Tin mới

MTTQ các cấp huyện Tuần Giáo phát huy vai trò xây dựng nông thôn mới

(Mặt trận) -Hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, thời gian qua Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam các cấp huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên đã tập trung, đẩy mạnh việc tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân xây dựng, phát triển đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội; từ đó phát huy khối đại đoàn kết dân tộc, góp phần tích cực trong chương trình xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Thái Bình: Thành quả từ tinh thần đoàn kết, đồng thuận

Tuyến đường cờ hoa làm đẹp phố phường ở phường 5

Điện Biên:Tình nguyện vì môi trường sạch đẹp

 Thành viên Ủy ban MTTQ xã Quài Tở, huyện Tuần Giáo xây dựng mô hình trồng hoa ven đường cải tạo cảnh quan.

Ông Giàng A Dơ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Tuần Giáo chia sẻ: MTTQ có nhiệm vụ tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, từ đó tăng cường sự nhất trí, đồng thuận của nhân dân trong việc thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân. Xác định được vai trò quan trọng cũng như trách nhiệm của mình, MTTQ các cấp huyện Tuần Giáo tích cực học tập, quán triệt tư tưởng cho các thành viên; phát huy vai trò tiên phong, đi đầu trong công cuộc xây dựng, phát triển đời sống, văn hóa, xã hội hàng ngày; từng bước thực hiện các tiêu chí trong chương trình xây dựng nông thôn mới tại từng xã trên địa bàn. Ngoài ra, MTTQ còn chủ động phối hợp với đoàn thể, nhân dân tận dụng các nguồn vốn vay, học hỏi và xây dựng các mô hình trồng trọt, chăn nuôi phù hợp, qua đó phát triển kinh tế - xã hội ổn định, bền vững, nâng cao mức sống nhân dân.

Để đảm bảo công tác triển khai xây dựng nông thôn mới đạt kết quả tốt nhất, MTTQ kết hợp cùng các ban ngành tuyên truyền, vận động đến từng nhà, từng người. Làm cho dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa và các nội dung cuộc vận động; với tiêu chí cốt lõi: Người dân là chủ thể, dân làm, dân hưởng thụ; xây dựng nông thôn mới để người dân có môi trường sống tốt hơn, phát triển kinh tế - xã hội một cách bền vững, tránh tư tưởng trông chờ, ỷ lại. Nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, thời gian qua huyện Tuần Giáo đã tạo được sự đồng tình, ủng hộ sâu rộng của đông đảo người dân góp công, góp của, hiến đất... từng bước thay đổi bộ mặt nông thôn ngày càng phát triển, xanh, sạch, đẹp. Thành viên của MTTQ còn thực hiện nhiều hoạt động đi trước, nêu gương, như hiến đất, góp ngày công, xây dựng cảnh quan, bảo vệ môi trường, học hỏi và xây dựng các mô hình phát triển kinh tế... Từ các hành động thiết thực đó, nhằm lan tỏa, khuyến khích người dân học tập, làm theo từng bước giảm nghèo, xóa nghèo, xây dựng môi trường sống văn minh, nâng cao đời sống văn hóa, kinh tế, xã hội của địa phương.

Ông Cà Văn Lả, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Quài Tở cho biết: MTTQ xã đã phối hợp cùng các cơ quan, đoàn thể tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến người dân; phát động hội viên, đoàn viên thực hiện nhiều phần việc có ý nghĩa tích cực. Có thể kể đến như: Xây dựng cổng chào; vận động nhân dân hiến đất, ngày công xây dựng đường giao thông kiên cố; xây dựng mô hình đốt rác an toàn để bảo vệ môi trường; trồng hoa cải tạo cảnh quan, góp sức, chung tay từng bước đổi mới, tân trang bộ mặt nông thôn, nâng cao mức sống, hưởng thụ văn hóa tinh thần của người dân. Thông qua nhiều hoạt động đã từng bước hoàn thành các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới ở xã. Bên cạnh đó, MTTQ còn triển khai, nâng cao ý thức, trách nhiệm, phát huy tiếng nói, vai trò quan trọng của trưởng bản, người có uy tín, các thành viên trong MTTQ phát huy tính xung kích, đi trước, làm trước, tăng cường học hỏi, phát triển các mô hình phù hợp với địa phương, tận dụng các ưu thế về nguồn nước, đất đai... để xây dựng, phát triển các mô hình kinh tế có hiệu quả cao, như nuôi cá sạch, nuôi chim bồ câu, gia súc gia cầm... Hiệu quả từ các mô hình được triển khai trên địa bàn đã tạo sự tin tưởng, đồng thuận giữa người dân và cấp ủy chính quyền. Từ đó nêu gương, điển hình tiên tiến để người dân học hỏi, noi theo phát triển đời sống kinh tế - xã hội. Đến nay xã đạt 17/19 tiêu chí chuẩn nông thôn mới, đây là thành quả sự cố gắng, chung tay của cấp ủy, chính quyền và người dân tại địa phương.

Với những việc làm thiết thực, hiệu quả, bám sát điều kiện thực tế địa phương, MTTQ các cấp huyện Tuần Giáo đã khẳng định, phát huy được vai trò cốt lõi, đi đầu trong xây dựng đời sống văn hóa, kinh tế - xã hội tại địa phương; tạo dựng khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy sức mạnh tổng hợp từng bước phấn đấu, hoàn thành các tiêu chí trong Chương trình Mục tiêu tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

N.T

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản