Tin mới

MTTQ các cấp tỉnh Quảng Bình đạt nhiều kết quả thiết thực trong công tác ủng hộ Quỹ “Vì Người nghèo” và An sinh xã hội

(Mặt trận) -Công tác vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” và huy động các nguồn an sinh xã hội khác ở tỉnh Quảng Bình trong năm qua đã thu được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Từ các nguồn Quỹ này, hàng trăm hộ nghèo đã được hỗ trợ về nhà ở, tư liệu sản xuất, khám chữa bệnh... giúp họ từng bước ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo bền vững, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội của tỉnh, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.  

An Giang huy động nguồn lực xã hội chăm lo đời sống Nhân dân

Lào Cai: Những công trình thắm tình đoàn kết

An Giang: Chung sức để người nghèo “an cư lạc nghiệp”

Với mục tiêu huy động đạt kết quả cao nhất nguồn Quỹ “Vì người nghèo” để giúp cho người nghèo, các hộ bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh, giúp cộng đồng nghèo, hộ nghèo xây nhà Đại đoàn kết, hỗ trợ sản xuất, phát triển kinh tế, thực hiện chương trình an sinh xã hội, góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trên địa bàn tỉnh. Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh, Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo" tỉnh Quảng Bình đã chủ động, xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động nhân Tháng cao điểm “Vì người nghèo” và tổ chức vận động Quỹ “Vì người nghèo” năm 2021 từ (17/10/2020 – 17/10/2021). Để động viên khuyến khích các ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh và các tầng lớp Nhân dân, tích cực hưởng ứng ủng hộ Qũy “Vì người nghèo”, Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành công văn gửi các cơ quan, ban, ngành, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”; Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh, Đảng uỷ Khối doanh nghiệp tỉnh có văn bản chỉ đạo hệ thống tổ chức Đảng cơ sở, các doanh nghiệp hưởng ứng; Ủy ban MTTQ tỉnh đã có Thư kêu gọi ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”. Đồng thời, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh phối hợp với Báo Quảng Bình, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tăng cường thời lượng phát sóng trên Đài PTTH tỉnh, thực hiện các chuyên trang, chuyên mục, phóng sự hưởng ứng Tháng cao điểm ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”. Qua đó, đã tạo được sự đồng bộ trong công tác tuyên truyền cũng như tổ chức vận động ủng hộ xây dựng Quỹ, nên đã đạt được nhiều kết quả tích cực .

 Chủ tịch MTTQ tỉnh Quảng Bình tiếp nhận ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch bệnh Covid -19

Mặc dù, năm nay do ảnh hưởng của lũ lụt và dịch bệnh Covid - 19 kéo dài, nhưng với những cách làm sáng tạo, phù hợp, biện pháp vận động tích cực, được các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và Nhân dân đồng thuận ủng hộ, nên từ Tháng cao điểm vì người nghèo năm 2020 đến 15/9/2021, Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo" các cấp tỉnh Quảng Bình đã vận động được tổng số tiền là: 22.660.196.372đ (trong đó cấp tỉnh đã tiếp nhận sự ủng hộ của 137 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân với số tiền là: 4.556.046.975đ; cấp huyện, thị xã, thành phố vận động được: 9.107.867.323đ; cấp xã, phường, thị trấn: 7.108.977.711đ). Đăc biệt, có một số cơ quan, doanh nghiệp ủng hộ tương đối cao như: Công ty Xăng dầu Quảng Bình 1.000.000.000đ, Công ty CP ĐTPT Xây dựng-DIC 1.000.000.000đ, Công ty CP Đầu tư và XD The Sang 600.000.000đ, Công ty CP Tập đoàn CEO 500.000.000đ, Công ty Xi măng Hoàng Mai 500 tấn xi măng…

 Khởi công xây dựng nhà đai đoàn kết cho đồng bào DTTS xã Dân Hoá, xã Trọng Hoá, huyện Minh Hoá

Từ nguồn Quỹ này, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã triển khai hỗ trợ sửa chữa, xây mới 212 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo trị giá trên 5.329.577.400đ; hỗ trợ 443 hộ nghèo phát triển sản xuất với trị giá 1.487.454.570đ; hỗ trợ 1.188 lượt người nghèo khám, chữa bệnh trị giá trên 747.000.000đ; hỗ trợ cho 871 học sinh nghèo vượt khó học giỏi trị giá trên 365.000.000đ; hỗ trợ xây dựng công trình thiết yếu phục vụ cộng đồng nghèo trị giá gần 200.000.000đ triệu đồng; tổ chức thăm, tặng quà Tết Nguyên đán cho hàng ngàn hộ nghèo trên địa bàn tỉnh với trị giá trên 4.825.066.000 đồng.

 Lãnh đạo MTTQ tỉnh Quảng Bình trao tặng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo

Đặc biệt, trong năm qua, Ban thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh, Ban Vận động Quỹ Cứu trợ tỉnh Quảng Bình đã kết hợp một cách linh hoạt và phù hợp trong việc sử dụng các loại Quỹ “Vì người nghèo”, Quỹ Cứu trợ; Quỹ phòng, chống Covid -19 tỉnh và các nguồn an sinh xã hội của các tổ chức thành viên để giúp đỡ cho hộ nghèo, hộ bị thiệt hại do thiên tai bão lũ, cộng đồng nghèo, xây dựng các công trình thiết yếu ở những địa bàn khó khăn... với nhiều hình thức đa dạng thiết thực. Trong đó, đặc biệt đã hỗ trợ các hộ gia đình, người lao động Quảng Bình tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam gặp khó khăn trong dịch bệnh, hỗ trợ các lực lượng tham gia trực tiếp công tác phòng, chống dịch bệnh Covid- 19 trên 24 tỷ đồng; hỗ trợ lực lượng tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh trên 1,3 tỷ đồng; hỗ trợ cho người dân bị thiệt hại do lũ lụt trên 42,9 tỷ đồng; hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 325 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số trị giá trên 21 tỷ đồng; hỗ trợ người dân thiệt hại do thiên tai lũ lụt mua giống, vật tư sản xuất trên 10.9 tỷ đồng và hỗ trợ xây dựng nhiều công trình thiết yếu phục vụ cộng đồng nghèo với hàng chục tỷ đồng…

 Đồng chí Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh Quảng Bình thăm tặng quà cho lực lượng phòng, chống dịch Covid – 19

Công tác vận động, quản lý, sử dụng Quỹ "Vì người nghèo", Quỹ Cứu trợ và các nguồn an sinh xã hội khác cũng luôn được Ủy ban Mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên chú trọng, thực hiện đảm bảo đúng theo quy định của Nhà nước, đúng mục đích, đúng đối tượng. Công tác kiểm tra, hướng dẫn Mặt trận cấp huyện về quản lý, sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” luôn được Ban thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh quan tâm. Trong năm qua, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh, Tổ giúp việc Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo”, Quỹ cứu trợ tỉnh Quảng Bình đã hướng dẫn Ủy ban Mặt trận các huyện, thị xã, thành phố tự kiểm tra và tổ chức kiểm tra trực tiếp qua thẩm định hồ sơ Quỹ “Vì người nghèo” Quỹ cứu trợ của 08 huyện, thị xã, thành phố. Qua kiểm tra, nhận thấy công tác quản lý, sử dụng Quỹ của các cấp cơ bản thực hiện đúng theo quy định, không có việc sử dụng Quỹ sai mục đích, hoặc có hiện tượng tiêu cực xảy ra.

Nhìn lại kết quả vận động ủng hộ xây dựng Quỹ “Vì người nghèo” và công tác an sinh xã hội trong năm qua ở tỉnh Quảng Bình đã thu được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Có được kết quả đó, trước hết công tác vận động ủng hộ xây dựng Quỹ “Vì người nghèo” các cấp luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng, sự phối hợp có hiệu quả của chính quyền và các tổ chức thành viên của các cấp và đặc biệt, là sự đồng thuận, hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân, của các cơ quan, doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh. Những kết quả đạt được trên đây càng khẳng định rõ ý nghĩa nhân văn sâu sắc, truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái, “lá lành đùm lá rách, lá rách ít, đùm lá rách nhiều” của dân tộc ta. Thông qua nguồn Quỹ “Vì người nghèo”, Quỹ cứu trợ và các nguồn ASXH khác mà trong năm đã có hàng trăm hộ nghèo đã được hỗ trợ về nhà ở, tư liệu sản xuất, khám chữa bệnh, giúp học sinh nghèo vượt khó học giỏi... giúp họ từng bước ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo bền vững, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền các cấp chăm lo thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, xây nông thôn mới, đô thị văn minh, xây dựng quê hương Quảng Bình ngày càng phát triển bền vững./.

Trần Hùng

 

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản