Tin mới

MTTQ huyện Lạc Sơn (Hòa Bình): Thiết thực phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”

(Mặt trận) -Những ngày cuối tháng 8, cùng với đại diện cấp uỷ, chính quyền các xã Tân Lập, Miền Đồi, UBMTTQ huyện Lạc Sơn tổ chức lễ bàn giao nhà đại đoàn kết (ĐĐK) cho các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Trong đó, bàn giao 3 nhà tại xã Tân Lập, 1 nhà tại xã Miền Đồi.

Sửa Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới

An Giang huy động nguồn lực xã hội chăm lo đời sống Nhân dân

Lào Cai: Những công trình thắm tình đoàn kết

 Ủy ban MTTQ huyện Lạc Sơn bàn giao nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo xã Miền Đồi.

Tính đến thời điểm này, từ nguồn phân bổ của tỉnh Hòa Bình đã hỗ trợ xây 18 nhà ĐĐK trên địa bàn huyện Lạc Sơn. UBMTTQ huyện Lạc Sơn hỗ trợ và tổ chức bàn giao 7 nhà từ nguồn Quỹ Vì người nghèo (VNN) cấp huyện, mỗi nhà được hỗ trợ 30 triệu đồng. Những ngôi nhà mới được xây dựng từ nguồn vận động của tỉnh, địa phương đã giúp hộ gia đình yên tâm lao động sản xuất, động viên các hộ vượt lên khó khăn, phấn đấu thoát nghèo, tích cực tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động đã được phát động.

Đồng chí Bùi Thị Vân, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQ huyện chia sẻ: Là địa bàn miền núi rộng, sau sáp nhập, huyện có 24 đơn vị hành chính, gồm 1 thị trấn, 23 xã, 252 xóm, phố, dân số trên 146 vạn người, dân tộc Mường chiếm 91%. Đến năm 2021, toàn huyện còn 8.386 hộ nghèo, tỷ lệ 24,12%; 6.857 hộ cận nghèo, tỷ lệ 19,73%. Triển khai phong trào thi đua "VNN - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, UBMTTQ huyện đã ban hành Công văn số 280/MTTQ-BTT, ngày 6/6/2022 về việc tham gia thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững năm 2022. Đẩy mạnh tuyên truyền mục tiêu giảm nghèo sâu rộng đến các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân và người nghèo. Đồng thời, tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên và toàn dân hưởng ứng phong trào thi đua "Cả nước chung tay VNN - Không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Ngày 5/8/2022, Ban Thường trực UBMTTQ huyện ban hành Kế hoạch số 88/KH-MTTQ-BTT về việc triển khai, thực hiện phong trào thi đua "VNN - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021 - 2025 tới các cơ quan, ban, ngành từ huyện đến cơ sở. Bên cạnh hỗ trợ các hộ nghèo khó khăn về nhà ở, huyện tranh thủ nguồn vận động từ Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Hoà Bình hỗ trợ 50 suất quà cho hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn tại 2 xã Tân Lập, Vũ Bình, mỗi suất trị giá 2 triệu đồng, tổng số tiền 100 triệu đồng.  

Để phong trào thi đua ở giai đoạn 2021 - 2025 thiết thực, đạt hiệu quả cao, huyện tập trung tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của địa phương về công tác giảm nghèo bền vững. Xây dựng kế hoạch cụ thể để tổ chức các hoạt động tuyên truyền về Tháng cao điểm VNN từ ngày 17/10 - 18/11 hàng năm. Huy động nguồn lực của toàn xã hội, trọng tâm là vận động các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm trong và ngoài nước tham gia ủng hộ quỹ VNN hỗ trợ xây dựng nhà ĐĐK và thực hiện các chương trình an sinh xã hội để giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, y tế, giáo dục, phát triển sản xuất và tạo việc làm. Phát huy vai trò chủ thể của người dân trong giám sát cộng đồng và bình xét thi đua trong thực hiện phong trào, các chính sách giảm nghèo, hỗ trợ người nghèo. MTTQ các cấp thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 thông qua việc đề ra giải pháp giảm nghèo, đặc thù của địa phương, phối hợp bố trí và đa dạng hoá nguồn lực cho địa bàn nghèo. Tiếp tục xây dựng, nhân rộng các mô hình tốt, sáng kiến hay, dự án hiệu quả về thực hiện giảm nghèo bền vững.

Cùng với phong trào thi đua, UBMTTQ huyện đề ra chỉ tiêu phấn đấu: Hàng năm vận động quỹ VNN được 500 triệu đồng trở lên; hỗ trợ xây mới, sửa chữa 10 nhà ĐĐK trở lên; hỗ trợ, giúp đỡ từ 2 học sinh nghèo, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên trong học tập; hỗ trợ 1 hộ nghèo trở lên thoát nghèo. Đối với MTTQ các xã, thị trấn, hàng năm vận động quỹ VNN được 50 triệu đồng trở lên đối với 5 xã (Bình Hẻm, Miền Đồi, Ngọc Lâu, Ngọc Sơn, Tự Do), 150 triệu đồng trở lên đối với các xã còn lại. Hỗ trợ xây mới 3 nhà ĐĐK trở lên, hỗ trợ 1 hộ nghèo trở lên thoát nghèo, 1 học sinh nghèo, hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập. Thông qua các chương trình, hoạt động góp phần giảm nghèo bền vững, tạo sự phấn khởi, tin tưởng trong nhân dân vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, đoàn kết thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, QP-AN, phát triển KT-XH ở địa phương.   

Bùi Minh

 

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản