Mặt trận Tổ quốc xã Liên Minh tham gia bảo vệ môi trường

(Mặt trận) -Xã Liên Minh (Vụ Bản, Nam Định) hiện có gần 2.900 hộ với trên 10 nghìn khẩu sinh hoạt ở 15 khu dân cư. Xác định công tác tham gia bảo vệ môi trường (BVMT) là nhiệm vụ trọng tâm gắn với việc xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư và xây dựng NTM, Ủy ban MTTQ xã đã chỉ đạo các Ban công tác Mặt trận các thôn tuyên truyền, vận động, nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi tổ chức, cá nhân trong việc tham gia xây dựng, bảo vệ cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp ở các thôn, khu dân cư. Đồng thời tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai xây dựng và thực hiện mô hình BVMT, tổ chức cho các hộ dân ký cam kết thực hiện BVMT; lồng ghép công tác bảo vệ môi trường trong các buổi họp dân; tổ chức trao đổi, tìm hiểu về các biện pháp BVMT.

Phú Yên: Hướng mạnh các hoạt động xây dựng nông thôn mới về cơ sở

"Chìa khóa" thoát nghèo hiệu quả ở Tuyên Quang

MTTQ các cấp tỉnh Hải Dương giúp người nghèo an cư, lạc nghiệp

 Nhân dân tham gia bảo vệ môi trường KDC

Vào các ngày lễ, Tết, Ủy ban MTTQ xã đã chỉ đạo các Ban công tác Mặt trận các thôn treo băng rôn, khẩu hiệu, áp phích, pa nô về BVMT, đồng thời phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội xây dựng các mô hình điểm về công tác BVMT, kết hợp lồng ghép các hội nghị tuyên truyền tới từng khu dân cư và vận động nhân dân ra quân làm vệ sinh đường làng, ngõ xóm. Hướng dẫn các hộ gia đình chủ động phân loại, thu gom rác thải; xử lý chất thải, nước thải trong sinh hoạt, chăn nuôi… Nhiều phong trào liên quan đến công tác môi trường được các đoàn thể phát động, triển khai và thực hiện có hiệu quả như: Hội Phụ nữ xã vận động hội viên tham gia cuộc vận động “Phụ nữ với công tác BVMT” gắn với cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không 3 sạch”, xây dựng các tuyến đường do phụ nữ tự quản và các tuyến đường không có rác thải…; Đoàn Thanh niên xã tích cực tham gia công tác tình nguyện giữ gìn vệ sinh môi trường, khơi thông dòng chảy…; Hội Nông dân xã tích cực vận động hội viên nông dân tham gia thu gom rác thải đồng ruộng, bao bì thuốc bảo vệ thực vật về nơi tập kết để xử lý… Cùng với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, MTTQ xã còn tích cực tham mưu với cấp ủy và phối hợp chính quyền xã, các tổ chức chính trị đoàn thể huy động nguồn kinh phí, nạo vét, khơi thông dòng chảy. Ngoài ra, xã còn thành lập tổ thu gom rác thải với 18 thành viên thường xuyên thu gom rác thải tại các khu dân cư về nơi tập kết xử lý… Đến nay, trên địa bàn xã đã quy hoạch, hoàn thành xây dựng bãi xử lý và chôn lấp rác thải với diện tích rộng 2ha, xây dựng quy chế thu gom và xử lý rác thải, tổ chức thu gom rác thải 4 lần/tháng với mỗi khẩu đóng góp 5 nghìn đồng/tháng để chi trả cho các tổ vệ sinh môi trường. Hiện nay, việc tập kết và thu gom rác thải đã trở thành nền nếp trong các khu dân cư góp phần đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn xã. Bên cạnh đó, nội dung BVMT cũng được MTTQ xã xây dựng một cách hoàn thiện và đưa vào bản hương ước của xóm nhằm xây dựng khu dân cư văn hóa, gia đình văn hóa để người dân thực hiện. Theo đó, Ban công tác Mặt trận các khu dân cư vận động các hộ gia đình chăn nuôi gia súc đảm bảo vệ sinh môi trường công cộng, không để phóng uế bừa bãi ra môi trường xung quanh gây mất vệ sinh. Các cửa hàng kinh doanh vật liệu xây dựng trên địa bàn luôn tuân thủ nghiêm ngặt về trang bị mái che khi chở các nguyên vật liệu tham gia giao thông trên địa bàn xã… Đến nay, 100% các hộ gia đình ở các khu dân cư đã đăng ký thực hiện mô hình, tự nguyện ký cam kết BVMT với các nội dung như: mỗi hộ gia đình đều phải có vật dụng chứa rác thải, không vứt rác bừa bãi ra đường, không chặt phá cây xanh, thả rông súc vật… Tiêu biểu như các khu dân cư xóm Tiền, xóm Tâm, xóm Trung Nghĩa… đã xây dựng kế hoạch, triển khai, xây dựng các hương ước, quy ước về BVMT; thường xuyên tuyên truyền, vận động từng hộ gia đình phải có các dụng cụ chứa đựng rác thải, không vứt bỏ rác thải bừa bãi ra lòng đường, giữ gìn vệ sinh công cộng. Nội dung về công tác BVMT được đưa vào là tiêu chí để bình xét gia đình văn hóa, khu dân cư tiên tiến. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã cho biết: Việc tuyên truyền BVMT có tác dụng lớn trong việc nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi theo hướng tích cực, phát huy được trách nhiệm lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền cũng như đội ngũ cán bộ Ban công tác Mặt trận cơ sở trong công tác BVMT… Việc giữ gìn vệ sinh môi trường tại các dong ngõ và các hộ gia đình đã chuyển biến rõ rệt. Người dân đã nâng cao ý thức, tự giác chấp hành tốt các nội dung đã đăng ký cam kết BVMT. Hằng tháng, nhân dân tích cực tham gia làm vệ sinh đường làng, ngõ xóm và trồng cây xanh bóng mát ở các khu công cộng góp phần làm cho cảnh quan, môi trường ở các khu dân cư ngày càng xanh - sạch - đẹp. Đến nay, toàn xã có trên 70% số hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, 15/15 khu dân cư đạt danh hiệu khu dân cư văn hóa. Năm 2015 xã được công nhận xã NTM./.

Tùng Lâm

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản