Tin mới

Những kết quả nổi bật trong công tác giảm nghèo ở tỉnh Bình Thuận

(Mặt trận) -Đảng và Nhà nước ta xác định công tác giảm nghèo bền vững là chủ trương lớn, quan trọng, nhất quán, xuyên suốt trong quá trình thực hiện công cuộc đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước. Trong những năm qua, với sự chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức Đảng và sự tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị, công tác giảm nghèo của tỉnh Bình Thuận đã đạt được nhiều kết quả nổi bật.

MTTQ huyện A Lưới tạo sinh kế hỗ trợ người nghèo vươn lên

Long An: Phát huy sức mạnh toàn dân trong thực hiện các phong trào, cuộc vận động

Châu Thành phát huy vai trò Mặt trận Tổ quốc

Những kết quả

Với việc triển khai tương đối đồng bộ và kịp thời các chính sách giảm nghèo, nhất là chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nhờ đó, đời sống, thu nhập của người dân nói chung và phần lớn người nghèo được cải thiện rõ rệt. Các chính sách hỗ trợ thường xuyên cho hộ nghèo, hộ cận nghèo như tín dụng ưu đãi, y tế, giáo dục, nhà ở được triển khai kịp thời.

 Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Thuận vận động các nguồn lực xây dựng nhà ở cho hộ nghèo

Ngoài ra, các hoạt động hỗ trợ người nghèo, an sinh xã hội được tổ chức thường xuyên. Riêng năm 2022 Quỹ “Vì người nghèo” các cấp tỉnh Bình Thuận vận động trên 17,7 tỷ đồng/9,5 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 186,8%. Từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo” và từ nguồn hỗ trợ của các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh đã xây dựng 101 căn nhà ở và sửa chữa 27 căn nhà ở cho hộ nghèo với tổng số tiền 5,146 tỷ đồng. Ngoài ra, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh và tổ chức chính trị - xã hội các cấp đã phối hợp vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm, đơn vị trong, ngoài tỉnh và xuất chi Quỹ “Vì người nghèo” các cấp trong tỉnh thăm, tặng 162.950 suất quà tết với tổng trị giá hơn 92 tỷ đồng để hỗ trợ cho hộ nghèo, gia đình chính sách, đồng bào khó khăn, các đối tượng bảo trợ xã hội trong tỉnh. Qua đó, góp phần vào hoạt động chăm lo, giúp đỡ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ổn định cuộc sống, tìm sinh kế lao động sản xuất, vươn lên thoát nghèo...

Phối hợp thực hiện giảm nghèo

Bên cạnh những thành tựu đạt được, kết quả giảm nghèo chưa thật sự bền vững, nguy cơ tái nghèo và phát sinh nghèo cao, một số nơi tỷ lệ hộ nghèo còn cao, đời sống còn khó khăn, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Một số cơ chế, chính sách, chương trình giảm nghèo chưa thực sự hiệu quả, một bộ phận người nghèo vẫn còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước và cộng đồng, chưa chủ động tự vươn lên thoát nghèo... Năm 2023, Bình Thuận phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 2,06%, tức giảm 0,52% so cuối năm 2022.

Để thực hiện hiệu quả mục tiêu giảm nghèo đa chiều và tiếp tục thực hiện phong trào “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, mới đây Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Thuận và Sở Lao động, Thương binh & Xã hội đã phối hợp thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025. Đây là sự phối hợp đầu tiên vì người nghèo của 2 đơn vị. Theo đó, sự phối hợp tập trung về đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân nâng cao nhận thức và hành động về ý thức, trách nhiệm đối với công tác giảm nghèo bền vững. Cụ thể, hướng dẫn người nghèo, hộ nghèo có kiến thức, kinh nghiệm trong lao động sản xuất, chủ động vươn lên thoát nghèo, không trông chờ, ỷ lại vào sự giúp đỡ của Nhà nước và xã hội. Đồng thời, tuyên truyền, vận động, phổ biến sâu rộng đến hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo tham gia thực hiện chương trình, hưởng lợi, cùng nhau chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm hay nhằm khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, vươn lên thoát nghèo bền vững...

Bên cạnh đó, huy động nguồn lực hỗ trợ người nghèo, hộ nghèo giảm nghèo bền vững. Cụ thể, 2 đơn vị sẽ xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021- 2025, lồng ghép với các chương trình khác đảm bảo tập trung nguồn lực thực hiện tốt các nội dung, hoạt động có tính lan tỏa, phát huy lợi thế của từng địa phương. Đồng thời, vận động các đơn vị, tổ chức, cá nhân ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” và thực hiện các chương trình an sinh xã hội. Cùng với đó, vận động các hộ khá giả giúp đỡ cho hộ nghèo; các địa phương có điều kiện kinh tế phát triển giúp đỡ những địa phương còn khó khăn. Tiếp tục nhân rộng các mô hình giảm nghèo hiệu quả để hỗ trợ người nghèo có việc làm ổn định, thu nhập tốt, vươn lên thoát nghèo bền vững...

Với những nội dung phối hợp giữa MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Thuận và Sở Lao động, Thương binh & Xã hội tỉnh kỳ vọng chương trình sẽ góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu giảm nghèo đa chiều, hỗ trợ người nghèo, hộ nghèo trên địa bàn tỉnh nâng cao chất lượng cuộc sống, giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống mức thấp nhất.

Tỷ lệ hộ nghèo hàng năm giảm đáng kể, riêng năm 2022 có 2.030 hộ thoát nghèo, tức giảm 0,62% so với đầu năm.

THANH THUỶ

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản