Tin mới

MTTQ tỉnh Phú Thọ vận động nhân dân ở khu dân cư tham gia bảo vệ môi trường

(Mặt trận) -Phú Thọ là tỉnh trung du, miền núi phía bắc; trong thời gian qua, công tác quản lý bảo vệ môi trường luôn được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Phú Thọ quan tâm, chỉ đạo và đã đạt được nhiều thành tựu nhất định. Đặc biệt là công tác phòng ngừa, kiểm soát và khắc phục các điểm đen về ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh.

Ấm tình đoàn kết

Lai Châu: Kết nối tiêu dùng hàng Việt ở vùng cao

Lâm Thao: Chung sức xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh

 Nhân dân tham gia tổng vệ sinh môi trường ở khu dân cư

Tỉnh Phú Thọ có 255 xã phường thị trấn, đến nay đã có 129 % số xã trong tỉnh được công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới, 4/13 huyện, thành phố, thị xã được công nhận đạt chuẩn và hoàn thành xây dựng Nông thôn mới. Căn cứ Chương trình phối hợp số 05/CtrPH-MTTW-BTNMT, ngày 12/01/2021 giữa Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Bộ Tài nguyên và Môi trường về thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường giai đoạn 2021 – 2025. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh thống nhất ký kết Chương trình phối hợp số 12/CtrPH-MTTQ-TNMT, ngày 25/ 5/2021 về thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường giai đoạn 2021- 2025 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Thực hiện hai Chương trình “Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu” và Chương trình phối hợp “Phát huy vai trò các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu” với yêu cầu thực hiện các nội dung, giải pháp quản lý, sử dụng tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu ở các khu dân cư thành một trong những tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; xây dựng và huy động tham gia các mô hình thí điểm khu dân cư thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, mô hình thu gom, phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt tại nguồn và giữ gìn vệ sinh môi trường ở cộng đồng dân cư để nhân rộng ra phạm vi toàn tỉnh.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Thọ đã chủ động phối hợp với Ban trị sự Phật giáo tỉnh, các giáo hạt Công giáo trên địa bàn ký chương trình phối hợp với Sở Tài nguyên môi trường về phòng chống biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường. Hàng năm, đã phối hợp tuyên truyền cho các chức sắc tôn giáo tại các khóa hạ, nhà thờ nâng cao kiến thức về Luật bảo vệ môi trường, luật an toàn thực phẩm, phòng chống biến đổi khí hậu, tuyên truyền tới các tín đồ, phật tử, giáo dân thực hiện xử lý, thu gom rác thải tại hộ gia đình...

Đồng thời tuyên truyền về bảo vệ môi trường, nội dung này đã được thực hiện thường xuyên hàng năm, tập trung cao điểm là tháng 6, tháng 7 nhân ngày môi trường thế giới 5/6 hàng năm; tuyên truyền qua phương tiện thông tin đại chúng, qua hội nghị của các tổ chức thành viên Mặt trận Tổ quốc các cấp; qua cổng thông tin điện tử của MTTQ tỉnh và cuốn Thông tin công tác Mặt trận phát hành hàng quý… Công tác kiểm tra, giám sát, nhân rộng mô hình điểm được duy trì triển khai, thực hiện; sau mỗi lần tổ chức hội nghị nhân rộng mô hình điểm, hội nghị tuyên truyền nhân ngày môi trường thế giới, hằng quý, 06 tháng và 1 năm đều có báo cáo sơ kết, đánh giá rút kinh nghiệm trong việc triển khai thực hiện. Việc sử dụng kinh phí do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam hỗ trợ cũng như các nguồn hỗ trợ hoặc huy động hợp pháp khác đều được sử dụng đúng mục đích, tiết kiệm và hiệu quả. Hoạt động phối hợp với ngành Tài nguyên và Môi trường từ tỉnh đến cơ sở được duy trì thường xuyên; hằng năm, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ cấp tỉnh và cấp huyện đều xây dựng và triển khai kế hoạch phối hợp với ngành Tài nguyên và Môi trường cùng cấp về công tác bảo vệ môi trường. Để duy trì, nhân rộng các mô hình điểm chú trọng về các mô hình thu gom rác thải, phân loại xử lý rác thải tại cộng đồng khu dân cư.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Thọ đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các ngành, đoàn thể tại địa phương xây dựng và nhân rộng được 15 mô hình Khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường cấp tỉnh, 13/13 huyện, thành, thị trên địa bàn tỉnh đều xây dựng được mô hình điểm về tự quản bảo vệ môi trường. Hàng năm có trên 60% số khu dân cư trên địa bàn tỉnh  ký giao ước thi đua “Tự quản bảo vệ môi trường” gắn với bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; giữ gìn an ninh trật tự…Tại các đơn vị cấp xã có mô hình điểm của tỉnh và của cấp huyện, 100% hộ dân đều ký cam kết “Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường” và công tác xây dựng mô hình thu gom, phân loại, xử lý rác thải tại nguồn ở công đồng dân cư và bổ sung nội dung này vào hương ước, quy ước của khu dân cư. Tiêu biểu cho hoạt động này là các đơn vị: Đoan Hùng (28 mô hình), Cẩm Khê (78 mô hình; trong đó có 09 mô hình về tự quản bảo vệ môi trường; 69 mô hình khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường gắn với bảo đảm trật tự, an toan giao thông), Tam Nông, Yên lập, Thanh Sơn và Thanh Thủy (02 mô hình khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường )... Để triển khai, khai xây dựng và nhân rộng mô hình điểm bảo vệ môi trường đảm bảo hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Thọ đề nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tạo điều kiện hỗ trợ về kinh phí cho việc xây dựng mô hình điểm, hỗ trợ duy trì và nhân rộng mô hình điểm khu dân cư bảo vệ môi trường chú trọng việc xây dựng mô hình thu gom, phân loại, xử lý rác thải tại nguồn ở công đồng dân cư về công tác bảo vệ môi trường.

Tùng Lâm

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản