Tin mới

Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của Mặt trận, đoàn thể ở Lâm Hà

(Mặt trận) -Huyện ủy Lâm Hà (tỉnh Lâm Đồng) đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác dân vận của Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) và các tổ chức chính trị - xã hội tại địa phương. Từ đó, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh trật tự, giữ vững ổn định chính trị, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn.

Krông Pa phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Những ngôi nhà thắm tình đoàn kết ở tỉnh Bắc Kạn

MTTQ huyện A Lưới tạo sinh kế hỗ trợ người nghèo vươn lên

 Trao tặng nhà Đại đoàn kết cho hộ đồng bào dân tộc có hoàn cảnh khó khăn trong đợt công tác dân vận tại xã Phú Sơn

Huyện ủy Lâm Hà xác định, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội thực sự là nơi trực tiếp truyền tải chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với đoàn viên, hội viên và Nhân dân; đồng thời, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, những đề xuất, kiến nghị chính đáng của Nhân dân để phản ánh với các cấp, các ngành xem xét giải quyết. Do đó, đổi mới công tác dân vận của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong tình hình hiện nay là nhiệm vụ rất cần thiết, quan trọng hàng đầu trong xây dựng, phát triển địa phương.

Huyện ủy Lâm Hà cũng chỉ đạo nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng và hệ thống chính trị về nhiệm vụ lãnh đạo, xây dựng tổ chức MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội. Trong đó, cần xác định rõ công tác MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, là bộ phận quan trọng và thường xuyên trong công tác dân vận của Đảng. Cùng với đó là tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, công tác vận động, tuyên truyền của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội. Trong đó, cần tập trung lựa chọn hình thức tuyên truyền phù hợp với từng địa bàn, từng đối tượng; đa dạng hóa các hình thức tập hợp Nhân dân theo lứa tuổi, nghề nghiệp, sở thích; phát huy vai trò của đội ngũ tuyên truyền viên, người có uy tín, già làng, cốt cán trong vùng đồng bào dân tộc, tôn giáo. 

Thực hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy Lâm Hà, những năm qua, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn luôn chú trọng, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận tại địa phương. Cùng với đó, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tại Lâm Hà luôn hướng về cơ sở, bám sát địa bàn, phát huy vai trò, tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước. Đặc biệt, thời gian qua, Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội huyện Lâm Hà đã triển khai Phong trào thi đua “Dân vận khéo” đạt những kết quả tích cực. Từ đó, có nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả được triển khai và nhân rộng. Điển hình như, MTTQ Việt Nam huyện đã xây dựng Mô hình “Tổ liên kết trồng dâu nuôi tằm” trong các thôn đồng bào dân tộc thiểu số xã Mê Linh; Mô hình “Tổ già làng tự quản” ở xã Đạ Đờn. Hay Hội Phụ nữ huyện đã triển khai Mô hình “Phòng, chống tảo hôn, hôn nhân cận huyệt thống”, “Tổ phụ nữ không sinh con thứ 3”. Hội Nông dân huyện có Phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi”, “Xóa đói giảm nghèo, ngày vì người nghèo”. Hội Cựu chiến binh huyện có Phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu”. Đoàn Thanh niên có Phong trào “Xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”; “Đồng hành với thanh niên trong lập thân, lập nghiệp”; “Thắp sáng đường quê”...

Bên cạnh đó, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tại Lâm Hà cũng đã phối hợp thực hiện hiệu quả công tác dân vận trên địa bàn với nhiều nội dung phong phú, đa dạng. Cụ thể như, công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nâng cao thu nhập trên đơn vị diện tích; xóa đói, giảm nghèo; xóa bỏ hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan; bảo tồn phát huy các giá trị văn hóa dân tộc; chung tay xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Bên cạnh đó, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tại địa phương cũng đã tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; không để các thế lực thù địch lôi kéo, dụ dỗ tham gia chống phá, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn.

Đồng chí Hà Văn Thuận - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Lâm Hà cho biết, công tác dân vận của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội tại địa phương thời gian qua đã được cấp ủy chỉ đạo, chính quyền quan tâm triển khai thực hiện hiệu quả. Thời gian tới, Huyện ủy Lâm Hà sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo để công tác dân vận của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội không ngừng đổi mới, nâng cao hiệu quả, hướng mạnh về cơ sở. Từ đó, góp phần đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phong trào hành động cách mạng của Nhân dân; huy động sức dân, phát huy mọi nguồn lực xây dựng, phát triển quê hương giàu đẹp.

N.T

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản