Tin mới

MTTQ các cấp tỉnh Điện Biên phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

(Mặt trận) -Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam, những năm qua MTTQ các cấp tỉnh Điện Biên đã và đang phát huy vai trò của mình trong việc xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Qua đó, tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân, góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, từng bước xây dựng tỉnh biên giới Điện Biên phát triển giàu đẹp.

Ủy ban MTTQ thành phố Long Xuyên chăm lo đời sống Nhân dân

Gần dân, hiểu dân

Ủy ban MTTQ thị xã Duyên Hải (Trà Vinh): Lấy “Chăm lo đời sống cho Nhân dân” làm mục tiêu hoạt động

 Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên tỉnh Điện Biên đã nỗ lực tuyên truyền, vận động, tập hợp nhân dân chăm lo phát triển KT - XH, xây dựng các mô hình sản xuất bền vững. Trong ảnh: Người dân bản Co Mỵ, xã Sam Mứn (huyện Điện Biên) chăm sóc vườn cây ăn quả.

Để phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, tạo sự đồng thuận trong toàn xã hội, MTTQ các cấp tỉnh Điện Biên đã đa dạng hóa các hình thức tập hợp, vận động nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động; đồng thời phối hợp với các tổ chức thành viên tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. 6 tháng đầu năm, MTTQ tỉnh đã phối hợp với Báo Điện Biên Phủ, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh xây dựng 12 chuyên đề để đăng tải và phát sóng trên chuyên mục “Đại đoàn kết”.

Đặc biệt, công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền được MTTQ các cấp tỉnh Điện Biên và các tổ chức thành viên tích cực tham gia bằng nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực, góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Tích cực tổ chức góp ý vào các dự thảo văn kiện trình đại hội Đảng; tham gia xây dựng các chính sách, chủ trương mới; thực hiện có hiệu quả “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội” và “Quy định về việc MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”. Đến hết tháng 6/2022 Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã chủ trì giám sát được 19 cuộc với nhiều lĩnh vực khác nhau như: Quỹ Vì người nghèo, chế độ chính sách, quy chế dân chủ ở cơ sở... Qua giám sát đã kiến nghị 62 ý kiến gửi các cấp, các ngành xem xét xử lý, giải quyết. Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp chủ trì cùng các tổ chức thành viên, Hội đồng tư vấn tổ chức 8 cuộc phản biện với 132 ý kiến phản biện; các ý kiến tiếp thu đạt trên 95%. Bên cạnh đó, tham gia đóng góp ý kiến thường kỳ 437 lượt ý kiến vào các dự thảo luật và các văn bản của Trung ương và của tỉnh, huyện.

Phát huy truyền thống đạo lý “Tương thân, tương ái” cao đẹp của dân tộc, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tỉnh Điện Biên đã động viên các tập thể, cá nhân tích cực tham gia đóng góp ủng hộ Quỹ vì người nghèo và có nhiều hình thức thiết thực hỗ trợ người nghèo, chăm lo giúp đỡ người nghèo vượt qua khó khăn, xây dựng cuộc sống ổn định, góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước. Tính đến ngày 21/6/2022, Quỹ Vì người nghèo các cấp trong tỉnh đã tiếp nhận 45,096 tỷ đồng. Từ các nguồn kinh phí phân bổ của ngân sách nhà nước, nguồn hỗ trợ xã hội hóa, ủng hộ, đóng góp của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài tỉnh đã hỗ trợ 52.120 suất quà tết cho người có công, hộ nghèo, người có uy tín, đối tượng bảo trợ xã hội với trên 22,7 tỷ đồng; phân bổ hỗ trợ xây dựng 178 nhà Đại đoàn kết trị giá 6,744 tỷ đồng. Hỗ trợ 181 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; triển khai hỗ trợ 50 con trâu, bò sinh sản trị giá 750 triệu đồng tại các huyện Điện Biên, Tủa Chùa... Cùng với đó, tiếp tục thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua gắn với các nhiệm vụ phát triển KT - XH của tỉnh.

Nhờ đó mà năm 2021 tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân của tỉnh đạt 6.01%; 6 tháng đầu năm 2022 là 8.81; GRDP bình quân đạt 34,5 triệu VNĐ/người/năm. Cơ sở hạ tầng của tỉnh từng bước được hoàn thiện, tỉnh đã đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành một số dự án hạ tầng trọng điểm có tác động tích cực đối với tăng trưởng. Triển khai thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên đã tích cực vận động nhân dân tham gia hiến kế, hiến công, hiến đất, chung tay xây dựng NTM. Tiêu biểu như Hội Nông dân đã vận động hội viên đóng góp trên 706 triệu đồng, hiến 4.800m2 đất, trên 4.400 ngày công xây dựng và tu sửa các công trình phúc lợi... Tỉnh đoàn hỗ trợ sửa chữa trên 114km, làm mới 1,2km đường giao thông nông thôn; thắp sáng điện được hơn 20km đường giao thông nông thôn...

Đặc biệt, 3 năm qua trước diễn biến của dịch Covid-19, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tỉnh Điện Biên đã tích cực tham mưu với cấp ủy, phối hợp với chính quyền cùng cấp, các tổ chức thành viên tăng cường công tác tuyên truyền thực hiện vừa phát triển kinh tế - xã hội vừa tiếp tục phòng, chống, khắc phục tác động của đại dịch Covid-19. Tính từ đầu năm đến nay, Quỹ phòng, chống dịch Covid-19 các cấp tiếp nhận hơn 671,4 triệu đồng; đã phân bổ số tiền hơn 2.219,3 triệu đồng và chuyển số tiền 6.895 triệu đồng từ Quỹ Vắc xin phòng Covid-19 về ngân sách tỉnh Điện Biên để phục vụ mua vắc xin phòng Covid-19.

Với những cách làm hay, hiệu quả, có thể thấy rằng Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên tỉnh Điện Biên đã và đang khẳng định vai trò, trách nhiệm, tích cực xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Từ đó góp phần quan trọng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và phát triển KT - XH toàn diện của tỉnh.

Sầm Phúc – Tùng Lâm

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản