Tin mới

MTTQ huyện Tủa Chùa góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc

(Mặt trận) -Sau 20 năm triển khai, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (gọi tắt là Ngày hội), giai đoạn 2003 - 2023 trên địa bàn huyện Tủa Chùa (tỉnh Điện Biên) đã có sức lan tỏa trong đời sống, nhận được sự đồng thuận, tham gia sôi nổi của người dân. Qua đó khối đại đoàn kết toàn dân trên địa bàn huyện được củng cố và tăng cường; Nhân dân các dân tộc đoàn kết gắn bó, thi đua phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh trật tự, tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh.

MTTQ huyện Trấn Yên góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh

Gia Lai: MTTQ huyện Chư Prông đa dạng hình thức hỗ trợ hộ nghèo

Tuyên Quang: Nhân rộng mô hình Tổ tự quản bảo vệ môi trường

 Đại diện lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ huyện Tủa Chùa trao “Mái ấm nghĩa tình” cho người nghèo trên địa bàn huyện.

Việc tổ chức Ngày hội ở khu dân cư trong những năm qua luôn được các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ huyện Tủa Chùa quan tâm chỉ đạo. Qua 20 năm thực hiện, việc tổ chức Ngày hội đã diễn ra với nhiều hình thức phong phú, thích hợp với từng địa bàn, thu hút được đông đảo các tầng lớp Nhân dân tham gia. Những kết quả đạt được, một mặt đã thể hiện rõ ý nghĩa chính trị, xã hội sâu sắc của Ngày hội; mặt khác, qua thực tiễn cho thấy chủ trương đề ra và chỉ đạo thực hiện Ngày hội là hoàn toàn đúng đắn, đáp ứng được yêu cầu xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong tình hình mới.

Việc tổ chức Ngày hội đã góp phần khơi dậy ý thức bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, thuần phong mỹ tục của các dân tộc. Đã huy động được sức mạnh toàn dân trong việc đóng góp, bảo tồn, gìn giữ các di tích lịch sử văn hóa. Kết quả, nhiều nghề truyền thống đã được khôi phục và bảo tồn như nghề làm giấy dó; làm khèn; thêu dệt thổ cẩm, nghề rèn dao... của các dân tộc Thái, Mông, Xạ Phang; hoạt động văn hóa, văn nghệ thường xuyên được duy trì, toàn huyện có 108 đội văn nghệ quần chúng, hoạt động sôi nổi trong những dịp lễ, tết, sự kiện của địa phương.

Bà Vi Thu Hằng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Tủa Chùa cho biết: Ngày hội đã góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về vai trò chủ thể của Nhân dân đối với việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển của địa phương. Người dân đã tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước do các cấp, các ngành phát động, đặc biệt là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Từ đó đã xuất hiện nhiều cách làm hay, mô hình sáng tạo trong phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở; chăm sóc sức khỏe người dân; chăm lo đời sống các gia đình chính sách; thực hiện tốt các chính sách dân tộc, tôn giáo. Đồng thời, Ngày hội cũng khích lệ người dân đấu tranh, xóa bỏ hủ tục, tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật như: tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, trộm cắp, ma túy.

Nhờ thực hiện có hiệu quả Ngày hội đã góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện Tủa Chùa tiếp tục phát triển, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, bình quân thu nhập đầu người tăng lên hàng năm. Các lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, bình quân hàng năm có 85% số hộ đạt tiêu chuẩn văn hóa (năm 2007 toàn huyện chỉ có 3.754 hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa đến năm 2022 có 8.629 hộ đạt gia đình văn hóa); hệ thống kết cấu hạ tầng nông thôn được đầu tư. Trước đây giao thông đi lại khó khăn về mùa mưa, nhưng đến nay 100% xã có đường giao thông đến xã được cứng hóa đi lại ổn định 2 mùa; 100% số bản có đường dân sinh, trong đó 91% số bản có đường nội bản, đường liên thôn được cứng hóa. Đặc biệt trong xây dựng nông thôn mới, người dân đã hiến hàng nghìn mét vuông đất, đóng góp tiền của, ngày công lao động thực hiện các tiêu chí nông thôn mới, điển hình như các gia đình: Lò Văn Tú, bản Cáp, thị trấn Tủa Chùa hiến 528m2 đất; Vì A Cả, thôn Đề Hái, xã Sính Phình hiến 1.563m2 đất để làm đường giao thông... Đến năm 2022, bình quân các xã đạt 10,73/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới; tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện giảm từ 69,52% (năm 2010) xuống còn 40,72% (năm 2022).

Để thực hiện hiệu quả Ngày hội trong thời gian tới, cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận các cấp trên địa bàn huyện Tủa Chùa tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền để người dân hiểu và đồng thuận trong tổ chức thực hiện; vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động. Đồng thời, tuỳ vào đặc thù, thế mạnh ở mỗi địa phương, mỗi khu dân cư để tổ chức linh hoạt, sáng tạo Ngày hội thực sự thiết thực, hiệu quả. Qua đó đáp ứng yêu cầu củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng thuận xã hội trong tình hình mới, góp phần thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ trên địa bàn.

Quốc Huy

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản