Tin mới

MTTQ các cấp huyện Vị Xuyên xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc

(Mặt trận) -Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, những năm qua, Ủy ban MTTQ các cấp huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang luôn phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, chăm lo nhu cầu, lợi ích hợp pháp, chính đáng và là “người bạn” đồng hành, tin cậy của nhân dân.

Những người “ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng” trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Mặt trận Tổ quốc huyện Mường Tè: Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động

Thanh Hóa: Phát huy vai trò Trưởng ban công tác Mặt trận khu dân cư

Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với cải tạo vườn tạp, Ủy ban MTTQ xã Linh Hồ tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện với phương châm “Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”, huy động nhân dân đóng góp kinh phí, ngày công, vật liệu xây dựng được 5,8 km đường liên thôn, 22 cây cầu qua suối, sửa chữa 7 nhà văn hóa thôn, nâng cấp sửa chữa 2,54 km kênh mương dẫn nước; tổng giá trị các công trình trên 15 tỷ đồng; vận động 182 hộ cải tạo vườn tạp với diện tích trên 6 ha, nhiều mô hình chăn nuôi hiệu quả được nhân rộng, mang lại thu nhập ổn định cho người dân.

Ủy ban MTTQ huyện Vị Xuyên vận động, kêu gọi hỗ trợ 1,5 tỷ đồng xây dựng đường “Đại đoàn kết” tại xã Cao Bồ. 

Tại thị trấn Việt Lâm, Ủy ban MTTQ thị trấn chú trọng nâng cao hiệu quả hoạt động tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với nhân dân. Giai đoạn 2019 - 2024, Ủy ban MTTQ thị trấn Việt Lâm tham mưu, chủ trì, phối hợp tổ chức 112 cuộc tiếp xúc giữa đại biểu HĐND các cấp với trên 4.560 lượt cử tri tham gia; tổ chức 18 hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu thị trấn với nhân dân tại các thôn, tổ dân phố với trên 1.260 lượt người tham gia; có gần 340 lượt ý kiến, kiến nghị của nhân dân, cử tri gửi đến chính quyền. Các ý kiến được xem xét, giải quyết kịp thời, thấu tình, đạt lý, đặc biệt là các ý kiến, kiến nghị liên quan đến các vấn đề về đất đai, đền bù giải phóng mặt bằng, vệ sinh môi trường, xây dựng Nông thôn mới, cải tạo vườn tạp, xóa bỏ phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh.

Huyện Vị Xuyên có 19 dân tộc, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 83,91%. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Ủy ban MTTQ các cấp và các tổ chức chính trị - xã hội chủ động đổi mới tuyên truyền, đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động, tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị, đối thoại với nhân dân, sinh hoạt chi đoàn, chi hội theo nhiều chủ đề thu hút đông đảo đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tham gia; giải quyết, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; theo dõi, đôn đốc việc giải quyết, trả lời các kiến nghị, phản ánh của nhân dân; tích cực phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin bịa đặt, sai sự thật, chống phá Đảng, Nhà nước trên các trang mạng xã hội; phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào các dân tộc thiểu số và lực lượng cốt cán tôn giáo.

 Nhân dân xã Thuận Hòa (Vị Xuyên) vệ sinh môi trường, hưởng ứng phong trào “Ngày Chủ nhật xanh”.

Qua đó, huy động sức mạnh tổng hợp trong nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển KT - XH với nhiều kết quả nổi bật: Toàn huyện có 70% gia đình văn hóa, 82% khu dân cư văn hóa, nhân rộng 57 mô hình “Dân vận khéo”, nhân dân đóng góp trên 76.640 ngày công, hiến 232.550 m2 đất, cứng hóa trên 278 km đường bê tông, xây dựng 39 cầu dân sinh, 24 tuyến đường và 48 nhà văn hóa kiểu mẫu; 1.800 hộ thực hiện cải tạo vườn tạp với tổng diện tích trên 108 ha, trung bình mỗi vườn sau cải tạo cho thu nhập 3 - 4 triệu đồng/tháng, có 35 hộ nghèo, cận nghèo thoát nghèo từ cải tạo vườn tạp; tỷ lệ hộ nghèo hàng năm giảm từ 4% - 6%; thu nhập bình quân đầu người đạt 32,92 triệu đồng/năm.

Hưởng ứng phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” và phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, Ủy ban MTTQ các cấp đã vận động “Quỹ Vì người nghèo” được trên 4,3 tỷ đồng; vận động xã hội hóa, hỗ trợ xây mới và sửa chữa 246 nhà đại đoàn kết với tổng kinh phí gần 6 tỷ đồng; tặng trên 10 nghìn suất quà cho các hộ nghèo, gia đình chính sách, người có công, vận động xã hội hóa các chương trình an sinh xã hội, xây dựng nhiều công trình phúc lợi.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Vị Xuyên, Hoàng Thị Thanh Huyền chia sẻ: Cụ thể hóa các nghị quyết của Đảng vào điều kiện thực tế của địa phương, Ủy ban MTTQ các cấp trên địa bàn huyện chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng chương trình hành động theo hướng chú trọng mở rộng, tăng cường hiệp thương, phối hợp và thống nhất hành động với các tổ chức thành viên, cấp ủy, chính quyền các cấp và các tổ chức, cá nhân tiêu biểu trong tôn giáo, dân tộc; phát huy dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội, tôn trọng, lắng nghe, quan tâm, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; đồng thời phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, huy động sức mạnh tổng hợp trong nhân dân cùng chung tay xây dựng Vị Xuyên ngày càng phát triển”.

Đ.T

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản