Tin mới

MTTQ huyện Lương Tài tham gia xây dựng Nông thôn mới

(Mặt trận) -Xác định tham gia xây dựng Nông thôn mới (NTM) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác Mặt trận, Ủy ban MTTQ các cấp huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng NTM với nhiều việc làm cụ thể, thiết thực. Tháng 6-2020, huyện Lương Tài được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn NTM, hạ tầng kinh tế - xã hội được củng cố và phát triển, đời sống nhân dân từng bước nâng cao.

Giúp hộ nghèo “an cư lạc nghiệp”

Mặt trận Tổ quốc các cấp huyện Chi Lăng: Đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng công tác

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Sốp Cộp đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở

 Hệ thống đường giao thông nông thôn được bê tông hóa, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.(Trong ảnh: Đường giao thông thôn Đỉnh Dương, xã Trừng Xá,huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh).

MTTQ các cấp trong huyện đẩy mạnh tuyên truyền mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của Chương trình xây dựng NTM tới người dân, từ đó giúp người dân nhận thức mình là chủ thể của Chương trình để tích cực hưởng ứng tham gia; vận động nhân dân tham gia xây dựng NTM bằng những việc làm cụ thể, thiết thực như: Thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; xây dựng Gia đình văn  hóa, Làng văn hóa; tham gia xây dựng hạ tầng nông thôn;… Phát huy được sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, các tổ chức thành viên gắn xây dựng NTM với triển khai các cuộc vận động, phong trào thi đua, góp phần đưa Chương trình trở thành phong trào thi đua rộng khắp.

MTTQ vận động nhân dân thực hiện hiệu quả chủ trương “Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa” của Huyện ủy. 5 năm qua (2015-2020), toàn huyện chuyển đổi được hơn 293,2 ha đất từ trồng lúa hiệu quả thấp sang sản xuất rau màu, hoa, cây ăn quả, cây dược liệu trồng hoa tập trung và mô hình lúa - cá đem lại hiệu quả kinh tế cao. MTTQ phối hợp với các đoàn thể vận động nhân dân tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, góp phần tăng năng suất, chất lượng nông sản. Hiện, giá trị trồng trọt và nuôi trồng thủy sản đạt 162,6 triệu đồng/ha/năm. Đời sống người dân được nâng cao, hiện thu nhập bình quân đầu người của huyện đạt 50 triệu đồng/người/năm. Kinh tế ổn định và phát triển cùng với sự hỗ trợ của nhà nước, nhân dân trong huyện đóng góp hàng chục tỷ đồng và hơn 40.000 ngày công lao động để xây dựng hạ tầng nông thôn.

Xã Lâm Thao là một trong những địa phương tiêu biểu trong huy động nội lực sức dân tham gia xây dựng NTM. Hiểu được mục đích, ý nghĩa của Chương trình, nhân dân trong xã  tự nguyện hiến 1.082m2 đất ở, đổi 3.460m2 đất nông nghiệp, tháo dỡ hàng nghìn mét tường rào, công trình phụ để làm đường giao thông xây dựng các công trình phúc lợi; đóng góp hơn 46,5 tỷ đồng và hàng nghìn ngày công lao động tham gia xây dựng hạ tầng nông thôn. Đến nay 100% đường giao thông được bê tông hóa, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh phát triển nông nghiệp theo hướng hàng hóa và các nghề phụ nâng cao thu nhập. Hiện thu nhập bình quân của người dân đạt 40,2 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,14%.

Nhằm làm phong phú và nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân, MTTQ phối hợp với các tổ chức thành viên thành lập và duy trì hoạt động các câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao thu hút đông đảo đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia. Hằng năm, huyện có hơn 93% số hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa, gần 90% số khu dân cư danh hiệu Làng văn hoá. Việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội có nhiều chuyển biến tích cực. Trong đó, tỷ lệ hỏa táng, điện táng người qua đời ngày càng tăng, từ đầu năm đến nay đạt  43,1%.

Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” được đẩy mạnh góp phần thực hiện tiêu chí nhà ở và giảm tỷ lệ hộ nghèo. Từ năm 2016 đến nay, toàn huyện vận động ủng hộ được 8,9 tỷ đồng cho Quỹ “Vì người nghèo”. Từ nguồn Quỹ đã hỗ trợ xây dựng mới 443 nhà Đại đoàn kết, sửa chữa 16 nhà cho người nghèo; tặng 776 suất học bổng cho học sinh con hộ nghèo; tặng tư liệu sản xuất cho 28 hộ nghèo trị giá 462 triệu đồng… góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 1,43%. MTTQ các cấp đẩy mạnh, phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của nhân dân trong thực hiện quy hoạch, xây dựng đề án phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hạ tầng nông thôn, tạo tiền đề, động lực to lớn để Lương Tài phát triển bền vững…

Phương Mai

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản