Tin mới

MTTQ xã Phương Thạnh: Chăm lo đời sống cho người nghèo

(Mặt trận) -Thời gian qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phương Thạnh, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh đã phối hợp với các tổ chức thành viên tập trung triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước được đông đảo các tầng lớp Nhân dân hưởng ứng.

MTTQ các cấp huyện Bến Lức đẩy mạnh các cuộc vận đông, các phong trào thi đua yêu nước

Châu Thành: Đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

Hướng tới xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu

 Ủy ban MTTQ xã Phương Thạnh, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh bàn giao nhà tình thương cho gia đình bà Thạch Thị Thương, ấp Giồng Chùa.

Ông Diệp Trúc Linh, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã Phương Thạnh cho biết: công tác chăm lo, hỗ trợ cho người nghèo phát triển kinh tế gắn với thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau” là nhiệm vụ quan trọng trong công tác Mặt trận. MTTQ xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia thực hiện có hiệu quả công tác vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” và các chương trình an sinh xã hội nhằm góp phần tích cực vào công tác giảm nghèo của địa phương.

Toàn xã hiện còn 39 hộ nghèo, 267 hộ cận nghèo. Từ đầu năm 2021 đến nay, MTTQ xã đã chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện tốt việc vận động, ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”, đồng thời, phát động kêu gọi các tổ chức, cá nhân, cơ quan, đơn vị và các nhà hảo tâm trên địa bàn xã hưởng ứng tham gia ủng hộ trên 123 triệu đồng. Qua đó, hỗ trợ xây dựng căn nhà mái ấm tình thương trị giá 30 triệu đồng cho gia đình bà Thạch Thị Thương, hộ cận nghèo ấp Giồng Chùa.

Bên cạnh đó, Mặt trận xã tích cực phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên chủ động liên hệ các nguồn lực bên ngoài, các tổ chức từ thiện, các doanh nghiệp quan tâm, sẻ chia chăm lo cho người nghèo. Xã đã vận động xây dựng 02 cây cầu nông thôn trị giá 320 triệu đồng (người dân địa phương đóng góp ngày công xây dựng) tại 02 ấp Sóc Vinh và Giồng Chùa giúp người dân đi lại thuận tiện; phối hợp vận động xây dựng căn nhà tình thương trị giá 50 triệu đồng cho hộ ông Đặng Văn Cần, ấp Phú Hòa khó khăn về nhà ở. Ngoài ra, MTTQ xã phối hợp Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam huyện và tỉnh tổ chức bàn giao căn nhà đại đoàn kết trị giá 40 triệu đồng cho hộ bà Sơn Thị Thiện và căn nhà tình nghĩa trị giá 50 triệu đồng cho hộ bà Phùng Thị Nga ở ấp Đầu Giồng.

Ông Diệp Trúc Linh cho biết: để thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, MTTQ xã phối hợp với các tổ chức thành viên vận động, kêu gọi cán bộ, công chức, các đơn vị, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong và ngoài địa phương được 1.549 phần quà, trị giá trên 309 triệu đồng để hỗ trợ cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19. Bên cạnh đó, xã đã tiếp nhận và phân bổ trên 26,9 tấn gạo cho hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội theo Quyết định số 1415/QĐ-TTg, ngày 20/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ. Ngoài chăm lo đời sống cho người dân ở địa phương, MTTQ xã còn vận động trên 06 tấn rau, củ, quả… hỗ trợ người dân tại Thành phố Hồ Chí Minh và các huyện Duyên Hải, Trà Cú.

Song song với công tác chăm lo cho người nghèo, UBMTTQ Việt Nam xã Phương Thạnh tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” với nhiều mô hình, hoạt động tự nguyện, tự quản được xây dựng trong cộng đồng dân cư. Đến nay, xã vận động xây dựng ấp NTM kiểu mẫu tại ấp Nguyệt Trường. Hiện toàn xã có 2.510/2.944 hộ đạt chuẩn hộ NTM, chiếm tỷ lệ 85,25%. Hằng năm, 10/10 ấp tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần thắt chặt tình làng nghĩa xóm, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Thời gian qua, MTTQ xã Phương Thạnh đã thực hiện các giải pháp tăng cường đồng thuận xã hội, làm tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của Nhân dân. Từ đó tạo hành động chung chặt chẽ, thống nhất và hiệu quả giữa các tổ chức trong hệ thống chính trị thực hiện sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân và chung sức xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh.

Những kết quả đạt được cho thấy công tác Mặt trận các cấp trên địa bàn xã không ngừng được đổi mới về nội dung, nâng cao chất lượng, đã chủ động phối hợp thực hiện tốt các cuộc vận động, tạo thành phong trào sâu rộng có sức lan tỏa góp phần nâng cao nhận thức của các cấp các ngành trong việc chung tay, góp sức chăm lo cho người nghèo, thực hiện tốt chương trình an sinh xã hội.

H.N – T.L

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản