Tin mới

MTTQ huyện Bá Thước thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước

(Mặt trận) -Những năm qua, Ủy ban MTTQ huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa đã phát huy vai trò nòng cốt trong việc xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, góp phần cùng với chính quyền địa phương hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

MTTQ TP Hà Nội: Xây dựng đội ngũ cán bộ năng động, sáng tạo, thích ứng với tình hình mới

Những người “ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng” trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Mặt trận Tổ quốc huyện Mường Tè: Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động

 Thực hiện cuộc vận động "Vì người nghèo”, MTTQ huyện Bá Thước vận động các tổ chức, cá nhân ủng hộ tiền xây mới nhà Đại đoàn kết cho người dân.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Bá Thước Bùi Minh Hiền, cho biết: Trong 5 năm qua, phát huy tính tự quản của Nhân dân trong tham gia các cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước, MTTQ các cấp trên địa bàn huyện đã triển khai xây dựng trên 150 mô hình tự quản, trong đó tiêu biểu như mô hình: “Khu dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn”, “Khu dân cư tự quản đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm”, “Khu dân cư tự quản đảm bảo an toàn giao thông”, “Khu dân cư tự quản về vệ sinh môi trường”... Phối hợp với các tổ chức thành viên, các cấp chính quyền đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết XDNTM, đô thị văn minh”, MTTQ huyện đã tuyên truyền, vận động Nhân dân đóng góp XDNTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Kết quả, đã vận động Nhân dân hiến hơn 28.500m2 đất, đóng góp gần 5 tỷ đồng và hàng chục nghìn ngày công XDNTM.

Đến nay toàn huyện có 82 thôn, 3 xã được công nhận NTM, có 3 thôn đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; 10 sản phẩm OCOP được xếp hạng 3 sao trở lên. MTTQ huyện cũng đã triển khai sâu rộng phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo”, động viên các tầng lớp Nhân dân ứng dụng khoa học, công nghệ trong sản xuất và phục vụ đời sống, gắn với phát triển HTX kiểu mới, hình thành chuỗi giá trị hàng hóa. Phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” tiếp tục được quan tâm triển khai; tích cực vận động các tổ chức, cá nhân ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”, “Đền ơn đáp nghĩa”, “Khu dân cư giúp nhau giảm nghèo bền vững”... Trong 5 năm qua đã kêu gọi được số tiền trên 3 tỷ đồng và nhiều hiện vật để hỗ trợ xây mới 102 nhà, sửa chữa 50 nhà Đại đoàn kết. Chăm lo cho gia đình chính sách, người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và giúp đỡ Nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn với số tiền trên 120 triệu đồng, góp phần bảo đảm an sinh xã hội. Nhân dân ở các khu dân cư đã đoàn kết giúp nhau về giống cây trồng, vật nuôi, vốn, công lao động, kinh nghiệm sản xuất.

Ngoài ra, trong 5 năm qua, MTTQ huyện và các tổ chức thành viên đã phối hợp tuyên truyền, vận động Nhân dân hiến đất, tài sản, cây cối, hoa màu để giải phóng mặt bằng, đóng góp ngày công lao động để làm đường giao thông nông thôn... Tăng cường tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên hưởng ứng các phong trào thi đua, các cuộc vận động, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị địa phương, như: Hội cựu chiến binh với mô hình “Cựu chiến binh giúp nhau phát triển kinh tế”; hội nông dân với mô hình “Nông dân thi đua sản xuất giỏi”; liên đoàn lao động với phong trào “Lao động giỏi - lao động sáng tạo”; hội LHPN với phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; cuộc vận động xây dựng “Gia đình 5 không, 3 sạch”; huyện đoàn với phong trào “Thi đua tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” ...

Thông qua các phong trào thi đua sôi nổi, Ủy ban MTTQ huyện Bá Thước đã thực hiện tốt vai trò trong việc vận động Nhân dân tích cực phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, làm giàu chính đáng; tạo điều kiện để Nhân dân phát huy quyền làm chủ, khơi dậy tiềm năng, nguồn lực trong Nhân dân chung sức XDNTM, đô thị văn minh trên địa bàn; tham gia xây dựng Đảng và chính quyền vững mạnh.

Tiến Đạt

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản