Tin mới

Mô hình khu dân cư bảo vệ môi trường thôn Bản Bung

(Mặt trận) -Ủy ban MTTQ thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn vừa tổ chức Lễ phát động xây dựng mô hình “Khu dân cư bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu” tại thôn Bản Bung, xã Dương Quang.

Đồng sức, đồng lòng, xây dựng quê hương Vĩnh Linh giàu đẹp

Vai trò của Mặt trận Tổ quốc xã Ngọk Tem trong xây dựng xã nông thôn mới

Ủy ban MTTQ huyện Càng Long: Thực hiện thắng lợi Nghị quyết nhiệm kỳ

 Ký cam kết thực hiện các tiêu chí của mô hình

Dương Quang là xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2019. Các tiêu chí nông thôn mới, trong đó tiêu chí Môi trường được người dân tích cực triển khai. Tuy nhiên việc xử lý rác thải, nước thải nhiều khu vực chưa triệt để, ảnh hưởng đến môi trường sống. Ngoài ra, việc triển khai Dự án Hồ chứa nước Nặm Cắt đã di chuyển nhiều hộ dân đến định cư ở đầu nguồn của hồ chứa tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm nguồn nước lòng hồ.

 Sau Lễ phát động, đông đảo cán bộ, đảng viên và Nhân dân thôn Bản Bung ra quân vệ sinh môi trường, làm sạch đường giao thông.

Nhằm nâng cao nhận thức của Nhân dân trong công tác bảo vệ môi trường, Ủy ban MTTQ thành phố Bắc Kạn đã thành lập Tổ tự quản mô hình “Khu dân cư bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu thôn Bản Bung”, với 7 thành viên thực hiện công tác bảo vệ môi trường khu dân cư. Để triển khai hiệu quả mô hình, Ủy ban MTTQ thành phố đã ban hành 12 tiêu chí cụ thể phù hợp với đặc điểm tình hình thực tế.

Hoạt động của mô hình nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của Nhân dân trong công tác tự quản, bảo vệ môi trường, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Theo kế hoạch, Ủy ban MTTQ thành phố Bắc Kạn tiếp tục triển khai 5 mô hình khu dân cư bảo vệ môi trường tại 4 xã, phường trên địa bàn./.

T.L

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản