Tin mới

Nam Định: Tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành pháp luật

(Mặt trận) -Trong những năm qua, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) các cấp tỉnh Nam Định đã đoàn kết, vận động nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Thông qua các nhóm nòng cốt tuyên truyền, phổ biến pháp luật, các mô hình tự quản về an ninh trật tự ở các khu dân cư đã góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội từ cơ sở.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Lai Vung tập trung phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

Quảng Ngãi: Thêm nhiều công trình, phần việc ý nghĩa

An Khê sẵn sàng cho ngày hội lớn

Hàng năm, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Nam Định phối hợp với Sở Tư pháp, Công an tỉnh, MTTQ các huyện, thành phố tổ chức các hội nghị tập huấn tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho các đại biểu là trưởng ban công tác Mặt trận, trưởng các nhóm nòng cốt tuyên truyền pháp luật ở khu dân cư, tập trung vào các nội dung: cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh”, Bộ luật Hình sự năm 2015, Luật Tín ngưỡng tôn giáo, pháp luật về bảo vệ môi trường trong xây dựng NTM, an toàn giao thông; phòng, chống tội phạm, ma túy, tệ nạn xã hội... Từ năm 2010 đến nay, MTTQ các cấp đã được mở rộng, tăng cường cả về số lượng, chất lượng với đội ngũ 3.474 trưởng ban công tác Mặt trận, gần 40 nghìn thành viên. Đây là lực lượng quan trọng của hệ thống Mặt trận cơ sở trong triển khai công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nói chung và công tác phòng, chống tội phạm nói riêng. Toàn tỉnh đã kiện toàn 3.492 nhóm nòng cốt tuyên truyền, phổ biến pháp luật ở các khu dân cư với trên 20 nghìn thành viên.

Bên cạnh đó, MTTQ các cấp phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án như: Đề án 01/138 về vận động “Toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm, cảm hóa, giáo dục người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư” gắn với các phong trào “Toàn dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông”, “Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường”, “Xây dựng xã, phường lành mạnh không có tệ nạn ma túy, mại dâm”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, chương trình dân số - kế hoạch hóa gia đình, an toàn thực phẩm...; đẩy mạnh công tác vận động các khu dân cư, hộ gia đình ký cam kết tham gia phòng, chống tội phạm, ma túy, tệ nạn xã hội, đăng ký xây dựng “Khu dân cư 5 không”. Trong đó, thực hiện Đề án 01/138, MTTQ các cấp đã phối hợp với các tổ chức thành viên, ngành chức năng triển khai nhiều đợt tuyên truyền, vận động với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, trong đó phối hợp với Báo Nam Định, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Đài phát thanh cấp huyện, cấp xã xây dựng tin bài, phóng sự tuyên truyền phòng, chống tội phạm; in ấn hàng nghìn cuốn tài liệu cấp phát cho các xã, phường, thị trấn trong tỉnh; cung cấp 6.234 cuốn sổ tay công tác Mặt trận hỏi đáp về công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, HIV/AIDS... Nhiều năm qua, MTTQ tỉnh còn hướng dẫn MTTQ các cấp tiếp tục xây dựng, duy trì và nhân rộng các mô hình tự quản ở cộng đồng dân cư trên các lĩnh vực giao thông, môi trường; phòng chống tội phạm, ma túy và tệ nạn xã hội. Tiêu biểu như các mô hình “Xứ, họ đạo tham gia bảo vệ tài nguyên môi trường” ở 67 xã có đông đồng bào Công giáo; “Thực hiện nếp sống văn minh trong tổ chức lễ tang” ở thành phố Nam Định và các huyện: Vụ Bản, Ý Yên, Nam Trực, Hải Hậu, Trực Ninh; “Khu dân cư đảm bảo trật tự an toàn giao thông” ở các huyện: Vụ Bản, Hải Hậu; “Khu dân cư không có tội phạm, ma túy, tệ nạn xã hội” ở các huyện: Trực Ninh, Hải Hậu, Nghĩa Hưng, Nam Trực... Thông qua các mô hình đã phát huy vai trò của ban công tác Mặt trận ở các khu dân cư trong việc tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, tố giác các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; xây dựng ý thức chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn giao thông và bảo vệ môi trường trong các tầng lớp nhân dân, góp phần chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp. 

MTTQ các cấp còn vận động nhân dân xây dựng “Gia đình văn hóa”, “Khu dân cư văn hóa”; thực hiện có hiệu quả các tiêu chí xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu; phối hợp tổ chức cho 120 nghìn lượt hộ gia đình ký cam kết quản lý, giáo dục con em, người thân trong gia đình không vi phạm pháp luật, không mắc các tệ nạn xã hội, ký cam kết gia đình đăng ký thực hiện phong trào “Xây dựng khu dân cư 5 không”. Đến nay, toàn tỉnh có 514.932 gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, 3.098 khu dân cư đạt danh hiệu khu dân cư văn hóa, 2.014 khu dân cư 5 không. Ở nhiều địa phương, MTTQ các cấp tiếp tục phối hợp với chính quyền, các tổ chức thành viên của Mặt trận và ngành Công an cùng cấp củng cố, nhân rộng các mô hình, câu lạc bộ quần chúng tham gia đảm bảo an ninh, trật tự ở cơ sở theo hướng tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải. MTTQ cùng với các tổ chức đoàn thể củng cố, xây dựng trên 3.000 đội tự quản về an ninh trật tự, an toàn giao thông ở khu dân cư qua đó góp phần quan trọng vào việc ổn định chính trị, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xây dựng NTM, đô thị văn minh; tạo sức mạnh nội lực từ mỗi gia đình, mỗi người dân ở khu dân cư trong tham gia giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở.

Thời gian tới, MTTQ các cấp tỉnh Nam Định tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia giải quyết các vấn đề nổi cộm, bức xúc hiện nay như vấn đề trật tự an toàn giao thông; phòng, chống tội phạm, ma tuý, tệ nạn xã hội; phối hợp xây dựng và nhân rộng những mô hình hiệu quả tham gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội; góp phần giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn/.

Hồng Lam

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản