MTTQ các cấp tỉnh An Giang hướng hoạt động về cơ sở

(Mặt trận) -Thời gian qua, MTTQ các cấp tỉnh An Giang có nhiều nội dung, phương thức đa dạng, phong phú, sát với thực tiễn, hướng mạnh các hoạt động về cơ sở. Qua đó, tạo đồng thuận xã hội, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, chính quyền, chung sức, đồng lòng xây dựng và phát triển quê hương…

Ủy ban MTTQ huyện Phù Yên tạo đồng thuận xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Phụ nữ TP Cà Mau chung tay chống rác thải nhựa

Nhân rộng mô hình giảm nghèo hiệu quả ở Bắc Giang

Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh An Giang Nguyễn Tiếc Hùng cho biết, những tháng đầu năm 2023, công tác tuyên truyền, vận động tiếp tục được triển khai đồng bộ, hiệu quả, định hướng dư luận kịp thời, phản ánh thông tin đa chiều đến các tầng lớp nhân dân. Hệ thống MTTQ các cấp trong tỉnh phối hợp các tổ chức thành viên và các ngành chức năng tập trung tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; vận động nhân dân tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Trung ương và tỉnh phát động. Đặc biệt, chú trọng tuyên truyền trong nhân dân giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; phòng, chống tội phạm, ma túy, HIV/AIDS và cháy nổ, dịch bệnh; chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; kỷ niệm các ngày lễ lớn…

 UBMTTQVN tỉnh An Giang và các huyện, thị xã, thành phố tặng bảng tượng trưng xây dựng nhà “Nghĩa tình Mặt trận”

MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh An Giang thực hiện tốt việc góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền gắn kết chặt chẽ với nhiệm vụ chính trị trọng tâm của tỉnh, địa phương, đơn vị, nhất là những vấn đề nhân dân quan tâm. Thường xuyên tổ chức đối thoại trực tiếp với nhân dân, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, những vấn đề bức xúc trong nhân dân để tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền kịp thời xử lý, tạo điều kiện để nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Các ý kiến phản ánh, tham gia của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội đã được cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan nhà nước tiếp thu nghiêm túc và cầu thị. Qua đó, vai trò, vị trí của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội từng bước được khẳng định, góp phần phát huy dân chủ, củng cố niềm tin, tạo sự đồng thuận trong xã hội, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân.

Hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, cấp ủy Đảng, chính quyền, UBMTTQVN tỉnh An Giang và các tổ chức thành viên đã có nhiều hoạt động thiết thực, khơi dậy truyền thống “Tương thân tương ái” của dân tộc để tạo nguồn lực giúp đỡ, chăm lo cho người nghèo, góp phần thực hiện hiệu quả chính sách an sinh xã hội và mục tiêu giảm nghèo bền vững của tỉnh. Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh tích cực vận động ủng hộ Quỹ Vì người nghèo các cấp, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự chung tay, góp sức của các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong công tác chăm lo cho người nghèo.

UBMTTQVN các cấp trong tỉnh tập trung tổ chức vận động Quỹ Cây mùa Xuân, chăm lo người nghèo vui Xuân, đón Tết lành mạnh, an toàn và tiết kiệm. Dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, UBMTTQVN tỉnh và Ban Vận động Quỹ Vì người nghèo các cấp đã vận động và tiếp nhận được trên 150.000 phần quà, gồm tiền mặt và hiện vật quy tiền, tổng trị giá gần 56,6 tỷ đồng, trao tặng cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trong tỉnh.

Quý I/2023, Ban Vận động Quỹ Vì người nghèo các cấp tỉnh An Giang đã tiếp nhận tiền và hiện vật quy tiền được gần 138,9 tỷ đồng. Qua đó, cất mới, sửa chữa 273 căn nhà Đại đoàn kết; thăm hỏi, tặng quà cho 223.482 lượt hộ nghèo; trợ giúp khó khăn đột xuất cho 17.768 trường hợp; trợ giúp học tập cho 2.221 học sinh; hỗ trợ khám bệnh cho 2.741 trường hợp; thực hiện chương trình an sinh xã hội trên 7 tỷ đồng…

Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh An Giang Nguyễn Tiếc Hùng đề nghị, thời gian tới, Ban Thường trực UBMTTQVN các cấp trong tỉnh tập trung thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên theo chương trình công tác đã đề ra. Đồng thời, rà soát các chỉ tiêu trong Nghị quyết Đại hội MTTQVN các cấp, xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ; chuẩn bị tốt công tác tổ chức Đại hội MTTQVN các cấp nhiệm kỳ mới, quan tâm nắm tình hình dư luận trong nhân dân về những vấn đề xã hội quan tâm và thông tin về UBMTTQVN tỉnh, để tổng hợp và chuyển đến các cơ quan chức năng kịp thời giải quyết; thường xuyên thăm hỏi, nắm tình hình các dân tộc, tôn giáo nhân các ngày lễ trọng.

UBMTTQVN các cấp tiếp tục phối hợp các ngành chức năng, chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh; các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước do mặt trận phát động. Bên cạnh đó, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tích cực vận động các nguồn lực cho Quỹ Vì người nghèo; kịp thời biểu dương, tôn vinh, khen thưởng các cá nhân, tổ chức điển hình trong công tác vì người nghèo, an sinh xã hội nhằm tạo sự lan tỏa.

Ngoài ra, triển khai có hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội; phối hợp các ngành tổ chức tốt các điểm tiếp xúc cử tri của đại biểu dân cử, kịp thời tập hợp, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân, để phản ánh tới cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương. Đặc biệt, các địa phương giáp biên đẩy mạnh công tác giao lưu nhân dân và phối hợp các đồn biên phòng tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt các quy định về qua lại biên giới…

TRUNG HIẾU

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản