Tin mới

Người Chiêm Hóa xây dựng nông thôn mới

(Mặt trận) - Huyện Chiêm Hóa (tỉnh Tuyên Quang) hiện có 7/25 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), bình quân đạt 14 tiêu chí/xã. Huyện phấn đấu hết năm 2020 đạt bình quân 15 tiêu chí/xã, có thêm 2 xã đạt chuẩn NTM.

Dựa vào sức dân xây dựng nông thôn mới

Khơi dậy sức dân trong xây dựng những vùng quê đáng sống

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tư Nghĩa hướng mạnh về cơ sở

Trạm y tế xã Nhân Lý vừa hoàn thành đưa vào sử dụng. 

Điểm nổi bật trong xây dựng NTM ở huyện Chiêm Hóa là huy động được sự tham gia của cả cộng đồng vào cuộc. Với việc triển khai hiệu quả nhiều phong trào như “5 không, 3 sạch”, thi đua lao động sản xuất, giảm nghèo... đã tạo nên diện mạo mới cho mỗi làng quê, đời sống của người dân ngày càng được cải thiện. Thu nhập bình quân của huyện đến năm 2020 đạt 32 triệu đồng/người/năm. Huyện có 2/25 xã đạt từ 15 - 18 tiêu chí, 16/25 xã đạt từ 10 - 14 tiêu chí, không có xã nào đạt dưới 10 tiêu chí.

Theo ông Vũ Đình Tân, Phó Chủ tịch UBND huyện Chiêm Hóa, đến nay, 100% số xã của huyện đạt 5 tiêu chí: Quy hoạch, thủy lợi, điện, thông tin và truyền thông, lao động có việc làm. Huyện có 2 xã thực hiện xây dựng vườn mẫu NTM là xã Kim Bình và xã Vinh Quang.

Đáng chú ý, từ nguồn vốn xây dựng NTM hơn 84,9 tỷ đồng được phân bổ năm 2020, huyện bê-tông hóa 15,7 km đường nội đồng; lắp đặt hơn 20 km kênh mương đúc sẵn; sửa chữa, xây mới 8 nhà văn hóa trung tâm xã và 17 nhà văn hóa thôn gắn với sân thể thao; xóa 116 nhà tạm, dột nát. Đối với 2 xã về đích xây dựng NTM trong năm nay là xã Trung Hòa đã đạt 16/19 và xã Nhân Lý đạt 14/19 tiêu chí.

Ban Chỉ đạo xây dựng NTM huyện chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí chưa đạt, phân công, gắn trách nhiệm từng thành viên Ban Chỉ đạo bám cơ sở kiểm tra và kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; báo cáo hàng tháng tiến độ thực hiện từng tiêu chí với Ban Chỉ đạo xây dựng NTM huyện.

Ông Hoàng Văn Thắng, Chủ tịch UBND xã Nhân Lý cho biết, hiện xã còn 5 tiêu chí chưa đạt gồm: Trường học, cơ sở vật chất văn hóa, nhà ở dân cư, thu nhập, môi trường và an toàn thực phẩm. Ngoài những tiêu chí được Nhà nước hỗ trợ về hạ tầng, xã đang khẩn trương hoàn thành tiêu chí về nhà ở dân cư, hiện còn 10 nhà; tiêu chí thu nhập; tiêu chí môi trường và an toàn thực phẩm. Trong đó, tiêu chí thu nhập là tiêu chí khó vì người dân chủ yếu sản xuất nông nghiệp; do ảnh hưởng của dịch Covid-19 khiến số lượng lớn công nhân đi làm việc tại các khu công nghiệp không có việc làm…

Để thực hiện tiêu chí thu nhập, xã đang đẩy mạnh hỗ trợ người dân tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi cho phát triển kinh tế, hiện tổng dư nợ Agribank Chiêm Hóa trên địa bàn xã đạt hơn 6,4 tỷ đồng. Ngoài ra, xã khuyến khích người dân tiếp tục mở rộng mô hình chăn nuôi trâu vỗ béo theo chuỗi giá trị và nuôi bò sinh sản. Xã đã vận động được hơn 600 lao động đi làm việc tại các công ty, bảo đảm thực hiện mục tiêu bình quân thu nhập của huyện năm 2020 đạt trên 36 triệu đồng/người, hoàn thành tiêu chí thu nhập.

Xã Trung Hòa còn 3 tiêu chí chưa đạt là tiêu chí trường học, cơ sở vật chất văn hóa, y tế. Xã đã triển khai xây dựng các công trình này, hiện các hạng mục đã được đầu tư xây dựng dự kiến hoàn thành trong năm nay, bảo đảm hoàn thành 19 tiêu chí NTM.

Những giải pháp đã được triển khai, trọng tâm là phát huy sức dân, chú trọng các giải pháp tạo việc làm, nâng cao thu nhập, bảo đảm Chương trình xây dựng nông thôn mới mang lại ý nghĩa thiết thực cho người dân.  
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản