Tin mới

MTTQ huyện Lương Tài chung sức xây dựng Nông thôn mới

(Mặt trận) -Xác định tham gia xây dựng Nông thôn mới (NTM) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, Ủy ban MTTQ huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh phối hợp với các tổ chức thành viên chú trọng thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” bằng những cách làm hay, mô hình hiệu quả, góp phần nâng cao đời sống nhân dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Ủy ban MTTQ các cấp huyện Bình Sơn chăm lo cho người nghèo

Yên Châu nỗ lực giảm nghèo

Chuyển đổi thói quen sinh hoạt, hướng đến nông thôn xanh, sạch, đẹp

 Diện mạo Nông thôn mới nâng cao ở xã An Thịnh (Lương Tài).

Thực hiện Chương trình xây dựng NTM, Ủy ban MTTQ xã An Thịnh phối hợp với các tổ chức thành viên đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia thực hiện bằng những việc làm cụ thể, như đẩy mạnh sản xuất, đóng góp ngày công trồng hoa, tham gia làm sạch đường làng ngõ xóm, phân loại rác thải tại nguồn,… Năm 2021, mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, nhân dân trong xã phát huy tinh thần sáng tạo, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, góp phần nâng cao thu nhập. Hiện nay, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt hơn 61 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,89%; 70% số hộ tiến hành phân loại và xử lý rác thải hữu cơ bằng men vi sinh IMO; hơn 90% số hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa, 7/7 thôn đạt và giữ vững danh hiệu Làng văn hóa 4 năm liên tục (từ năm 2018-2021).

Đồng chí Nguyễn Tăng Cường, Bí thư Đảng ủy xã An Thịnh cho biết:  An Thịnh vừa được các cơ quan có thẩm quyền thẩm định, đánh giá hoàn thành 19/19 tiêu chí của xã NTM nâng cao. Có được thành tích đó ngoài sự nỗ lực, quyết tâm của cả hệ thống chính trị và nhân dân thì đóng góp của MTTQ và các đoàn thể xã là rất lớn. Trong quá trình thực hiện, cùng với làm tốt nhiệm vụ xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân vững mạnh, MTTQ xã, Ban Công tác Mặt trận các thôn đã thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Thực hiện phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, xã công khai chương trình phát triển kinh tế - xã hội; công tác quy hoạch, thu chi trong triển khai xây dựng các công trình hạ tầng nông thôn;… Đồng thời, phát huy vai trò giám sát của người dân thông qua Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng nên đã tạo được sự tin tưởng trong nhân dân, tạo đồng thuận cao, góp phần giúp địa phương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM nâng cao.

Phát huy vai trò của MTTQ trong tham gia xây dựng NTM, Ủy ban MTTQ huyện Lương Tài đẩy mạnh triển khai thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”. Các đoàn thể chính trị - xã hội lồng ghép 5 nội dung của Cuộc vận động với các phong trào thi đua như: “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”,  “Cựu chiến binh giúp nhau làm kinh tế giỏi”, “Tuổi trẻ sáng tạo, xung kích bảo vệ Tổ quốc”... Xây dựng các mô hình tự quản ở cộng đồng dân cư về vệ sinh môi trường; thi đua sản xuất kinh doanh, xóa đói giảm nghèo; xây dựng đoạn đường “Thắp sáng đường quê”; “Tuyến đường hoa”;...  tạo sức lan tỏa, từng bước nâng cao nhận thức, trách nhiệm và phát huy vai trò chủ thể của nhân dân trong xây dựng NTM.

Tham gia xây dựng NTM, các tầng lớp nhân dân trong huyện giúp nhau về giống, cây con, vật tư sản xuất, tiền vốn với tổng trị giá hơn 1,1 tỷ đồng; đóng góp gần 3.000 ngày công xây dựng NTM. Cùng với đó, nhân dân mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi có giá trị cao vào sản xuất; tham gia xây dựng đời sống văn hóa; giữ gìn vệ sinh môi trường; bảo đảm an ninh trật tự… Năm 2021, thu nhập bình quân của người dân trong huyện đạt gần 54 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,64%. Toàn huyện có 31.287/34.193 số hộ được công nhận Gia đình văn hóa (đạt 91,5%), 88/101 thôn được đạt danh hiệu Làng văn hóa (đạt 87%). An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn ổn định.

Với sự hưởng ứng, tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân, Chương trình xây dựng NTM trên địa bàn huyện Lương Tài đạt nhiều kết quả. Hiện tổng số tiêu chí NTM nâng cao của huyện đạt 214 tiêu chí, bình quân 16,5 tiêu chí/xã. Trong đó, xã An Thịnh đạt 19/19 tiêu chí; 10 xã đạt từ 15 đến 18 tiêu chí; 2 xã Bình Định và Trung Chính đạt 14 tiêu chí. Theo Kế hoạch Chương trình xây dựng NTM năm 2022, huyện phấn đấu đưa 2 xã Lâm Thao và Trung Kênh đạt NTM nâng cao, đối với các xã còn lại phấn đấu mỗi xã tăng thêm từ 1 đến 2 tiêu chí. Để đạt được mục tiêu này, thời gian tới Ủy ban MTTQ các cấp huyện tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong tập hợp, vận động, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh tuyên truyền để người dân nắm, hiểu được mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của chủ trương xây dựng NTM, đặc biệt là vai trò chủ thể tham gia xây dựng và trực tiếp thụ hưởng thành quả chính là người dân, từ đó huy động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia thực hiện.

 XUÂN MAI 

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản