Tin mới

MTTQ Việt Nam tỉnh Sóc Trăng: Đồng hành xây dựng nông thôn mới

(Mặt trận) -Năm 2020, MTTQ tỉnh Sóc Trăng đã triển khai nhiều hình thức tuyên truyền, vận động, trong đó chú trọng việc nêu gương sáng, xây dựng các mô hình điểm, những việc làm cụ thể, thiết thực để tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp Nhân dân. Qua đó, công tác xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh trong năm 2020 đạt nhiều kết quả quan trọng.

Dựa vào sức dân xây dựng nông thôn mới

Khơi dậy sức dân trong xây dựng những vùng quê đáng sống

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tư Nghĩa hướng mạnh về cơ sở

 Lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng tiếp nhận nguồn hỗ trợ

Trong xây dựng NTM, MTTQ các cấp trong tỉnh đã tích cực chủ động phối hợp cùng chính quyền, các tổ chức thành viên làm tốt công tác tuyên truyền và phát động phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” tới nhân dân. Bằng các hình thức tuyên truyền, vận động phong phú, đa dạng của MTTQ các cấp, đến nay, nhân dân trong tỉnh đã tình nguyện đóng góp gần 17.000 ngày công lao động, hiến gần 45.000 m2 đất để xây dựng, sửa chữa trường học, đường lộ, cầu giao thông nông thôn, nạo vét kênh mương thủy lợi nội đồng, phát quang lộ giao thông, trồng cây xanh, xây dựng nhà ở…với tổng kinh phí trị giá trên 17,4 tỷ đồng để phục vụ công cuộc xây dựng NTM.

MTTQ các cấp vận động Nhân dân đóng góp nguồn lực, hiến đất, hiến công xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn minh và đời sống văn hóa ở cộng đồng dân cư. Đồng thời tăng cường giám sát và tổ chức lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân góp phần nâng chất lượng bình xét, công nhận các tiêu chí xây dựng NTM ở địa phương. Kết quả đến nay, toàn tỉnh có 50/80 xã được công nhận đạt chuẩn NTM, chiếm 62,5% tổng số xã trong lộ trình xây dựng NTM, có 1 xã đạt chuẩn NTM nâng cao (An Thạnh 1, huyện Cù Lao Dung), 1 huyện đạt chuẩn NTM (huyện Mỹ Xuyên), 1 thị xã hoàn thành tiêu chí xây dựng NTM (thị xã Ngã Năm).

Ngoài ra, MTTQ các cấp trong tỉnh còn tổ chức, phối hợp với các tổ chức thành viên tập trung tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia phát triển mô hình hợp tác xã kiểu mới, xây dựng chuỗi giá trị hàng hóa. MTTQ các cấp phối hợp vận động vận động xây dựng 79 cây cầu nông thôn với tổng trị giá 16 tỷ đồng.

Song song đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cũng tập trung hướng dẫn MTTQ các cấp phối hợp triển khai thực hiện phong trào thi đua phát triển kinh tế, giúp nhau giảm nghèo bền vững với nhiều cách làm thiết thực, cụ thể như: Tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân chuyển đối cơ cấu cây trồng, vật nuôi, mở rộng quy mô trong sản xuất nông, lâm nghiệp và dịch vụ, mạnh dạn đầu tư, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất....

Qua đó, đã xuất hiện nhiều mô hình hiệu quả, cách làm sáng tạo như: Mô hình “Chăn nuôi bò lai Sind”, “Chăn nuôi bò sữa”, “Nuôi gà theo hướng an toàn sinh học”, “Trồng cây ăn quả, rau an toàn trong nhà lưới”, “Giảm phân bón và thuốc bảo vệ thực vật trong sản xuất”, mô hình “Sản xuất rau an toàn” sử dụng công nghệ tưới tự động giúp gia tăng sản lượng trên đơn vị diện tích trồng trọt...nhiều hộ có thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm, khi cuộc sống của Nhân dân được cải thiện, góp phần làm giảm tỷ lệ hộ nghèo trong tỉnh xuống còn 2,87% năm 2020 (giảm 2,04% so với năm 2019).

Hệ thống MTTQ các cấp trong tỉnh còn chủ động, phối hợp chính quyền, các ngành, đoàn thể cùng cấp tuyên truyền vận động nhân dân tham gia các mô hình hợp tác xã kiểu mới gắn với chuỗi giá trị sản phẩm, hàng hóa chủ lực; tạo điều kiện để các Tổ hợp tác, mở rộng, nâng lên thành hợp tác xã. Trong năm 2020, có 26 hợp tác xã thành lập mới, nâng tổng số có 220 hợp tác xã với 35.699 thành viên và người lao động, tổng vốn điều lệ trên 153 tỷ đồng; có 1.199 tổ hợp tác với 28.776 thành viên, trong đó có 1.174  tổ hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp.

Phối hợp với MTTQ các huyện, thị xã, thành phố tổ chức các hoạt động bảo vệ môi trường tại các khu dân cư như: Vận động các khu dân cư làm vệ sinh trong khuôn viên nhà, trồng cây xanh, khai thông cống rãnh, lấp ao tù, nước đọng…và hướng dẫn hệ thống MTTQ, Ban công tác Mặt trận trong tỉnh tổ chức các hoạt động bảo vệ môi trường, có trên 500 người tham gia, trồng trên 10.000 cây xanh, xây dựng 2 mô hình khu dân cư NTM kiểu mẫu tại 2 Khu dân cư Phương Thạnh 2, xã Hưng Phú (huyện Mỹ Tú) và Khu dân cư Lao Vên xã Viên Bình (huyện Trần Đề); hướng dẫn duy trì mô hình điểm tại Xã Song Phụng (huyện Long Phú) và Xã An Thạnh Đông (huyện Cù Lao Dung). MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên đã tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng NTM tại địa phương.

Để nâng cao chất lượng đời sống người dân, MTTQ tỉnh còn vận động nhân dân tham gia thực hiện các tiêu chí về văn hóa, giáo dục, y tế, môi trường. Hằng năm, hướng dẫn các khu dân cư tổ chức tốt ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở 100% khu dân cư trong toàn tỉnh, vận động thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Tích cực nâng cao chất lượng, giữ vững danh hiệu khu dân cư văn hóa…

Ông Dương Sà Kha, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sóc Trăng cho biết: “Thành công trong xây dựng NTM của MTTQ tỉnh Sóc Trăng chính là nhờ thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, đẩy mạnh xã hội hóa, trong đó phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ Mặt trận và người có uy tín ở cấp cơ sở. Mọi công việc làm đúng với tinh thần: Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra. Các hoạt động đều do nhân dân làm chủ và trực tiếp tham gia và đạt nhiều kết quả thiết thực được người dân ghi nhận…”.

H.T

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản