MTTQ tỉnh Bắc Ninh phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

(Mặt trận) -Hằng năm, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Ninh triển khai xây dựng và tổ chức thực hiện đầy đủ các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của trung ương về Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư; chỉ đạo MTTQ cấp huyện, cấp xã hướng dẫn Ban Công tác Mặt trận các khu dân cư tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc đảm bảo thiết thực, hiệu quả, phù hợp với tình hình, đặc điểm của địa phương. Các khu dân cư đều tổ chức Ngày hội đủ cả phần lễ và phần hội, tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như: thăm hỏi gia đình chính sách; tặng quà hộ nghèo, hộ cận nghèo; tặng quà cho học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn có thành tích xuất sắc; khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua yêu nước... tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong nhân dân.

Lâm Đồng và dấu ấn thực hiện Nghị quyết Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX

Long An: Nỗ lực 'về đích' xã nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu

Nhà Đại đoàn kết giúp người nghèo an cư

 Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Ninh và các ban, ngành tỉnh trao tặng bức ảnh Bác Hồ với Bác Tôn cho khu phố Thọ Trai, phường Tam Sơn (thành phố Từ Sơn) nhân Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, tháng 11- 2022.

Thông qua Ngày hội, những giá trị văn hóa, truyền thống tốt đẹp của quê hương được gìn giữ và phát huy, góp phần củng cố mối quan hệ tình làng nghĩa xóm, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân vững mạnh, động viên, khích lệ nhân dân thi đua phát triển kinh tế, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Qua đó, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Sau 20 năm, kinh tế - xã hội của tỉnh có những bước phát triển vượt bậc, tốc độ tăng trưởng kinh tế hằng năm đạt 6,71%; quy mô nền kinh tế đứng thứ 9 cả nước. Kết cấu hạ tầng cơ sở được quan tâm đầu tư xây dựng khá đồng bộ, ngày càng đáp ứng nhu cầu phục vụ sản xuất, kinh doanh và đời sống của nhân dân.  Thực hiện Chương trình xây dựng Nông thôn mới, Nông thôn mới nâng cao đến nay, 100% các xã đã đạt chuẩn Nông thôn mới, 9 xã được công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao. Các giá trị văn hoá truyền thống tốt đẹp được giữ gìn và phát huy. Đến nay, toàn tỉnh có hơn 90% số hộ đạt gia đình văn hóa; hơn 90% đạt cơ quan, đơn vị đạt Công sở văn hoá. Công tác an sinh xã hội đẩy mạnh, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,94%.

 
Truyền thống “tương thân tương ái” trong cộng đồng được phát huy, các hoạt động chăm lo cho người nghèo được triển khai thường xuyên, đạt nhiều kết quả. Trong 20 năm, từ nguồn vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” và các nguồn hỗ trợ khác, Ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh hỗ trợ xây dựng, sửa chữa hơn 8.800 ngôi nhà Đại đoàn kết với trị giá hơn 252 tỷ đồng; hỗ trợ 1.500 hộ nghèo phát triển sản xuất, trị giá gần 300 triệu đồng. Đặc biệt trong 3 năm từ năm 2020-2022 trước sự bùng phát của dịch bệnh COVID-19, xuất hiện nhiều nghĩa cử cao đẹp hỗ trợ nhu yếu phẩm, trang thiết bị cần thiết cho việc phòng chống dịch, chia sẻ khó khăn với nhân dân các địa phương vùng dịch góp phần tô thắm thêm tinh thần đại đoàn kết toàn dân. Ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh tiếp nhận ủng hộ 163 tỷ đồng tiền mặt, nhiều hiện vật trị giá 118 tỷ đồng cho Quỹ phòng chống COVID-19 và 149 tỷ đồng cho Quỹ vắc xin phòng COVID-19.

MTTQ các cấp trong tỉnh chú trọng phát huy dân chủ, đẩy mạnh tham gia góp ý xây dựng Đảng, hệ thống chính trị vững mạnh. 20 năm qua, toàn tỉnh có hơn 24.000 ý kiến tham gia góp ý xây dựng Đảng;  3.700 ý kiến tham gia xây dựng hệ thống chính trị; gần 6.500 ý kiến tham gia góp ý xây dựng nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội… Các Ban Thanh tra nhân dân tham gia giải quyết 1.316 vụ thanh tra hiệu quả, góp phần hạn chế những tiêu cực ở cơ sở, tạo lòng tin trong nhân dân. Ủy ban MTTQ tỉnh phối hợp triển khai hiệu quả Đề án “Vận động toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm’, phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ An ninh Tổ quốc”, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.

Đồng chí Trần Xuân Nhiên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Ninh cho biết: “Những kết quả đạt được trong 20 năm qua khẳng định Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư thực sự trở thành  ngày hội của toàn dân, góp phần thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới MTTQ tỉnh tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng Ngày hội trên từng địa bàn dâ cư phù hợp với nhiệm vụ chính trị, truyền thống văn hóa, phong tục tập quán của từng địa phương; tăng cường sự lãnh đạo của các tổ chức Đảng, đảo bảo sự phối hợp đồng bộ, hiệu quả của chính quyền các cấp, các tổ chức thành viên trong tổ chức Ngày hội, góp phần tăng cường đồng thuận xã hội, mở rộng và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân, tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí của MTTQ trong xây dựng và phát triển quê hương, đất nước”.

Mai Phương

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản