Tin mới

Nghệ An: Nhân dân đóng góp hơn 9.200 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

(Mặt trận) - Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, MTTQ các cấp tỉnh Nghệ An đã tích cực tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thi đua hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

MTTQ huyện Bảo Yên: Hiệu ứng từ các cuộc vận động, phong trào thi đua

MTTQ huyện An Phú “Đoàn kết, dân chủ, đổi mới, phát triển”

TP Hà Nội: Xây lên những căn nhà yêu thương

 

Tại các địa phương, Mặt trận các cấp tập trung tuyên tuyền, vận động nhân dân hiến đất, ngày công, hiến kinh phí và hiện vật để xây dựng cơ sở hạ tầng, các công trình phúc lợi.

Giai đoạn 2015-2020, tổng nguồn lực thực hiện Chương trình nông thôn mới tỉnh Nghệ An là hơn 56 nghìn tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp hơn 9.200 tỷ đồng, qua đó góp phần đưa về đích Nông thôn mới 265 xã (chiếm 57,6%) và 4 đơn vị cấp huyện (Thành phố Vinh, thị xã Thái Hòa, huyện Nam Đàn, huyện Yên Thành).     

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản