MTTQ xã Lũng Hòa đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước

(Mặt trận) -Trên cơ sở bám sát nhiệm vụ chính trị, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, thường xuyên đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động, MTTQ xã Lũng Hòa (Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc) đã thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động, tiêu biểu là "Cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh". Qua đó, tập hợp, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu KT-XH của địa phương.

Thị xã Bỉm Sơn hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới

Xã nông thôn mới Thanh Sơn

Người dân Hậu Giang quyết tâm giảm nghèo

 

Người dân xã Lũng Hòa tích cực tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Lũng Hòa Khổng Duy Nghĩa cho biết: “Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh" được Ủy ban MTTQ xã và các tổ chức thành viên xác định đây là cuộc vận động lớn, có ý nghĩa quan trọng, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng NTM trên địa bàn.

Trong đó, MTTQ đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tập trung đoàn kết phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, khuyến khích làm giàu chính đáng; xây dựng nếp sống văn hóa, chăm lo sức khỏe cho nhân dân; bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp; phát huy truyền thống đền ơn đáp nghĩa, tương thân tương ái; đoàn kết, chấp hành pháp luật, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; đoàn kết, phát huy dân chủ, tích cực tham gia giám sát và phản biện xã hội, góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch vững mạnh".

Để thực hiện tốt cuộc vận động, đội ngũ cán bộ làm công tác mặt trận đã tích cực bám sát địa bàn, gần dân, sát dân, linh hoạt trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của tỉnh và địa phương. Cán bộ mặt trận luôn gương mẫu, đi đầu thực hiện và vận động người dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng KHKT trong sản xuất nông nghiệp; chủ động chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển thương mại, dịch vụ, giải quyết việc làm tại chỗ, nâng cao thu nhập cho người dân.

Hoạt động văn hóa, tinh thần cũng được MTTQ, các tổ chức thành viên quan tâm và triển khai sâu rộng. Hiện nay, phong trào thể dục, thể thao, rèn luyện sức khỏe, phong trào văn nghệ phát triển mạnh mẽ, lan tỏa sâu rộng tại các khu dân cư; các hủ tục lạc hậu được xóa bỏ, việc cưới, việc tang, lễ hội, mừng thọ được tổ chức văn minh, tiết kiệm nhưng vẫn gìn giữ và phát huy được nét đẹp văn hóa truyền thống lâu đời của dân tộc. Hàng năm, vào ngày hội Đại đoàn kết toàn dân, các thôn, xóm đều tổ chức giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao sôi nổi thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia.

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” trên địa bàn xã đã phát huy vai trò tập hợp quần chúng nhân dân trong toàn hệ thống của MTTQ, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, tự chủ của nhân dân. Trong quá trình xây dựng NTM, MTTQ và các đoàn thể đã vận động được 379 hộ tự nguyện hiến hơn 6.700 m đất làm đường giao thông, nhà văn hóa; vận động đóng góp tiền của, vật chất làm gần 2.000 m giao thông nông thôn, cứng hóa hơn 8.000 m giao thông nội đồng, góp phần đưa xã về đích NTM vào năm 2018.

Năm 5 qua, MTTQ xã đã phối hợp với cấp trên và các doanh nghiệp trên địa bàn xây 11 nhà đại đoàn kết với số tiền hơn 800 triệu đồng; đề xuất cấp trên hỗ trợ xây 3 nhà tình nghĩa, sửa chữa 3 nhà cho người có công, gia đình chính sách. Nhân dân đã công đức hơn 3 tỷ đồng để trùng tu, sửa sang các di tích lịch sử văn hóa của địa phương.

Riêng trong năm 2020, khi dịch Covid-19 bùng phát toàn cầu, hưởng ứng lời kêu gọi “Toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid-9” của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, cán bộ và nhân dân xã Lũng Hòa đã nhiệt tình hưởng ứng, đến nay, ủng hộ được gần 140 triệu đồng, thêm nguồn lực cùng Đảng, Nhà nước và toàn tỉnh chung tay đẩy lùi dịch bệnh.

Kết quả đạt được từ các phong trào thi đua đã khẳng định MTTQ xã Lũng Hòa đã phát huy hiệu quả vai trò tập hợp, thể hiện tinh thần đoàn kết, nỗ lực vươn của nhân dân trong thực hiện tốt các phong trào thi đua và các cuộc vận động. Thông qua các phong trào thi đua, đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao, số hộ giàu tăng, hộ nghèo, cận nghèo giảm, thu nhập bình quân đầu người tăng; an ninh trật tự ở các khu dân cư được đảm bảo, nhiều khu dân cư đã giữ vững danh hiệu khu dân cư văn hóa nhiều năm liên tục.

Thời gian tới, MTTQ xã Lũng Hòa tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, tăng cường củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chăm lo cho người nghèo, cho gia đình chính sách, phát triển giáo dục và đào tạo, chuyển dịch kinh tế nhanh mạnh và vững chắc gắn với xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, góp sức xây dựng quê hương ngày thêm giàu, đẹp.

Phương Loan

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản