MTTQ huyện Thường Xuân phát huy vai trò tập hợp, đoàn kết toàn dân tộc

(Mặt trận) -Để tập hợp, đoàn kết các tầng lớp Nhân dân, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp trên địa bàn huyện Thường Xuân (tỉnh Thanh Hóa) đã không ngừng đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp Nhân dân. Nhờ đó, đã nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với việc thực hiện các nhiệm vụ cũng như sự phát triển của địa phương. Thông qua các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do MTTQ, các đoàn thể phát động đã góp phần nâng cao đời sống văn hóa, ý thức trách nhiệm công dân, tình làng, nghĩa xóm trong cộng đồng dân cư được khơi dậy...

Người nữ cán bộ Mặt trận mẫu mực, tâm huyết

An Phước đẩy mạnh truyền thông giảm nghèo bền vững

Khi người dân tự quản gìn giữ môi trường

 Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, tập hợp đoàn kết Nhân dân, nhiều hộ dân ở thôn Xuân Lập, xã Ngọc Phụng đã áp dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, phát triển kinh tế.

Nổi bật là các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn huyện Thường Xuân đã tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước như: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới (XDNTM), đô thị văn minh”, “Quỹ vì người nghèo” và các phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, "Trồng cây xanh và hàng rào cây xanh”, “Tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp”, “Ngày chủ nhật sạch”, “Sạch mỗi ngày”... Đồng thời duy trì, nhân rộng nhiều câu lạc bộ, mô hình tuyên truyền pháp luật, giải quyết các mâu thuẫn phát sinh trong Nhân dân như: Tổ tự quản, dòng họ tự quản về an ninh trật tự; tổ hòa giải; mô hình “Gia đình 5 không, 3 sạch”; mô hình nhà sạch - vườn đẹp; mô hình khu dân cư đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm...

Từ trong các phong trào đã xuất hiện nhiều cách làm hay, sáng tạo trong phát triển kinh tế, tham gia xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, phát huy truyền thống hiếu học, phát triển sự nghiệp giáo dục; chăm sóc sức khỏe Nhân dân; chăm lo đời sống các gia đình chính sách; thực hiện tốt các chính sách dân tộc, tôn giáo; giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, qua đó góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Kết quả, về lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, bình quân hàng năm có trên 50% số thôn và 70% số hộ đạt tiêu chuẩn văn hóa; 50/61 trường đạt chuẩn quốc gia (tỷ lệ 81,1%); 11/16 xã đạt chuẩn quốc gia về y tế; về hệ thống kết cấu hạ tầng nông thôn được đầu tư và có nhiều chuyển biến tích cực; thu nhập bình quân đầu người đạt 40 triệu đồng/năm. Đặc biệt, trong XDNTM, đã tranh thủ các chương trình, dự án, sự đầu tư của các cấp, khơi dậy nội lực trong Nhân dân. Đến nay tổng số tiêu chí đạt chuẩn của huyện theo bộ tiêu chí mới là 195 tiêu chí, đạt bình quân 13 tiêu chí/xã, có 6 xã được công nhận xã NTM, 41 thôn NTM, 5 thôn NTM nâng cao và kiểu mẫu...

Ngoài ra, nhờ tổ chức tốt “Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc” hàng năm đã góp phần khơi dậy trong Nhân dân ý thức bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, thuần phong mỹ tục của dân tộc. Huy động được sức mạnh Nhân dân trong việc đóng góp, bảo tồn, gìn giữ các di tích lịch sử - văn hóa của đất nước, quê hương; tổ chức các hoạt động văn hóa - thể thao; truyền thống nhân ái, đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau lúc khó khăn, hoạn nạn; kính trên nhường dưới, trọng người cao tuổi... là những nét đẹp văn hóa, thuần phong mỹ tục được phát huy thông qua Ngày hội Đại đoàn kết ở địa phương. Đặc biệt, từ việc tổ chức ngày hội đã nhân lên nghĩa đồng bào qua những hoạt động san sẻ với các gia đình khó khăn, hoạn nạn, tri ân gia đình có công với cách mạng, tôn vinh những cá nhân, tập thể, hộ gia đình có nhiều đóng góp cho cộng đồng và hoạt động xã hội. Từ đó, góp phần thực hiện tốt các phong trào “Xây dựng gia đình văn hóa”, “Xây dựng khu dân cư văn hóa”, xây dựng các gia đình điển hình “Ông bà mẫu mực, con cháu hiếu thảo”. Ngày hội cũng động viên, khích lệ Nhân dân chung tay xây dựng nếp sống văn minh, đấu tranh, xóa bỏ hủ tục lạc hậu, tệ nạn xã hội, các hành vi vi phạm pháp luật...

Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Thường Xuân Cầm Thị Phượng, cho biết: Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới MTTQ huyện Thường Xuân tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết XDNTM, đô thị văn minh”; tuyên truyền và nhân rộng các điển hình tiên tiến, xuất sắc, những mô hình hay, kinh nghiệm tốt rút ra từ quá trình thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết XDNTM, đô thị văn minh”. Đồng thời thực hiện tốt chương trình phối hợp và thống nhất hành động giữa các tổ chức thành viên trong mặt trận, giữa mặt trận với chính quyền; tổ chức tốt các hoạt động văn hóa - thể thao, phát huy vai trò chủ động, tích cực và sáng tạo của Nhân dân trong XDNTM, đô thị văn minh, nâng cao chất lượng tổ chức ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư gắn với việc bình xét thi đua, đánh giá kết quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết XDNTM, đô thị văn minh”.

Thu Thủy

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản