Nhóm nòng cốt xây dựng nông thôn mới ở Vĩnh Phúc

(Mặt trận) - Xác định xây dựng nông thôn mới (NTM) là nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh, những năm qua, Ủy ban MTTQ các cấp tỉnh Vĩnh Phúc đã triển khai nhiều cách làm hay, sáng tạo để thực hiện thành công Chương trình xây dựng NTM ở địa phương.

TP.Hà Nội: Nâng cao chất lượng cuộc sống cho các đối tượng khó khăn

Ðoàn kết xây dựng nông thôn mới ở Quài Tở

Những khu dân cư sáng, xanh, sạch, đẹp ở Sóc Trăng

Người dân thôn Hữu Bằng, xã Tam Hợp, huyện Bình Xuyên tham gia cải tạo, xây dựng hệ thống cống, rãnh thoát nước thải ở khu dân cư. Ảnh: Nguyễn Hoan. 

Một trong những mô hình được Mặt trận các cấp triển khai hiệu quả là xây dựng “Nhóm nòng cốt xây dựng NTM, đô thị văn minh và giảm nghèo bền vững”.

Để phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng NTM, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc đã hướng dẫn đến từng địa phương thành lập “Nhóm nòng cốt xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và giảm nghèo bền vững”.

Tại các địa phương, MTTQ các xã, thị trấn đã lựa chọn những người có uy tín, tâm huyết, am hiểu pháp luật, có khả năng tuyên truyền, thuyết phục và tinh thần trách nhiệm cao tại địa bàn mỗi khu dân cư để thành lập nhóm nòng cốt xây dựng NTM, đô thị văn minh.

Mỗi nhóm nòng cốt được hình thành từ 10 đến 13 thành viên, bao gồm Bí thư chi bộ, Trưởng thôn, Ban Công tác Mặt trận, các hội đoàn thể như: Phụ nữ, Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên, Nông dân, Người cao tuổi...  Qua hoạt động các nhóm nòng cốt đã phát huy hiệu quả trong việc tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân cùng đồng thuận hưởng ứng xây dựng nông thôn mới.

Năm 2013, MTTQ huyện Yên Lạc triển khai thí điểm xây dựng nhóm nòng cốt tại 3 xã Liên Châu, Nguyệt Đức, Yên Đồng. Tại các xã làm điểm các nhóm nòng cốt đã phát huy vai trò “đầu tàu” trong tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng NTM.

Với sự góp sức tích cực của nhóm nòng cốt, công cuộc xây dựng NTM của huyện Yên Lạc đã thu được những kết quả tích cực. Không chỉ là huyện đầu tiên đạt chuẩn NTM, Yên Lạc còn là điểm sáng và là địa phương dẫn đầu tỉnh trong triển khai xây dựng xã NTM nâng cao, thôn dân cư NTM kiểu mẫu.

Tương tự như Yên Lạc, tại các địa phương của huyện Bình Xuyên, những nhóm nòng cốt đã đi đầu trong tuyên truyền, vận động nhân dân góp công, hiến đất xây dựng NTM. Thống kê trong 5 năm qua, MTTQ các cấp trên địa bàn đã vận động người dân hiến gần 60 nghìn m2 đất, hơn 10 tỷ đồng tiền mặt và 10 nghìn ngày công lao động.

Cùng với đó, nhiều mô hình hiệu quả đã được MTTQ các cấp huyện Bình Xuyên triển khai như mô hình Hội Cựu chiến binh, Tổ liên gia tự quản an ninh trật tự thôn Chợ Nội - xã Tam Hợp, mô hình Phát triển kinh tế, tích cực giúp nhau giảm nghèo của hội viên Hội Nông dân các xã Sơn Lôi, Tân Phong, Bá Hiến, mô hình Đoạn đường hoa phụ nữ ở 13 xã, thị trấn của Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện đã tạo ra diện mạo mới cho từng khu dân cư trên địa bàn.

Theo ông Vũ Văn Bằng - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc, trong năm qua, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước từng bước đi vào thực chất và đạt hiệu quả tốt, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, giải quyết các vấn đề xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, từng bước cải thiện và nâng cao đời sống của nhân dân.

Tại các địa phương, hoạt động của Mặt trận đã bám sát địa bàn dân cư, phát huy sức mạnh và sức sáng tạo của nhân dân bằng hoạt động tự quản, tiếp tục nhân rộng và duy trì hoạt động mô hình tự quản, phát triển các khu dân cư kiểu mẫu để thực hiện 5 nội dung của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”, duy trì có hiệu quả 81 mô hình “Nhóm nòng cốt xây dựng NTM, đô thị văn minh và giảm nghèo bền vững”.

Ông Vũ Văn Bằng chia sẻ, nỗ lực của Mặt trận các cấp đã góp phần vào thành công xây dựng NTM của địa phương. Kết quả, toàn tỉnh đã có 4/9 huyện, thành phố được công nhận đạt chuẩn, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM; 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới và 2 xã đạt chuẩn NTM nâng cao.   

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản