Mường Nhé đoàn kết xây dựng nông thôn mới

(Mặt trận) -Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mường Nhé (tỉnh Điện Biên) phát động đã phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo nên động lực phấn đấu hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới và thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu về kinh tế, văn hóa, xã hội tại huyện biên giới cực Tây.

Hoàng Su Phì chung tay chăm lo cho người nghèo

Niềm vui trong những ngôi nhà Đại đoàn kết ở huyện Yên Sơn

Huyện cù lao Phú Tân chăm lo đời sống người nghèo

 Các bản trên địa bàn xã Sín Thầu, huyện Mường Nhé đều được đầu tư khu đốt rác tập trung, góp phần thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới.

Ủy ban MTTQ huyện Mường Nhé triển khai Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” với trọng tâm là nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Qua đó, từng bước phát triển kinh tế - xã hội, đẩy lùi tệ nạn, xây dựng nếp sống mới, tạo sự chuyển biến tích cực trong đời sống xã hội của cư dân nông thôn. Ủy ban MTTQ các cấp huyện Mường Nhé phối hợp với các tổ chức thành viên tổ chức gần 60 buổi tuyên truyền với hơn 6.631 người tham dự. Nội dung tuyên truyền về pháp luật, biển, đảo và bảo vệ chủ quyền, biên giới quốc gia, công tác phòng chống mua bán người… lồng ghép các buổi họp dân. Cùng với đó, MTTQ phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể huyện tuyên truyền, vận động và phát huy vai trò của người có uy tín, tiêu biểu trong đồng bào dân tộc, tôn giáo xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc. Hiện nay, Mường Nhé có 115 người có uy tín, tiêu biểu; các vị luôn phát huy vai trò, trách nhiệm với công tác tuyên truyền, vận động con cháu thực hiện tốt chủ trương đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước thực hiện tốt quy ước, hương ước của bản, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước góp phần bảo vệ quê hương.

Tỷ lệ gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa trên địa bàn huyện được nâng cao theo từng năm. Ðến nay toàn huyện có 77/115 bản, tổ dân cư đạt danh hiệu khu dân cư văn hóa (chiếm 66,9%); có 5.572/9.645 gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa (đạt 57,7%); 46/115 bản, tổ dân cư có nhà văn hóa; 9/11 xã có nhà văn hóa;  99/115 bản, tổ dân cư xây dựng được quy ước, hương ước. Ủy ban MTTQ các cấp phối hợp tổ chức hơn 200 cuộc họp ở khu dân cư để nhân dân thảo luận, bàn bạc, góp ý kiến vào dự thảo các đề án, quy hoạch xây dựng nông thôn mới; tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia ngày công lao động xây dựng các công trình hạ tầng, phúc lợi công cộng, làm đường giao thông nông thôn, chỉnh trang nhà ở, nhà văn hóa khu dân cư...

Mới đây, Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” huyện vận động được hơn 190 triệu đồng hỗ trợ tu sửa 2 nhà cho hộ nghèo tại xã Huổi Lếch. Tiếp tục phối hợp với các thành viên tổ giúp việc thẩm định, hoàn thiện thủ tục hồ sơ đề nghị hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết cho 411 hộ đợt 1. Ðến thời điểm này có 86 căn nhà được hoàn thiện, còn lại đang thi công. Ngoài ra, Ban tham mưu huyện hỗ trợ kinh phí làm nhà đại đoàn kết đợt 2 cho 100 hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn huyện hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Ðiện Biên Phủ. Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện còn chỉ đạo MTTQ cấp xã thường xuyên phối hợp với cấp ủy, chính quyền xã kiểm tra công tác làm nhà tại các bản để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các hộ nghèo, cận nghèo được làm nhà đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng.

Công tác bảo vệ môi trường, xử lý, thu gom và xử lý rác được các cấp, ban ngành, đặc biệt là Ủy ban MTTQ từ huyện đến cơ sở quan tâm. Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã tổ chức triển khai các hoạt động vệ sinh môi trường khu dân cư bằng hoạt động cụ thể, như: Khơi thông dòng chảy, cống rãnh, phát quang, quét dọn cầu, đường khoảng 30km quanh các bản trên địa bàn huyện; tiêu hủy trên 60 tấn rác thải; thau rửa 43 bể chứa nước sinh hoạt, nạo vét các kênh mương, ao hồ, hệ thống thoát nước... Các hoạt động bảo vệ môi trường thu hút 3.540 hộ gia đình tham gia (đạt 90% tổng số hộ). Ðến nay, tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện đạt 9,6%. Tỷ lệ hộ gia đình có nhà tiêu, nhà tắm, bể nước sinh hoạt hợp vệ sinh và đảm bảo 3 sạch trên địa bàn huyện là 33,3%...

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn Mường Nhé đã đạt những kết quả đáng ghi nhận. Làm chuyển biến, nâng cao nhận thức các cấp ủy đảng, chính quyền; bước đầu tạo được sự đồng thuận của nhân dân. Vai trò chủ thể của người dân và cộng đồng dân cư nông thôn đã được nâng lên. Ðời sống người dân được nâng lên cả về vật chất lẫn tinh thần; diện mạo nông thôn thay đổi theo hướng tích cực. Ðến nay, bình quân số tiêu chí đạt 9,91/xã, xã Sín Thầu được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; kết cấu hạ tầng thiết yếu tiếp tục được đầu tư; hệ thống chính trị được củng cố; quốc phòng - an ninh trật tự an toàn xã hội được giữ vững...

Diệp Chi

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản