Tin mới

MTTQ thành phố Từ Sơn góp phần xây dựng đô thị văn minh, xanh, sạch, đẹp

(Mặt trận) -Thực hiện Cuộc vận động (CVĐ) “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Ủy ban MTTQ thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh triển khai nhiều chương trình hành động thiết thực, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, góp phần xây dựng thành phố văn minh, xanh, sạch, đẹp.

MTTQ huyện Trấn Yên góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh

Gia Lai: MTTQ huyện Chư Prông đa dạng hình thức hỗ trợ hộ nghèo

Tuyên Quang: Nhân rộng mô hình Tổ tự quản bảo vệ môi trường

Khu phố Trang Liệt, phường Trang Hạ là một trong những đơn vị tiêu biểu triển khai hiệu quả CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với nâng cao chất lượng “Khu phố văn hóa”, “Gia đình văn hóa”. Trang Liệt là địa phương khởi phát phong trào xây dựng Làng văn hóa của cả nước (năm 1989), đây là nền tảng, mạch nguồn để cán bộ và nhân dân khu phố tiếp nối truyền thống xây dựng đời sống văn hóa. Hằng năm, vào Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc (18-11), Ban Công tác Mặt trận khu phố phát động toàn dân thi đua phát triển kinh tế; đăng ký xây dựng “Khu phố văn hóa”, “Gia đình văn hóa”; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; nâng cao ý thức bảo vệ môi trường; giữ gìn an ninh trật tự và an toàn giao thông…  

 Khu phố Đại Đình, phường Tân Hồng ngày càng sạch đẹp.

Ông Vũ Công Vượng, Trưởng Khu phố phấn khởi: “Thực hiện hiệu quả CVĐ đã khơi dậy tinh thần đoàn kết, yêu nước trong mỗi người dân. Những năm qua, nhân dân tích cực hưởng ứng, thực hiện nếp sống văn hoá; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá; giữ gìn an ninh trật tự.  Hơn 20 năm liên tục Trang Liệt đạt danh hiệu “Khu phố văn hóa”; năm 2021, khu phố có 97% gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”; tỷ lệ điện táng, hỏa táng đạt 80%.”
Khu phố Đại Đình, phường Tân Hồng được Ủy ban MTTQ thành phố lựa chọn xây dựng mô hình điểm về “xây dựng đô thị văn minh gắn với bảo vệ môi trường”. Ông Trần Quang Huyền, Trưởng Ban Công tác Mặt trận khu phố cho biết: Khu phố có 366 hộ với 1.530 nhân khẩu. Nghề nghiệp chính của người dân trong khu phố là buôn bán, làm dịch vụ và sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, nhận thức của một bộ phận người dân về công tác bảo vệ môi trường còn hạn chế; nhiều người chưa có ý thức phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt tại gia đình; một số người vứt, đổ rác không đúng nơi quy định; các hộ chế biến nông sản, chăn nuôi và làm nghề mộc xả, thải trực tiếp ra môi trường gây ô nhiễm…
Triển khai mô hình, Ban Công tác Mặt trận khu phố phối hợp với Chi hội Phụ nữ vận động nhân dân thực hiện phân loại, xử lý rác thải hữu cơ bằng men vi sinh bản địa IMO. Đến nay, sau 3 tháng triển khai, gần 50% gia đình hội viên phụ nữ thực hiện phân loại, xử lý rác hữu cơ tại gia đình, góp phần giảm lượng rác thải ra môi trường. Cùng với đó, khu phố xây dựng quy định về thời gian cụ thể mỗi hộ gia đình tự quét dọn khu vực xung quanh nhà, thông báo trên loa truyền thanh; mỗi tháng tổ chức một cuộc tổng vệ sinh môi trường đường làng, ngõ, xóm. Thông qua đó, nhận thức, ý thức bảo vệ môi trường của người dân được nâng cao và ngày càng đi vào nền nếp, góp phần xây dựng khu phố ngày càng văn minh, sạch đẹp.

Để triển khai hiệu quả CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” Ủy ban MTTQ thành phố Từ Sơn chỉ đạo MTTQ các phường căn cứ tình hình thực tế để tổ chức những nội dung, hoạt động phù hợp. Trong đó, chú trọng tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa xây dựng nếp sống văn minh đô thị cho các tầng lớp nhân dân; phát huy dân chủ, vai trò tự quản, ý thức vì cộng đồng của từng người dân thông qua những việc làm cụ thể, có ý nghĩa để hướng tới môi trường sống trong lành, an toàn và thân thiện. Nhân dân tích cực tham gia, duy trì có hiệu quả mô hình “Tuyến tự quản”; “Khu phố 3 sạch”; “Khu dân cư thực hiện tốt an toàn giao thông”; “Khu phố không rác thải”; xây dựng nếp sống văn minh đô thị, cảnh quan đô thị; phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội...

MTTQ thành phố thường xuyên phối hợp với các ngành chức năng kiểm tra và xử lý nghiêm, kịp thời đối với các vi phạm trật tự đô thị, nhất là sử dụng lòng đường, vỉa hè, đổ rác và nước thải không đúng nơi quy định, xây dựng trái phép, sai phép; biểu dương, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có cách làm hay, thành tích tiêu biểu trong xây dựng tuyến phố văn minh.

Ông Đàm Thế Sử, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố Từ Sơn khẳng định: “Thực hiện hiệu quả CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” nâng cao chất lượng đời sống nhân dân, xây dựng đô thị ngày càng hiện đại văn minh. Hằng năm, thành phố có hơn 90% số khu phố đạt danh hiệu “Khu phố văn hóa”. Thời gian tới, Ủy ban MTTQ thành phố tiếp tục tăng cường công tác phối hợp với ngành, đoàn thể chính trị - xã hội để nâng cao chất lượng CVĐ. Trọng tâm là xây dựng, nhân rộng mô hình điểm về thực hiện CVĐ gắn với nhiệm vụ trọng tâm của địa phương… góp phần đưa CVĐ lan tỏa mạnh mẽ trong các khu dân cư, ngày càng đi vào chiều sâu, xây dựng thành phố Từ Sơn ngày càng hiện đại, văn minh”.

Mai Phương

 

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản