Tin mới

MTTQ TP. Châu Đốc phát huy vai trò “cầu nối” giữa Đảng với dân

(Mặt trận) -5 năm qua, UBMTTQVN TP. Châu Đốc (tỉnh An Giang) phối hợp chặt chẽ các ngành chức năng, tổ chức thành viên để phát huy và thực hiện mục tiêu xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Nhất là tập hợp đông đảo Nhân dân tham gia hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, góp phần tăng trưởng kinh tế, thực hiện tốt các chương trình an sinh xã hội.

Khánh Hòa: Không để ai bị bỏ lại phía sau

Phú Yên: Quyết tâm xóa nhà ở tạm cho hộ nghèo

MTTQ Việt Nam các cấp tỉnh Bến Tre thi đua chào mừng Đại hội X MTTQ Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2024 - 2029

Đóng góp tích cực cho phát triển

“5 năm qua, MTTQVN các cấp và các tổ chức thành viên tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động ngày càng cụ thể, thiết thực. Hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp Nhân dân được nâng cao; tinh thần tự quản, sáng tạo của Nhân dân được phát huy.

Bên cạnh đó, các cuộc vận động tiếp tục được triển khai sâu rộng, có hiệu quả; các hoạt động vì người nghèo, cứu trợ, an sinh xã hội được triển khai kịp thời, đúng đối tượng. Hoạt động giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền được tập trung thực hiện một cách chặt chẽ, thực chất, hiệu quả” - Trưởng ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch UBMTTQVN TP. Châu Đốc Huỳnh Chí Oanh cho biết.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Châu Đốc Lâm Quang Thi đánh giá, các phong trào thi đua, cuộc vận động do MTTQVN phát động được tổ chức tốt, góp phần thiết thực vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn thành phố. Kết quả, thực hiện đạt và vượt 13/15 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP. Châu Đốc lần thứ XII đề ra, kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng du lịch, thương mại - dịch vụ...

 Trao nhà Đại đoàn kết cho hộ dân khó khăn về nhà ở

Với phương châm “lấy sức dân chăm lo cuộc sống cho Nhân dân”, hưởng ứng phong trào thi đua “Chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, trong nhiệm kỳ qua, công tác vận động, chăm lo giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn được UBMTTQVN các cấp, tổ chức thành viên tập trung chỉ đạo và triển khai thực hiện. Cụ thể, vận động, tiếp nhận trên 75 tỷ đồng Quỹ Vì người nghèo. Từ các nguồn quỹ huy động được, đã hỗ trợ xây dựng 618 nhà Đại đoàn kết, sửa chữa 18 căn nhà, trao 360 xe đạp, 1.200 thẻ bảo hiểm y tế…

Đồng thời, chăm lo Tết cho người nghèo, hỗ trợ người nghèo sản xuất, người dân bị ảnh hưởng thiên tai, hỏa hoạn 47.998 trường hợp... Góp phần tích cực cùng Đảng bộ, chính quyền thực hiện tốt công tác giảm nghèo bền vững; đến cuối năm 2023, TP. Châu Đốc không còn hộ nghèo, phấn đấu cuối năm 2024 không còn hộ cận nghèo.

Việc thực hiện các khâu đột phá theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP. Châu Đốc lần thứ XII (nhiệm kỳ 2020 - 2025) được UBMTTQVN thành phố, xã, phường quan tâm, triển khai nghiêm túc, phối hợp các đơn vị tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng gắn với chỉnh trang đô thị, từng bước xây dựng đô thị du lịch thông minh, hiện đại. Từ năm 2019 - 2024, các tổ chức, cá nhân, UBMTTQVN TP. Châu Đốc tham gia đóng góp xây dựng mới và nâng cấp 6 cây cầu nông thôn, tổng kinh phí gần 5 tỷ đồng.

Đổi mới hoạt động thiết thực, hiệu quả

Theo Trưởng ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch UBMTTQVN TP. Châu Đốc Huỳnh Chí Oanh, với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển”, nhiệm kỳ 2024 - 2029, UBMTTQVN TP. Châu Đốc tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tổ chức, nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thực chất, hiệu quả. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp Nhân dân; phát huy tinh thần tự quản, sáng tạo của Nhân dân.

Bên cạnh đó, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân. Tổ chức tốt các cuộc vận động do UBMTTQVN phát động; không ngừng củng cố, kiện toàn về tổ chức, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ mặt trận; phát huy vai trò, trách nhiệm các tổ chức thành viên của MTTQVN các cấp. Qua đó, nhằm tăng cường củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tạo đồng thuận trong Nhân dân thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển bền vững TP. Châu Đốc.

Theo đó, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội TP. Châu Đốc phấn đấu hàng năm, mỗi khóm, ấp có ít nhất 1 công trình hoặc phần việc tiêu biểu, điển hình. Phấn đấu trong nhiệm kỳ, vận động Quỹ Vì người nghèo đạt 60 tỷ đồng (gồm tiền và hiện vật quy thành tiền), trong đó hỗ trợ xây dựng mới và sửa chữa ít nhất 300 căn nhà cho đối tượng an sinh xã hội…

Hàng năm, vận động thực hiện ít nhất 1 công trình an sinh xã hội; UBMTTQVN thành phố lựa chọn 2 nội dung giám sát phù hợp để tổ chức triển khai thực hiện. 100% mặt trận xã, phường ứng dụng công nghệ thông tin, áp dụng chuyển đổi số trong thực hiện nhiệm vụ.

Xây dựng nếp sống văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, đến năm 2029 có 97% gia đình đạt chuẩn văn hóa, 80% gia đình học tập; 100% khóm, ấp văn hóa. Phấn đấu nhân rộng các mô hình, phối hợp tuyên truyền nâng chất các tiêu chí nông thôn mới (về nhà ở, bảo hiểm y tế, vệ sinh môi trường…).

Thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết, chung sức, đồng lòng xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng khu dân cư ngày càng ấm no, hạnh phúc. UBMTTQVN TP. Châu Đốc tiếp tục phát huy vai trò “cầu nối” giữa tổ chức Đảng, chính quyền với các tầng lớp Nhân dân; là chất keo vững chắc gắn kết cộng đồng, tạo nên sức mạnh tổng hợp, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đất nước.

THU THẢO

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản