Tin mới

MTTQ các cấp tỉnh Sơn La đoàn kết, tập hợp, phát huy sức mạnh toàn dân tộc

(Mặt trận) -Qua 20 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) về “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tỉnh Sơn La đã thể hiện tốt vai trò nòng cốt trong đoàn kết, tập hợp nhân dân; phát động nhiều phong trào, cuộc vận động có ý nghĩa thiết thực, nhằm tăng cường sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Krông Pa phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Những ngôi nhà thắm tình đoàn kết ở tỉnh Bắc Kạn

MTTQ huyện A Lưới tạo sinh kế hỗ trợ người nghèo vươn lên

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sơn La và huyện Mộc Châu chuyển trao quà cho các hộ nghèo xã Đông Sang. 

Bà Hoàng Thị Lương Tâm, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sơn La, cho biết: Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã cụ thể hóa nội dung của Nghị quyết số 23-NQ/TW vào chương trình phối hợp và thống nhất hành động. Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tăng cường củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy sức mạnh các dân tộc, hình thành mạng lưới công tác mặt trận đến tất cả các bản, khu dân cư; vận động nhân dân phát huy tinh thần đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, xây dựng và mở rộng các tổ chức thành viên; động viên và tham gia tích cực vào công tác xóa đói, giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự xã hội. Nhiều phong trào, cuộc vận động do Mặt trận phát động đạt được nhiều kết quả thiết thực quan trọng, nhất là phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, gắn kết với các phong trào thi đua “Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, giữ gìn an ninh, trật tự, bảo vệ môi trường...

Từ năm 2016 đến nay, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh đã vận động nhân dân tự nguyện đóng góp gần 150 tỷ đồng, hiến hàng nghìn mét vuông đất, hàng trăm nghìn ngày công làm đường giao thông nông thôn và các công trình dân sinh; vận động gây Quỹ “Vì người nghèo” hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 3.061 nhà “Đại đoàn kết”. Phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”; hỗ trợ nhà ở cho trên 11.500 gia đình có công với cách mạng. Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tiếp tục được các cấp ủy, chính quyền, các ngành triển khai thực hiện nghiêm túc với nhiều phiên chợ đưa hàng Việt Nam về nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới.

Vai trò nòng cốt của MTTQ trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc càng thể hiện rõ trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, MTTQ các cấp đã chủ động tham mưu phát động các đợt cao điểm quyên góp ủng hộ phòng, chống dịch; phối hợp với các tổ chức thành viên tuyên truyền, vận động ủng hộ, hỗ trợ kinh phí, vật tư, trang thiết bị y tế, lương thực, thực phẩm... nhất là đảm bảo an sinh cho người nghèo, người yếu thế, với tổng số tiền trên 26,3 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Văn Vinh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mai Sơn, chia sẻ: Việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW trên địa bàn đã tạo được sự chuyển biến tích cực, góp phần tăng cường mở rộng dân chủ, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, đặc biệt là trong xây dựng nông thôn mới. Năm 2022, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và các tổ chức thành viên đã phối hợp tuyên truyền triển khai mở rộng được 61 tuyến đường dài trên 90 km; có 1.054 hộ dân đã hiến 197.000 m² đất và nhiều tài sản, hoa màu trên đất; đóng góp 5.190 ngày công lao động, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Đến nay, huyện đã có 7 xã chuẩn nông thôn mới; 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Sau 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, những kết quả đạt được cho thấy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc đã và đang được phát huy mạnh mẽ, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tỉnh Sơn La đã khẳng định vai trò là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nhân dân, tiếp tục củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng tỉnh ngày càng phát triển.

Thanh Huyền

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản