Tin mới

Nhị Hà nỗ lực hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới

(Mặt trận) -Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), đến nay xã Nhị Hà, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận đã hoàn thành 16/19 tiêu chí. Xã đặt mục tiêu trong năm nay sẽ hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nâng chất lượng toàn diện các tiêu chí để trở thành xã đạt chuẩn NTM.

Đồng sức, đồng lòng, xây dựng quê hương Vĩnh Linh giàu đẹp

Vai trò của Mặt trận Tổ quốc xã Ngọk Tem trong xây dựng xã nông thôn mới

Ủy ban MTTQ huyện Càng Long: Thực hiện thắng lợi Nghị quyết nhiệm kỳ

 Nông dân xã Nhị Hà chăm sóc cây trồng, nâng cao hiệu quả sản xuất.

Đồng chí Lê Quyết Thắng, Chủ tịch UBND xã Nhị Hà cho biết: Nhằm đảm bảo thực hiện đúng định hướng, đạt mục tiêu của chương trình và phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, ngay từ đầu năm, Đảng ủy đã ban hành Nghị quyết về lãnh đạo xây dựng xã Nhị Hà đạt chuẩn NTM năm 2022. UBND xã đã kiện toàn Ban Quản lý xây dựng NTM của xã và ban hành kế hoạch về: Thực hiện các nhiệm vụ xã Nhị Hà đạt chuẩn NTM, giải quyết việc làm, công tác giảm nghèo, xóa nhà tạm, dột nát, các giải pháp thực hiện tiêu chí thu nhập. Đồng thời, quán triệt, tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, công chức, các tổ chức đoàn thể, chi bộ, các thôn và Nhân dân nâng cao nhận thức nhiệt tình tham gia xây dựng NTM.

Qua rà soát, Nhị Hà còn 3 tiêu chí chưa đạt cần phải tập trung hoàn thành, gồm: Tiêu chí số 9 về nhà ở, tiêu chí số 10 về thu nhập và tiêu chí số 15 về y tế. Với từng tiêu chí, xã xác định cụ thể các nội dung, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu và trách nhiệm của từng địa bàn dân cư trong việc tổ chức thực hiện. Cụ thể, đối với tiêu chí số 9, ngay từ đầu năm 2022 xã rà soát 15 căn nhà ở dột nát trên địa bàn và tổ chức giao chỉ tiêu nhiệm vụ cho từng bộ phận phụ trách, tổ chức vận động xây dựng nhà ở cho các hộ. Đến nay, xã đã và đang xây dựng được 11 căn nhà, 4 căn còn lại sẽ tiếp tục tranh thủ các nguồn lực ủng hộ từ các cơ quan, doanh nghiệp, sự vận động của Mặt trận, các hội, đoàn thể để xóa nhà tạm, dột nát trên địa bàn xã, phấn đấu đến cuối quý III-2022 hoàn thành chỉ tiêu theo quy định.

Với tiêu chí số 10, tính đến đầu năm 2022, bình quân thu nhập đầu người trên địa bàn xã Nhị Hà đạt 34 triệu đồng/người/năm. Theo yêu cầu chuẩn mới, Nhị Hà phải nâng thu nhập bình quân đầu người lên 44 triệu đồng/người/năm. Để hoàn thành mục tiêu này, xã đề ra rất nhiều giải pháp. Trong đó, phấn đấu trong năm nay hoàn thành chỉ tiêu tổng diện tích gieo trồng của huyện giao; vận động Nhân dân chuyển đổi cây trồng có hiệu quả kinh tế cao; đẩy mạnh tuyên truyền người dân xuất khẩu lao động; phối hợp với các doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn thu hút lao động địa phương; quan tâm, giới thiệu giải quyết đầu ra các mặt hàng nông sản có lợi thế như: Bưởi, mít, thanh long, đu đủ... Từ đầu năm đến nay, có 5 lao động ở địa phương đi làm việc ở nước ngoài, 1 lao động đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ xuất khẩu lao động.

Riêng đối với tiêu chí số 15, hiện địa phương có 2.775/3.350 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), đạt 82,23%. Để đạt chuẩn NTM, xã Nhị Hà cần phải có thêm 260 trường hợp tham gia BHYT, nâng tỷ lệ người tham gia BHYT trên địa bàn xã đạt 90%. Bên cạnh đó, qua rà soát, thời gian tới, trên địa bàn xã sẽ có thêm 148 trường hợp hết hạn BHYT cần tiếp tục được gia hạn. Để hoàn thành tiêu chí này, xã tổ chức phân công nhiệm vụ cho Mặt trận, các đoàn thể, các thôn đến từng hộ dân vận động 408 trường hợp tham gia BHYT.

Đồng chí Lê Quyết Thắng cho biết thêm: Khó khăn trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM ở xã Nhị Hà là trong giai đoạn mới một số chỉ tiêu có sự thay đổi, đòi hỏi yêu cầu cao hơn nên phát sinh những tiêu chí mới cần phải được nâng cao mới đáp ứng yêu cầu đề ra. Cụ thể là các tiêu chí số 2 về giao thông, số 7 về chợ, số 12 về lao động, việc làm và số 17 về môi trường và an toàn thực phẩm. Đối với các tiêu chí này, xã đã lập danh mục kiến nghị UBND huyện sớm bố trí nguồn vốn giúp địa phương đầu tư 6 tuyến đường với chiều dài 3 km, nâng cấp sửa chữa 7,2 km kênh mương, xây dựng mới chợ trung tâm cấp xã, xây dựng các hố chứa rác thải nguy hại. Đồng thời, mở các lớp đào tạo nghề để nâng tỷ lệ lao động có việc làm qua đào tạo nghề tại địa phương.

Với quyết tâm cao, sự chỉ đạo quyết liệt của Đảng ủy, UBND xã, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và Nhân dân, tin rằng xã Nhị Hà sẽ hoàn thành các nhiệm vụ đặt ra và trở thành xã đạt chuẩn NTM vào cuối năm 2022.

Ngọc Diệp

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản