Tin mới

Ninh Bình: Nỗ lực chăm lo cho người nghèo

(Mặt trận) -MTTQ tỉnh Ninh Bình đề nghị MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên chủ động vận động, huy động mọi nguồn lực để tiếp tục chăm lo tốt nhất cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

Dựa vào sức dân xây dựng nông thôn mới

Khơi dậy sức dân trong xây dựng những vùng quê đáng sống

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tư Nghĩa hướng mạnh về cơ sở

 Đại diện Ủy ban MTTQ tỉnh Ninh Bình trao tiền hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo.

Trong năm 2022, MTTQ các cấp tỉnh Ninh Bình phối hợp với các tổ chức thành viên vận động nhân dân hiến đất, đóng góp công sức xây dựng nông thôn mới (NTM), làm được 16.804 tuyến đường giao thông nông thôn với tổng chiều dài hơn 2.123,2 km. Trong hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa và an sinh xã hội”, MTTQ các cấp đã vận động xây dựng quỹ trên 18 tỷ đồng. Hiện nay, nguồn quỹ của cả 3 cấp đạt trên 63 tỷ đồng.

Trong năm qua, MTTQ các cấp đã giúp đỡ xây dựng, sửa chữa 219 căn nhà Đại đoàn kết cho người nghèo với tổng số tiền trên 4,73 tỷ đồng; giúp đỡ, hỗ trợ 29.928 lượt người nghèo về sinh kế, khám, chữa bệnh, học tập và các nguồn hỗ trợ khác quy ra tiền là trên 15 tỷ đồng. Năm 2022, Ủy ban MTTQ tỉnh Ninh Bình đã ban hành kế hoạch và triển khai mô hình “Vận động chức sắc, chức việc các tôn giáo chung tay xây dựng những ngôi nhà ấm tình đoàn kết lương - giáo”, từ đó phối hợp xây dựng xây dựng được 25 căn nhà Đại đoàn kết với tổng kinh phí gần 5 tỷ đồng.

Trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần, MTTQ các cấp đã tiếp nhận, phân bổ 37.443 suất quà, với tổng số tiền 14,28 tỷ đồng chăm lo Tết cho người nghèo. Tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2022, MTTQ tỉnh tham mưu tổ chức 9 đoàn đại biểu Trung ương, lãnh đạo tỉnh và trích kinh phí 40 triệu đồng từ quỹ “Đền ơp đáp nghĩa và an sinh xã hội” để trao tặng 80 suất quà cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn tại 8/8 huyện, thành phố.

MTTQ các cấp đã chủ trì tổ chức 234 cuộc giám sát trực tiếp; phối hợp tham gia với các ngành giám sát 850 cuộc, số văn bản được nghiên cứu, xem xét là 160 nội dung. Đặc biệt, MTTQ các cấp đã chủ trì, phối hợp tổ chức 254 cuộc đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân. Trong năm qua, các Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát cộng đồng đã thực hiện trên 367 cuộc giám sát, phối hợp hòa giải 89 vụ việc liên quan đến tranh chấp đất đai, quan hệ hôn nhân… MTTQ các cấp đã chủ trì tổ chức 94 hội nghị phản biện xã hội; gửi 370 dự thảo văn bản phản biện xã hội đến các cơ quan, đơn vị; tham gia góp ý vào 172 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; 467 dự thảo chương trình, đề án và các văn bản khác của cấp ủy, chính quyền cùng cấp.

Thực hiện kế hoạch năm 2023, MTTQ tỉnh Ninh Bình đặt ra 11 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó, tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kịp thời cụ thể hóa những nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên. Nắm chắc, phản ánh kịp thời và nâng cao chất lượng báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân. MTTQ các cấp thường xuyên giữ mối liên hệ, tiếp xúc, gặp gỡ các vị chức sắc, chức việc tôn giáo, cá nhân tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số; phát huy các giá trị tốt đẹp, nguồn lực và vai trò của các tôn giáo trong tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội…

MTTQ các cấp quan tâm, phối hợp khảo sát, hỗ trợ việc xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ gia đình nghèo, người có công có hoàn cảnh khó khăn. Phối hợp với các tổ chức thành viên tích cực tham gia các hoạt động đảm bảo an sinh xã hội; triển khai các hoạt động cứu trợ, nhân đạo từ thiện, vận động giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn, bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh gây ra.

Ông Đỗ Việt Anh - Chủ tịch MTTQ tỉnh Ninh Bình đề nghị, MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên tiếp tục huy động mọi nguồn lực để chăm lo tốt nhất cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

ĐÌNH MINH

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản