MTTQ các cấp tỉnh Nam Định đổi mới phương thức vận động, đoàn kết các tầng lớp nhân dân

(Mặt trận) -Những năm qua, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) các cấp tỉnh Nam Định đã chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đoàn kết, tập hợp các tầng lớp nhân dân phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, thực hiện hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

TP.Hà Nội: Nâng cao chất lượng cuộc sống cho các đối tượng khó khăn

Ðoàn kết xây dựng nông thôn mới ở Quài Tở

Những khu dân cư sáng, xanh, sạch, đẹp ở Sóc Trăng

 Uỷ ban MTTQ huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định bàn giao nhà đại đoàn kết hỗ trợ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

MTTQ các cấp tỉnh Nam Đinh đã triển khai nghiêm túc Kết luận số 62-KL/TW ngày 8-12-2009 của Bộ Chính trị “Về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội”, tạo những chuyển biến rõ nét về nội dung và phương thức hoạt động trên các lĩnh vực. Trong đó đa dạng hoá các hình thức tập hợp để thu hút ngày càng đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; chủ động đẩy mạnh, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động; tăng cường phát huy dân chủ, vận động nhân dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước. Các cuộc vận động, phong trào thi đua trên các lĩnh vực của đời sống đều được triển khai sát với thực tiễn, thu hút đông đảo nhân dân, gia đình và cộng đồng dân cư hưởng ứng. Tiêu biểu như cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh” đã vận động nhân dân đóng góp nguồn lực, hiến đất, hiến công xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững; xây dựng đời sống văn hóa, bảo vệ môi trường; xây dựng cộng đồng dân cư đoàn kết, gắn bó. Trong đó, MTTQ các cấp chủ trì, phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội huy động mọi nguồn lực xây dựng NTM, đô thị văn minh; giám sát việc huy động nguồn lực của Nhà nước trong xây dựng NTM, quá trình bình xét, công nhận địa phương đạt chuẩn (hoàn thành) NTM nâng cao, kiểu mẫu; việc công nhận gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa, xã đạt chuẩn văn hóa NTM. Các tổ chức đoàn thể tiếp tục có nhiều hoạt động thiết thực trong công tác vận động nhân dân tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Liên đoàn Lao động tỉnh chủ trì vận động cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật tạo ra các sản phẩm thân thiện với môi trường; thay đổi thói quen, hạn chế dùng đồ nhựa, túi nilon sử dụng một lần trong sinh hoạt hàng ngày. Hội Nông dân tỉnh vận động hội viên thực hiện thu gom bao bì phân bón, thuốc bảo vệ thực vật bảo đảm đúng quy định; thực hiện thu gom, phân loại và xử lý rác thải hữu cơ thành phân bón tại hộ gia đình. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh chỉ đạo các cấp hội vận động hội viên, nhân dân phân loại rác thải tại nguồn, chống rác thải nhựa, đảm bảo 3 sạch: sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ. Lực lượng đoàn viên, thanh niên đi đầu thực hiện và vận động nhân dân giữ gìn vệ sinh đường phố, ngõ xóm; tuyên truyền chống rác thải nhựa, ra quân làm vệ sinh môi trường định kỳ hàng tháng hưởng ứng “Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh”. Hội Cựu chiến binh tỉnh phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương giám sát các cơ sở làng nghề, các hộ tư nhân sản xuất, kinh doanh đảm bảo an toàn vệ sinh môi trường, không xả rác thải bừa bãi và thực hiện chăn nuôi gia súc, gia cầm đảm bảo quy định… Tích cực xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu, trong năm 2021, MTTQ các cấp đã tổ chức các đoàn đi kiểm tra việc đánh giá sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng NTM nâng cao tại 9 huyện với tổng số 64 xã về đích NTM nâng cao năm 2020. MTTQ các cấp cũng đổi mới phương thức vận động, giúp đỡ chăm lo cho người nghèo, trong đó vừa vận động trực tiếp các nguồn lực, vừa hướng dẫn, kết nối để các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm triển khai giúp đỡ trực tiếp cho người nghèo và các địa phương. Thực hiện chương trình an sinh xã hội và chăm lo Tết cho người nghèo của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh, từ đầu năm đến nay, MTTQ các cấp đã phối hợp với các tổ chức thành viên tiếp tục vận động các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong toàn tỉnh chăm lo, đảm bảo đời sống cho các đối tượng chính sách, người có công, hưởng trợ cấp xã hội, người nghèo. Trong đó, Quỹ “Vì người nghèo” MTTQ các cấp đã thăm, tặng quà cho 13.766 hộ nghèo với tổng trị giá trên 3,6 tỷ đồng. Các tổ chức thành viên đã thăm, tặng quà cho 24.276 đoàn viên, hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng trị giá trên 7,9 tỷ đồng. Các doanh nghiệp đã thăm, tặng quà cho 5.741 hộ nghèo trị giá trên 3,1 tỷ đồng. Các hoạt động an sinh xã hội được quan tâm triển khai thực hiện có hiệu quả đã góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, giảm tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh xuống còn dưới 1%. Bên cạnh việc phát triển hội viên, đoàn viên của các tổ chức thành viên, MTTQ các cấp trong tỉnh còn tập trung hướng mạnh các hoạt động về cơ sở; phối hợp với các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội xây dựng, duy trì và nhân rộng các mô hình tự quản ở cộng đồng dân cư trên các lĩnh vực giao thông, môi trường, phòng chống tội phạm, ma túy và tệ nạn xã hội. Thông qua các mô hình đã phát huy vai trò của Ban công tác Mặt trận ở các khu dân cư trong tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, tố giác các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; nâng cao ý thức chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn giao thông, bảo vệ môi trường, góp phần chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp, xây dựng phong trào “Gia đình văn hóa”, “Khu dân cư văn hóa”. Đến nay toàn tỉnh có 3.329 khu dân cư xây dựng được hương ước, quy ước; 2.637 khu dân cư văn hóa; 527.039 gia đình văn hóa, 1.684 khu dân cư “5 không”, 2.843 khu dân cư không có tội phạm, 2.506 khu dân cư không có tệ nạn ma túy, 3.197 khu dân cư không có người khiếu kiện trái pháp luật...

Nhờ đổi mới phương thức vận động, tập hợp nhân dân, chất lượng các cuộc vận động, phong trào thi đua của MTTQ và các tổ chức thành viên ngày càng được nâng cao và mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân dân./.

 Hồng Lâm

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản