Tin mới

MTTQ tỉnh Vĩnh Long tạo đồng thuận trong Nhân dân để xây dựng quê hương

(Mặt trận) -Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động xã hội rộng lớn do MTTQ và các tổ chức thành viên tỉnh Vĩnh Long phát động ngày càng đi vào cuộc sống, được các tầng lớp nhân dân hưởng ứng tích cực, đạt được những kết quả nổi bật, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân để xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Đại đoàn kết - sức mạnh trong xây dựng nông thôn mới ở Lộc Hà

Vai trò của Mặt trận Tổ quốc tỉnh Tiền Giang trong xây dựng nông thôn mới

Phú Yên: Xây dựng 259 mô hình bảo vệ môi trường ở khu dân cư

 Diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc từ sức mạnh đại đoàn kết để xây dựng quê hương.

Công tác tuyên truyền đi vào chiều sâu

Xác định công tác tuyên truyền đóng vai trò quan trọng để vận động Nhân dân, dân vận, MTTQ và các tổ chức chính trị- xã hội các cấp tỉnh Vĩnh Long phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương đổi mới trong nội dung, phương thức hoạt động, chú trọng hướng mạnh các hoạt động về cơ sở, nắm bắt diễn biến tâm tư, nguyện vọng, quan tâm thiết thực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên hội viên và Nhân dân.

Để tuyên truyền vận động, tập hợp Nhân dân, huy động các nguồn lực thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, giúp nhau phát triển kinh tế, ổn định đời sống, tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, MTTQ và các tổ chức chính trị- xã hội đã đi từng ngõ, gõ từng nhà, thuyết phục, cung cấp nhiều thông tin, chỉ ra những lợi ích cho người dân khi đoàn kết cùng Nhà nước chung sức đồng lòng xây dựng quê hương.

Tính trong 6 tháng đầu năm 2022, MTTQ và các tổ chức thành viên tỉnh Vĩnh Long đã tuyên truyền trên 23.000 cuộc có trên 2 triệu lượt người tham dự và nhiều thông tin cập nhật kịp thời trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Trong hoạt động, dân vận, MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội luôn chú trọng phát huy hiệu quả vai trò nòng cốt của các cá nhân tiêu biểu, người có uy tín trong cộng đồng dân cư, các chức sắc, chức việc tôn giáo, gia đình người có công cách mạng... Qua đó đã tạo sự đa dạng về thành phần, nhân rộng hiệu quả tuyên truyền, góp phần nâng cao chất lượng các cuộc vận động.

Chị Nguyễn Thị Hậu (An Phước- Mang Thít) cho biết, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã xuống tận nhà tuyên truyền về vai trò của phụ nữ trong xây dựng nông thôn mới (NTM), cụ thể là thực hiện tốt cuộc vận động xây dựng gia đình 5 không 3 sạch của hệ thống hội.

Các tiêu chí của cuộc vận động đều nằm trong các tiêu chí xây dựng NTM, vì thế chị em phụ nữ chính là nhân tố quan trọng để hoàn thành các chỉ tiêu. Hội phụ nữ vừa tuyên truyền, cung cấp nhiều kiến thức hay lại còn tặng thùng rác để hội viên phụ nữ phân loại rác thải, bảo vệ môi trường.

Bà Nguyễn Thị Minh Hạnh- Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy cho biết, qua triển khai, tuyên truyền, vận động đã nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, đoàn viên hội viên và Nhân dân về tầm quan trọng của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, đồng thời người dân thấy rõ được vai trò chủ thể của mình trong việc tích cực tham gia thực hiện xây dựng NTM, nhất là việc biểu dương khen thưởng các tổ chức, cá nhân tiêu biểu trong đóng góp xây dựng NTM, từ đó đã góp phần quan trọng trong việc phát triển kinh tế- xã hội ở địa phương.

Hiệu quả từ việc tập hợp sức dân

Dân vận, MTTQ và các tổ chức chính trị- xã hội tỉnh Vĩnh Long tích cực tham mưu cho cấp ủy đảng, phát động các phong trào thi đua, tuyên truyền vận động đoàn viên hội viên tham gia xây dựng NTM, đô thị văn minh bằng những việc làm thiết thực, cụ thể, gắn với việc thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM, đã tạo khí thế thi đua sôi nổi trên nhiều lĩnh vực. Đặc biệt là gắn với phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong xây dựng NTM, dân vận,

MTTQ và các tổ chức chính trị- xã hội đã tích cực vận động Nhân dân đóng góp tiền của, vật chất, kiến trúc, hoa màu... để xây dựng đường giao thông nông thôn, thủy lợi và các công trình an sinh xã hội ở địa phương.

Kết quả trong 6 tháng đầu năm 2022 đã vận động Nhân dân hiến trên 18.200m2 đất, sửa trên 57km đường giao thông nông thôn, xây mới và sửa chữa trên 30 cầu nông thôn và trồng gần 9.000 cây xanh... trên 25,2 tỷ đồng. Trong năm 2021 vừa qua cũng huy động được số tiền gần 30 tỷ đồng cho xây dựng NTM.

Bên cạnh đó, các tuyên truyền viên còn vận động người dân cải tạo vườn tạp, vườn kém hiệu quả, cải tạo nhà ở, xây dựng các công trình vệ sinh hộ gia đình, tăng cường các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, cải tạo cảnh quan môi trường và chú trọng huy động nguồn lực đóng góp của các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh để thực hiện các tiêu chí.

Thật vậy, chạy trên những con đường nông thôn ngày nay sẽ thấy những đổi thay rõ nét, diện mạo ngày càng văn minh, thuận tiện, cuộc sống người dân ngày càng nâng cao, từ đó mới nhìn rõ được hiệu quả thực chất của việc tập hợp sức dân để xây dựng quê hương. Phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư đã nâng cao dân trí, đời sống văn hóa tinh thần của người dân ở các xã nông thôn mới.

Giúp Nhân dân tự ý thức được sự phấn đấu vươn lên, không ngừng học hỏi để có cuộc sống tốt đẹp, hạnh phúc hơn. Đến nay toàn tỉnh đã có 2 đơn vị cấp huyện hoàn thành xây dựng NTM (TX Bình Minh, huyện Bình Tân); có 66/87 xã đạt chuẩn NTM, tăng 5 xã so cuối năm 2021, chiếm tỷ lệ 75,86%, trong đó có 21 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, chiếm 24,13% và có 14/20 phường- thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị, chiếm 70%.

 Các tổ chức chính trị- xã hội luôn là lực lượng tích cực đi đầu trong thực hiện các phong trào.

Bà Nguyễn Thị Kim Anh- Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Vĩnh Long nhận định, công tác dân vận của cả hệ thống chính trị đã có những đóng góp tích cực trong vận động Nhân dân đoàn kết, phát huy nội lực xây dựng NTM; hệ thống MTTQ và tổ chức chính trị- xã hội các cấp chủ động xây dựng kế hoạch tham gia cụ thể vào các tiêu chí ở những xã được phân công phụ trách, lồng ghép với các phong trào của ngành để chỉ đạo thực hiện, đa số quần chúng nhân dân ngày càng ý thức được vai trò và ý nghĩa của phong trào xây dựng NTM nên sẵn sàng tham gia, từ đó giúp cho việc huy động nguồn lực cộng đồng thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM ngày càng thuận lợi, tạo bước chuyển biến lớn trong quá trình xây dựng NTM tại các địa phương.

Với vai trò là tổ chức đại diện của Nhân dân, MTTQ và các tổ chức chính trị- xã hội tỉnh Vĩnh Long cần làm tốt hơn nữa vai trò là nòng cốt chính trị, có trách nhiệm vẻ vang trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tập hợp, vận động Nhân dân đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thực hành dân chủ, xây dựng đồng thuận xã hội để góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu chính trị của đất nước trong giai đoạn mới.

Với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát và dân thụ hưởng”, cấp ủy, chính quyền và đoàn thể các cấp cần quan tâm chăm lo lợi ích thiết thực, chính đáng, hợp pháp của Nhân dân; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ có phong cách “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với Nhân dân”, muốn vậy phải thường xuyên đối thoại, lắng nghe, tiếp thu, tập trung giải quyết các khó khăn, vướng mắc, bức xúc, nguyện vọng chính đáng của người dân.

Theo Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Để thực hiện thành công, thắng lợi con đường đi lên chủ nghĩa xã hội và mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh”, toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân ta phải tiếp tục phát huy mạnh mẽ truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, ý chí, nghị lực và sức sáng tạo của con người Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Quán triệt và thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, củng cố, nâng cao niềm tin của Nhân dân, tăng cường đồng thuận xã hội; cần tiếp tục đổi mới tổ chức, phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị- xã hội.

HẢI YẾN - TUYẾT NGA – BÁO VĨNH LONG

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản