Tin mới

MTTQ TP Thanh Hóa phát huy vai trò trong xây dựng đô thị văn minh

(Mặt trận) -Những năm qua, Ủy ban MTTQ TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa luôn xác định việc tham gia xây dựng đô thị văn minh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác Mặt trận. Phát huy vai trò “hạt nhân” tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, Ủy ban MTTQ các cấp thành phố Thanh Hóa đã có nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả trong tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh”, đặc biệt là chương trình “Xây dựng đô thị văn minh, công dân thân thiện” của TP Thanh Hóa.

Ấm tình đoàn kết

Lai Châu: Kết nối tiêu dùng hàng Việt ở vùng cao

Lâm Thao: Chung sức xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh

 Đường tranh bích họa - mô hình thi đua “Dân vận khéo” ở phường Phú Sơn đã và đang góp phần xây dựng khu dân cư “Sáng - xanh - sạch - đẹp”.

Hàng năm, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ thành phố Thanh Hóa đã ban hành văn bản hướng dẫn về công tác phong trào, kế hoạch triển khai cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”. Cùng với tiếp tục đa dạng hóa hình thức tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức tập hợp Nhân dân và đoàn viên, hội viên, người có đạo, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, Ủy ban MTTQ từ thành phố đến cơ sở đã phối hợp với các tổ chức thành viên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực hưởng ứng các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước. Đặc biệt, Ủy ban MTTQ các cấp của thành phố đã phát động sâu rộng đến quần chúng Nhân dân hưởng ứng 8 nội dung thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của TP Thanh Hóa năm 2022. Trong đó, trọng tâm là tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” và chương trình “Xây dựng đô thị văn minh, công dân thân thiện” của TP Thanh Hóa. Hướng mạnh về cơ sở, Ủy ban MTTQ từ thành phố đến cơ sở cùng các tổ chức thành viên đã tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân nội dung các tiêu chí mới trong xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao, phường đạt chuẩn văn minh đô thị. Đồng thời, vận động Nhân dân đóng góp các nguồn lực để chung sức cùng cấp ủy, đảng chính quyền xây dựng NTM nâng cao, đô thị văn minh. Bên cạnh đó, Ủy ban MTTQ các cấp của thành phố tiếp tục chủ trì, xây dựng các mô hình trong thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”; hướng dẫn việc thực hiện quy trình và tổ chức lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân trong tham gia xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, đô thị văn minh.

Nhờ làm tốt công tác phối hợp tuyên truyền, vận động, Ủy ban MTTQ cùng các tổ chức thành viên của thành phố đã huy động được đông đảo cán bộ, hội viên, đoàn viên và Nhân dân tham gia hiến đất mở rộng đường giao thông, chỉnh trang đô thị, tăng cường giữ gìn trật tự đô thị, xử lý dứt điểm các điểm lấn chiếm lòng đường, hè phố gây cản trở giao thông; tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác vệ sinh môi trường, thu gom rải thác... Trong năm 2021, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể tích cực vận động Nhân dân tự nguyện hiến hơn 10.000 m2 đất ở, hơn 4.000 m2 đất nông nghiệp, với tổng số tiền trên 34 tỷ đồng để xây dựng các công trình phúc lợi, đường giao thông, kênh mương nội đồng, nhà văn hóa khu dân cư. Tiêu biểu như: phường Hàm Rồng các hộ hiến 4.000 m2 đất và tài sản trên đất, trị giá hơn 20 tỷ đồng; phường Thiệu Khánh 162 hộ hiến 2.531 m2 đất ở, trị giá hơn 2 tỷ đồng; xã Thiệu Vân hiến 1.933 m2 đất, trị giá trên 1 tỷ đồng; phường Đông Tân người dân cũng hiến 500 m2 đất; xã Đông Vinh người dân hiến 950 m2 đất để mở rộng đường giao thông, góp phần xây dựng thành công xã NTM nâng cao; phường Quảng Phú có 52 hộ hiến 750 m2 đất ở, trị giá 1,3 tỷ đồng. Trong 9 tháng năm 2022, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể của thành phố tiếp tục vận động Nhân dân tự nguyện hiến hơn 8.250 m2 đất ở, 6.300 m2 nông nghiệp, đóng góp ngàn ngày công, với tổng số tiền trên 58 tỷ đồng; tự tháo dỡ công trình trên đất có trị giá hơn 11 tỷ đồng; đóng góp 8,6 tỷ đồng và hơn 4.000 ngày công để nâng cấp, mở rộng đường giao thông, kênh mương nội đồng xây dựng các công trình phúc lợi ở phố, thôn.

Là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh, TP Thanh Hóa cũng là địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự. Vì thế, cấp ủy, chính quyền thành phố luôn coi trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Xác định ý nghĩa quan trọng của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, Ủy ban MTTQ từ thành phố đến cơ sở đã phối hợp, quy tụ được sức mạnh tổng hợp của các ban, ngành và các tầng lớp Nhân dân cùng tham gia thực hiện. Tính đến hết tháng 9 năm 2022, các phường, xã trên địa bàn thành phố đã triển khai nhân rộng thêm 56 khu dân cư xây dựng mô hình camera an ninh hộ gia đình. Qua đó, nâng tổng số khu dân cư thực hiện mô hình lên 124 khu dân cư, thuộc 24 phường, xã, với tổng số hộ dân có camera trước cửa nhà lên hơn 17.000 hộ.

Đi liền với đó, Ủy ban MTTQ các cấp của thành phố còn tập trung tuyên truyền, vận động, quảng bá những việc làm tốt, phê phán những thói hư tật xấu để nâng cao ý thức và tinh thần tự giác của người dân trong việc thực hiện nếp sống văn minh đô thị. Thực hiện Quyết định số 15/QĐ-UBND của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, từ đầu năm đến nay, Ủy ban MTTQ các phường, xã phối hợp với chính quyền, Hội Người cao tuổi cùng cấp tổ chức ra mắt và nhân rộng mô hình “Tang văn minh, tiến bộ” tại 80 khu dân cư, nâng tổng số khu dân cư thực hiện mô mình trên toàn thành phố lên 110 khu dân cư. Mặt khác, hàng năm, vào dịp kỷ niệm Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, các khu dân cư phố, thôn toàn thành phố đều tổ chức đánh giá các nội dung thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”. Qua đó, tiếp tục gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của quê hương, cộng đồng dân cư, cũng như tạo sức lan tỏa đến các tầng lớp Nhân dân trong việc xây dựng nếp sống văn hóa văn minh đô thị, gia đình văn hóa.

Bằng những việc làm cụ thể, Ủy ban MTTQ các cấp của TP Thanh Hóa đã và đang phát huy được vai trò khối đại đoàn kết toàn dân, đồng lòng, chung sức góp phần xây dựng “Thành phố bên bờ sông Mã” ngày càng văn minh, hiện đại, đáng sống.

Hòa Bình

 

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản