Tin mới

MTTQ các cấp huyện Lý Nhân vận động nhân dân tham gia phát triển kinh tế - xã hội

(Mặt trận) -Với phương châm tập trung hướng về cơ sở, lấy địa bàn khu dân cư (KDC) làm trọng tâm trong hoạt động, MTTQ các cấp huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam đã tích cực đổi mới phương thức hoạt động, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động (CVĐ), các hoạt động xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH), quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở.

Ấm tình đoàn kết

Lai Châu: Kết nối tiêu dùng hàng Việt ở vùng cao

Lâm Thao: Chung sức xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh

 Cán bộ và nhân dân giám sát việc mở rộng đường giao thông thôn xóm ở thôn Trung Châu (xã Xuân Khê).

Huyện Lý Nhân hiện có 140 thôn, tổ dân phố. Hoạt động của các ban công tác mặt trận tại các KDC trong nhiều năm qua mặc dù có nhiều khó khăn song luôn được đánh giá tương đối đồng đều, phát huy tốt được vai trò tập hợp, đoàn kết toàn dân. Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Lý Nhân Trần Minh Ngọc cho biết: MTTQ các cấp trong huyện tiếp tục bám sát cơ sở, hướng về KDC tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào, các CVĐ gắn với việc triển khai thực hiện Nghị quyết 128/NQ-CP của Chính phủ ban hành quy định tạm thời, thích ứng an toàn linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 và Nghị quyết số 06/NQ-MTTW-ĐCT của Đoàn Chủ tịch Trung ương MTTQ Việt Nam về đẩy mạnh vận động toàn dân phát triển KT-XH và tiếp tục phòng, chống khắc phục tác động của đại dịch Covid-19. Đồng thời, tuyên truyền, triển khai xây dựng các mô hình trong thực hiện CVĐ toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh. 

Theo đó, MTTQ các cấp trong toàn huyện đã chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến mục tiêu, ý nghĩa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến mọi tầng lớp nhân dân, giúp người dân hiểu được quyền lợi, trách nhiệm bản thân trong việc tích cực thực hiện và tham gia các nhiệm vụ trọng tâm của địa phương. Các ban công tác mặt trận thôn, xóm và tổ chức thành viên chủ động thực hiện, lồng ghép nội dung tuyên truyền công tác giải phóng mặt bằng các dự án, công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xây dựng tuyến đường giao thông nông thôn, xây dựng NTM… vào các hội nghị, buổi sinh hoạt gắn với các phong trào, hoạt động cụ thể của tổ chức hội như: Phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi”, “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Cựu chiến binh gương mẫu”, “Tuổi già nêu gương sáng”, “Tuổi trẻ chung tay xây dựng NTM”. 

Qua phát động phong trào đã tạo được sức lan tỏa rộng khắp trong mọi tầng lớp nhân dân, 100% KDC và hộ gia đình đăng ký thực hiện các nội dung CVĐ, đăng ký xây dựng KDC văn hóa, gia đình văn hóa. 

Được biết, với mỗi nội dung, nhiệm vụ cụ thể, bên cạnh việc triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách, MTTQ các cấp trong huyện còn phối hợp với chính quyền cùng cấp và các tổ chức thành viên thực hiện tốt việc tổ chức tuyên truyền  với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với từng nhóm đối tượng. Đồng thời, phát huy vai trò của những điển hình tiêu biểu, người có uy tín ở cộng đồng KDC để tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia các phong trào, các CVĐ gắn với thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH của địa phương. 

Hơn thế, MTTQ các địa phương đã cụ thể hóa các nội dung của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”, “Đoàn kết tham gia phát triển kinh tế, tích cực giúp nhau giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống, khuyến khích làm giàu chính đáng” phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương và thực sự đi vào cuộc sống. Nhân dân các địa phương đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong nông nghiệp đưa các loại cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao vào sản xuất, nuôi trồng… Được phát huy vai trò chủ thể trong các mặt của đời sống xã hội, đại đa số người dân các địa phương đều thể hiện sự hài lòng đối với kết quả phát triển KT-XH, xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, xây dựng NTM.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện phối hợp với các xã, thị trấn trên địa bàn xây dựng và nhân rộng nhiều mô hình thiết thực và hiệu quả như: Tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp - kiểu mẫu; thắp sáng đường quê bảo đảm an ninh trật tự; trồng và chăm sóc tuyến đường hoa... cùng hàng loạt các mô hình khác của các hội, đoàn thể. Trong đó, mô hình hoạt động của 125 tổ tự quản toàn diện ở các KDC được đánh giá cao về vai trò tự quản, tính sáng tạo của các thành viên trong tổ nói riêng và của nhân dân nói chung tham gia tổ chức thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM kiểu mẫu, NTM nâng cao, đô thị văn minh. 

Để các mô hình đi vào thực tế, đội ngũ cán bộ Mặt trận cơ sở đã đến từng hộ gia đình tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn nội dung sẽ triển khai thực hiện từ đó tạo sự đồng thuận, thống nhất trong nhân dân. Trong quá trình triển khai, mọi công việc đều công khai, minh bạch, có sự tham gia đóng góp ý kiến của nhân dân. Nhờ được phổ biến, tuyên truyền, thực hiện công khai, minh bạch nên khi đi vào thực hiện, nhân dân đều tích cực hưởng ứng, ủng hộ, góp phần làm thay đổi rõ nét nhận thức, trách nhiệm của người dân tham gia nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương.

 TH

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản