Mường Ảng (Điện Biên): Linh hoạt thực hiện tiêu chí môi trường

(Mặt trận) -Môi trường là một trong những tiêu chí cần thiết và quan trọng trong Bộ tiêu chí Quốc gia của Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM). Chính vì vậy trong xây dựng NTM, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên đã quan tâm thực hiện công tác vệ sinh môi trường, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn ngày càng khang trang, sạch, đẹp.

Xây dựng tình đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng dân cư

Chung tay vì môi trường xanh - sạch - đẹp

Phụ nữ Tuyên Quang tích cực bảo vệ môi trường

 Nhân dân bản Huổi Sứa, bản Giảng xã Ảng Cang, huyện Mường Ảng trồng hoa tại các tuyến đường liên bản

Xác định tiêu chí môi trường là tiêu chí khó thực hiện trong bộ tiêu chí xây dựng NTM nên ngay từ khi bắt đầu triển khai chương trình huyện Mường Ảng đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của mỗi người dân về công tác bảo vệ môi trường. Đặc biệt là đẩy mạnh truyền thông nhằm thay đổi tư tưởng, thói quen, tập quán của Nhân dân, thực hiện nếp sống văn minh, nâng cao ý thức, trách nhiệm trong bảo vệ môi trường sống từ những việc làm nhỏ nhất.

Ông Lường Văn Vui, Phó phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Mường Ảng, cho biết: Những năm qua nhưng diện mạo nông thôn huyện Mường Ảng đang từng bước thay đổi bởi những kết quả trong xây dựng NTM. Huyện xác định từng việc, từng nhóm tiêu chí để thực hiện. Một trong những tiêu chí được huyện Mường Ảng quan tâm thực hiện là tiêu chí số 17 về môi trường.

Để đẩy mạnh thực hiện tiêu chí môi trường, UBND huyện chỉ đạo các cấp, cơ quan đoàn thể thường xuyên tuyên truyền, vận động các tâng lớp nhân dân quan tâm công tác vệ sinh môi trường. Tổ chức hoạt động hưởng ứng bảo vệ môi trường; huy động cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân ra quân dọn dẹp vệ sinh khuôn viên cơ quan, trụ sở làm việc, trường học, trạm y tế; nạo vét, khơi thông rãnh thoát nước khu dân cư, tuyến đường trục chính từ UBND các xã về các bản.

Hàng năm, UBND huyện chỉ đạo các đơn vị cơ sở ban hành quy định cụ thể về trách nhiệm, nghĩa vụ của các tổ chức, hộ gia đình trong thực hiện công tác bảo vệ môi trường lồng ghép trong quy ước, hương ước của các bản. Có cơ chế động viên các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia bảo vệ môi trường, đưa công tác bảo vệ môi trường trở thành một trong những tiêu chí quan trọng để xét công nhận gia đình văn hóa, bản văn hóa, cơ quan văn hóa.

Cùng với đó, UBND các cấp phối hợp với Ủy ban MTTQ, các tổ chức đoàn thể đánh giá phong trào quần chúng về công tác bảo vệ môi trường và xây dựng NTM. Hội liên hiệp phụ nữ các xã thường xuyên phối hợp với các tổ chức đoàn thể và nhân dân tọa đàm các chủ đề: Rác thải nhựa - hiểm họa môi trường và sức khỏe; ô nhiễm môi trường ở nông thôn… Qua đó bàn giải pháp giữ gìn vệ sinh môi trường một cách hiệu quả, trách nhiệm, đồng thời phát động cuộc vận động “5 không, 3 sạch” gắn với xây dựng NTM, xây dựng đường hoa tại các bản, vận động và hướng dẫn nhân dân cách phân loại rác, tự giác thu gom, xử lý rác thải tại gia đình.

Diện mạo của mỗi địa phương luôn được thể hiện rất rõ qua việc giữ gìn, bảo vệ môi trường nơi công cộng cũng như không gian sống. Với huyện Mường Ẳng, nội dung này luôn được cấp ủy, chính quyền địa phương đề cao và được đông đảo cán bộ, nhân dân đồng tình ủng hộ. Năm 2022, toàn huyện có 5/9 xã đạt tiêu chí số 17 về môi trường và an toàn vệ sinh thực phẩm; có 82 công trình cấp nước sinh hoạt tập trung nông thôn; 8.923/9.362 hộ gia đình được sử dụng nước sinh soạt hợp vệ sinh (đạt 95,3%); xây dựng 1 lò đốt rác để xử lý rác thải rắn của 3 xã gần trung tâm huyện (Ẳng Cang, Ẳng Tở, Ẳng Nưa); 100% hộ gia đình và cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm tuân thủ các quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm.

Hoàng Châu 

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản