Tin mới

MTTQ Hưng Hà phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân

(Mặt trận) -Phát huy vai trò cầu nối cấp ủy, chính quyền với nhân dân, những năm qua, MTTQ các cấp huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực và hiệu quả, góp phần phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trong thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Bình Sơn: Không ngừng đổi mới, sáng tạo

MTTQ các cấp tỉnh Điện Biên tạo đồng thuận ở cơ sở

Bắc Kạn: Lễ Mít tinh hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05/6

 Đường nông thôn mới ở xã Chí Hòa (huyện Hưng Hà, Thái Bình).

Bà Nguyễn Thị Lệ Hà, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Hưng Hà chia sẻ: MTTQ các cấp trên địa bàn đã tích cực đổi mới, đa dạng các hình thức tuyên truyền, phổ biến và vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương gắn với triển khai tốt chính sách an sinh xã hội, các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động. Trong những năm qua, hoạt động công tác mặt trận của huyện Hưng Hà có nhiều chuyển biến tích cực, đạt được nhiều kết quả quan trọng như: MTTQ các cấp trong huyện được kiện toàn và củng cố, thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả. Đội ngũ cán bộ mặt trận từ huyện đến cơ sở được quan tâm đào tạo, bồi dưỡng và có bước trưởng thành về mọi mặt. Tỷ lệ cán bộ mặt trận tham gia cấp ủy đảng, chính quyền các cấp ngày càng tăng. Hoạt động của mặt trận ngày càng hướng về cơ sở, khu dân cư... Trong những năm gần đây, MTTQ xã, thị trấn tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các tiêu chí nông thôn mới (NTM), NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu; giám sát việc thực hiện các chính sách, chế độ, thực hiện quy chế dân chủ trong xây dựng NTM, góp phần đưa 100% xã trong huyện về đích NTM năm 2018. 

Ông Ngô Văn Huỳnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Duyên Hải cho biết: Trong xây dựng NTM tại địa phương, Ban Thường trực MTTQ xã đã phát huy thế mạnh khối đại đoàn kết toàn dân. Trong đó, tích cực vận động, tuyên truyền cán bộ, hội viên, nhân dân đồng thuận thực hiện xây dựng khu xử lý chất thải rắn, chất thải sinh hoạt tập trung. MTTQ xã cùng các tổ chức thành viên đã tuyên truyền, vận động hiệu quả, thu hồi hơn 1,5ha khu đồng Con Cua, thôn Văn Quan để xây dựng khu xử lý tập trung chất thải rắn. MTTQ xã cũng đã tăng cường chỉ đạo Ban công tác mặt trận thôn cùng các tổ chức thành viên tuyên truyền, vận động nhân dân ký cam kết thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, mừng thọ. Nếu như năm 2016, tỷ lệ gia đình tổ chức hỏa táng người thân qua đời mới đạt 33,1% thì đến năm 2020 đạt 42%. Việc tổ chức lễ hội, mừng thọ hàng năm được thực hiện trang trọng, thiết thực, an toàn, tiết kiệm, đúng quy định, tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho nhân dân, góp phần xây dựng, duy trì và phát triển các tiêu chí xây dựng NTM.

Thôn Thượng Lãng, xã Minh Hòa có 405 hộ với 1.239 khẩu. Xác định tầm quan trọng của nhiệm vụ xây dựng NTM, Ban công tác mặt trận thôn đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong  tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia đóng góp tiền của, hiến đất, ngày công làm đường giao thông thôn xóm, giao thông nội đồng; tập trung phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, tích cực tham gia công tác bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp. 

Bà Đỗ Thị Mau, Bí thư Chi bộ, Trưởng ban công tác mặt trận thôn Thượng Lãng cho biết: Để góp phần xây dựng NTM, nhân dân trong thôn đã hiến 248m2 đất; 5 hộ tháo dỡ công trình phụ; 22 hộ tháo dỡ tường bao; nhân dân cũng tham gia 2.805 công lao động; con em xa quê ủng hộ 122 triệu đồng.  Nhờ đó, toàn thôn đã hoàn thành 5 tuyến đường chính dài 1.639m và xây dựng hệ thống cống rãnh thoát nước với chiều dài 1.010m.  

Trong 5 năm qua, MTTQ các cấp huyện Hưng Hà đã tích cực thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” và đạt được những kết quả tích cực, góp phần phát huy tốt hơn vai trò, trách nhiệm của nhân dân trong xây dựng NTM, đô thị văn minh, tạo nên sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân.

Bên cạnh việc tích cực vận động nhân dân xây dựng NTM, đô thị văn minh, MTTQ huyện còn vận động quyên góp ủng hộ quỹ “Vì người nghèo” của huyện. Trong 5 năm qua, quỹ đã hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 175 nhà đoàn kết, tặng trên 10.300 suất quà cho hộ nghèo, cận nghèo. Hoạt động tích cực của MTTQ các cấp còn góp phần để hàng năm toàn huyện có 89,2% khu dân cư đạt danh hiệu “Khu dân cư văn hóa”;  91,3% gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”; gần 60% dòng họ đạt danh hiệu “Dòng họ văn hóa”. 5 năm qua, toàn huyện có 579 lượt chùa đạt danh hiệu “Chùa cảnh 4 gương mẫu” và 148 lượt xứ họ đạo đạt danh hiệu “Xứ họ đạo 4 gương mẫu”. MTTQ các cấp còn tăng cường nắm tình hình, diễn biến tư tưởng trong nhân dân thông qua đội ngũ cán bộ mặt trận thường xuyên bám sát địa bàn. Từ đó, kịp thời phản ánh, chủ động tham mưu, đề xuất với cấp ủy đảng, chính quyền biện pháp giải quyết vướng mắc ngay từ cơ sở. 

Để giữ vững nhịp cầu ý Đảng, lòng dân, tiếp tục phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo động lực thúc đẩy thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, thời gian tới, Ủy ban MTTQ huyện Hưng Hà tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, tạo sức lan tỏa tích cực, góp phần đáp ứng nhu cầu phát triển của địa phương trong tình hình mới.

Mai Thư

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản