MTTQ huyện Đông Sơn với việc phát huy quyền làm chủ của Nhân dân

(Mặt trận) -Những năm qua ủy ban MTTQ các cấp huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa đã làm tốt công tác tham gia xây dựng Đảng, chính quyền ở cơ sở, phát huy được quyền làm chủ của Nhân dân, tổ chức và động viên Nhân dân tích cực tham gia vào các hoạt động xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh.

Xây dựng tình đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng dân cư

Chung tay vì môi trường xanh - sạch - đẹp

Phụ nữ Tuyên Quang tích cực bảo vệ môi trường

 Từ sự vận động của Mặt trận và các đoàn thể, Nhân dân xã Đông Thịnh đóng góp tiền, hiến đất xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.

Trong công tác xây dựng Đảng, cùng với việc ban hành kế hoạch để triển khai thực hiện, MTTQ từ huyện đến cơ sở đã chú trọng công tác phối hợp với các tổ chức thành viên thường xuyên nắm bắt tình hình Nhân dân, tiếp nhận ý kiến, kiến nghị của đoàn viên, hội viên và Nhân dân thông qua các hội nghị tiếp xúc cử tri của ĐBQH, đại biểu HĐND các cấp; tham gia tiếp công dân; tiếp nhận, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân, phối hợp giải quyết tình hình điểm nóng tại địa phương bằng việc tuyên truyền, vận động, giải thích cho Nhân dân hiểu từ đó không để xảy ra khiếu kiện đông người và đơn, thư vượt cấp...

Với vai trò là “cầu nối” giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân, MTTQ các cấp trong huyện đã phối hợp với chính quyền thực hiện tốt hoạt động tiếp xúc cử tri với ĐBQH, đại biểu HĐND tỉnh và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri, Nhân dân để phản ánh với các cấp ủy đảng và chính quyền. Nội dung, hình thức tiếp xúc cử tri ngày càng được đổi mới, thiết thực, hiệu quả, bảo đảm tính dân chủ, công khai, tạo sự đồng thuận xã hội. Các ý kiến, kiến nghị của cử tri được ủy ban MTTQ từ huyện đến cơ sở tổng hợp, phản ánh đến các cấp có thẩm quyền trả lời, giải quyết đảm bảo đúng quy trình, quy định.

Tham gia góp ý vào Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), MTTQ từ huyện đến cơ sở đã chủ trì, phối hợp tổ chức với các hình thức phù hợp với tình hình thực tế địa phương, tạo điều kiện thuận lợi để các tầng lớp Nhân dân tham gia đông đảo. Kết quả, 14/14 xã, thị trấn; 94/94 ban công tác mặt trận khu dân cư và 8 cơ quan, đơn vị, trường học, các tổ chức quần chúng, đoàn thể Nhân dân đã tổ chức hội nghị. Toàn huyện đã tổ chức 109 hội nghị (trong đó cấp huyện tổ chức 1 hội nghị) đã nhận được 84 lượt ý kiến góp ý của tổ chức, cá nhân về 45 nội dung ở 34 điều, 29 khoản của dự thảo luật và 15 vấn đề đề xuất, kiến nghị, làm rõ những vướng mắc trong thực tiễn thực thi Luật Đất đai 2013.

Hoạt động giám sát của MTTQ các cấp được thực hiện đảm bảo theo kế hoạch đề ra và đi vào nền nếp, có chất lượng, tập trung giám sát những vấn đề được Nhân dân quan tâm. Trong năm 2022 và 9 tháng năm 2023 MTTQ đã chủ trì, thực hiện 32 cuộc giám sát tại 14/14 xã, thị trấn và các cơ quan, đơn vị. Trong đó, tập trung giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về bảo vệ môi trường trong lĩnh vực thu gom và xử lý rác thải, thuốc bảo vệ thực vật của cá nhân và hộ gia đình tại 14/14 xã, thị trấn; kiểm tra, giám sát kết quả lấy phiếu đánh giá sự hài lòng của người dân đối với thôn NTM kiểu mẫu tại 19 thôn của 13 xã trên địa bàn huyện; việc thực hiện công tác thi hành án dân sự tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện ở các xã, thị trấn; việc tuân theo pháp luật trong thi hành án hình sự ở Công an huyện... Qua giám sát, MTTQ đã chỉ ra những vấn đề cần bổ sung, khắc phục; kiến nghị kịp thời đối với các địa phương, đơn vị và được các cá nhân lãnh đạo, tập thể cơ quan, đơn vị tiếp thu, triển khai thực hiện, điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện.

Bên cạnh đó, MTTQ các cấp còn phối hợp với các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội làm tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân trong huyện tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương bằng những việc làm cụ thể. Trong đó, đã tập trung tuyên truyền, động viên Nhân dân tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế, chủ động chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nhân rộng mô hình sản xuất cây trồng có giá trị cao, mô hình sản xuất nông nghiệp theo hướng công nghệ cao. Đẩy mạnh phát triển sản xuất tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ. Tích cực tham gia phong trào XDNTM nâng cao, NTM kiểu mẫu với những việc làm cụ thể, từ việc hiến đất lùi tường để xây dựng hệ thống tường rào thoáng, thẳng, đến việc trồng cây xanh, trồng hoa, cải tạo vườn tạp, sắp xếp lại khuôn viên nông hộ theo hướng sạch gọn và đẹp mắt...

Trong 9 tháng năm 2023, toàn huyện đã vận động Nhân dân hiến gần 20.000m2 đất (tương đương 60 tỷ đồng) để mở rộng đường giao thông nông thôn; cải tạo, nâng cấp và làm mới 29,6 km đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, 4 km kênh mương nội đồng, 8 km rãnh thoát nước, 10 km tường rào thoáng; đầu tư, nâng cấp 4 trạm hạ thế, 26,4 km đường dây điện; chỉnh trang 4 nhà văn hóa - khu thể thao xã, 23 nhà văn hóa thôn; xây dựng 23 vườn mẫu... với tổng nguồn vốn đầu tư khoảng 560 tỷ đồng.

Hoạt động của MTTQ các cấp huyện Đông Sơn trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền đã góp phần đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống, từng bước nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước của chính quyền. Đồng thời, phát huy quyền làm chủ và ý thức trách nhiệm của Nhân dân trong việc góp phần làm trong sạch tổ chức đảng và xây dựng chính quyền của dân, do dân, vì dân ngày càng vững mạnh.

Hoài Linh

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản