Tin mới

Nghĩa Lộ hiệu quả hoạt động của các Ban công tác Mặt trận

(Mặt trận) -Trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái hiện có 129 ban công tác Mặt trận (CTMT). Các ban CTMT đã phát huy được vai trò, nhiệm vụ của mình, đặc biệt là trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện các phong trào của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam gắn với xây dựng nông thôn mới, xây dựng thị xã văn hóa - du lịch.

Đồng sức, đồng lòng, xây dựng quê hương Vĩnh Linh giàu đẹp

Vai trò của Mặt trận Tổ quốc xã Ngọk Tem trong xây dựng xã nông thôn mới

Ủy ban MTTQ huyện Càng Long: Thực hiện thắng lợi Nghị quyết nhiệm kỳ

 Người dân thôn Mường Chà, xã Hạnh Sơn (thị xã Nghĩa Lộ) giúp ngày công xây dựng nhà cho hộ nghèo.

Ban CTMT thôn Bản Khinh, xã Thanh Lương đã phát huy được vai trò của mình trong việc thống nhất các hoạt động, phong trào của các thành viên; phối hợp với thôn bản tổ chức thực hiện tốt nghị quyết Chi bộ gắn với các phong trào của MTTQ; đặc biệt là trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân hiến đất, đóng góp xây dựng nông thôn mới. 

Nhân dân trong bản đã ủng hộ hàng nghìn ngày công làm đường giao thông; đóng góp 289 triệu đồng tiền mặt, hiến trên 3.000 m2 đất để làm các tuyến đường, góp phần xây dựng xã Thanh Lương đạt xã nông thôn mới từ năm 2017. 

Ông Bùi Đức Uyển - Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng ban CTMT thôn Bản Khinh cho biết: "Ban CTMT Bản Khinh còn tuyên truyền, thành lập và duy trì hiệu quả hoạt động của 5 nhóm liên gia, mỗi nhóm có từ 17 - 25 hộ gia đình. Các nhiệm vụ của thôn đều được phân công thực hiện qua từng nhóm rất thuận tiện và hoàn thành sớm. Hàng năm, Ban CTMT Bản Khinh đã tham mưu cho Chi bộ, thôn khen thưởng, động viên kịp thời những nhóm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tạo sự phấn khởi, thi đua trong các nhóm”. 

Thực hiện các phong trào do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động gắn với phong trào xây dựng xã văn hóa nông thôn mới, phường văn minh đô thị, thời gian qua, Ban CTMT thôn Mường Chà, xã Hạnh Sơn đã tuyên truyền, vận động nhân dân xây dựng gia đình văn hóa, thôn bản văn hóa, thành lập đội văn nghệ, thể thao; phối hợp với cơ sở tuyên truyền, vận động và triển khai tới nhân dân xây dựng các thiết chế văn hóa như nhà văn hóa, trang thiết bị phục vụ các hoạt động văn hóa, thể thao.

Ông Lò Văn Sơn - Bí thư Chi bộ, Trưởng ban CTMT thôn Mường Chà cho biết: "Năm 2022, Ban CTMT thôn đã hỗ trợ 10 triệu đồng từ Quỹ "Vì người nghèo” của xã và vận động nhân dân góp nhiều ngày công giúp 1 hộ nghèo làm nhà. Với cơ chế hỗ trợ của Nhà nước, Ban CTMT thôn cũng đã tuyên truyền, vận động nhân dân đóng góp tiền, ngày công bê tông hóa 650 m đường nội thôn, nội đồng; mở mới 350m đường ra đồng; duy trì được 4 tổ tự quản về vệ sinh môi trường đi vào hoạt động nề nếp, cũng như tích cực tuyên truyền người dân thực hiện tốt công tác phân loại rác thải để xử lý đúng cách, góp phần bảo vệ môi trường”.

Thời gian qua, các Ban CTMT trên địa bàn thị xã đã vận động nhân dân tham gia bê tông hóa hơn 24 km đường giao thông nông thôn, hiến 13.000 m2 đất, đóng góp 3,8 tỷ đồng tiền mặt, tham gia hơn 7.300 ngày công, xây dựng mới 3 nhà văn hóa… đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng nông thôn mới, phường văn minh đô thị trên địa bàn.

Theo đánh giá của Ủy ban MTTQ thị xã Nghĩa Lộ, các ban CTMT đã chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình, đề ra nhiệm vụ cụ thể để triển khai thực hiện. Cơ bản các ban CTMT hoạt động tốt, hiệu quả. MTTQ thị xã Nghĩa Lộ sẽ tiếp tục phát hiện, khích lệ những mô hình hay, hiệu quả trong hoạt động của các ban CTMT ở cơ sở để nhân rộng.

Thu Hạnh

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản