Tin mới

Ninh Thuận: Triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ cho hộ nghèo

(Mặt trận) - Thực hiện phong trào thi dua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” trong công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2016-2020.

Khánh Hòa: Không để ai bị bỏ lại phía sau

Phú Yên: Quyết tâm xóa nhà ở tạm cho hộ nghèo

MTTQ Việt Nam các cấp tỉnh Bến Tre thi đua chào mừng Đại hội X MTTQ Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2024 - 2029

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận trao bò giống cho hộ nghèo tại huyện Bác Ái. 

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận, đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ cho hộ nghèo về mặt đời sống, phát triển sản xuất. Từ nguồn vận động Quỹ "Vì người nghèo” các cấp đã thực hiện hỗ trợ 685 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo với số tiền hơn 24,28 tỷ đồng, sửa chữa 68 căn nhà dột nát, cho hộ nghèo với số tiền 965 triệu đồng, hỗ trợ tiền xây nhà theo Quyết định số 33/QĐ-TTg, Quyết định số 48/QĐ-TTg là 979 căn với số tiền 4,89 tỷ đồng.

Triển khai Đề án 406/ĐA hỗ trợ bò cái giống sinh sản cho hộ nghèo dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Bác Ái với hoạt động hỗ trợ 1.000 con bò cho 1.050 hộ với tổng kinh phí vận động là 19 tỷ đồng.

Nhiều mô hình giảm nghèo có hiệu quả, cách làm hay được nhân rộng; các phong trào giúp nhau trong dòng tộc, cộng đồng dân cư được triển khai thực hiện nhằm giúp nhau phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống và vươn lên thoát nghèo. Nhiều gương điển hình khắc phục khó khăn, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Bên cạnh đó, hàng năm từ nguồn quỹ vận động được, đã chăm lo, hỗ trợ về đời sống thiết yếu cho người nghèo, nhiều loại hình hỗ trợ đa dạng được thực hiện như hỗ trợ quà tết, tặng quà cho học sinh nghèo hiếu học, hỗ trợ vốn sản xuất, hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế (BHYT)… với tổng số tiền hỗ trợ trên 21 tỷ đồng.

Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo giai đoạn 2016-2020 tỉnh Ninh Thuận giảm trung bình 1,92%/năm, đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết của Tỉnh ủy và HĐND tỉnh Ninh Thuận đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội (KT-XH) tại địa phương.

Phát huy các thành quả đạt được, trong giai đoạn 2021-2025, UBND tỉnh Ninh Thuận  tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung kế hoạch thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; xác định giảm nghèo bền vững và đảm bảo an sinh xã hội là nhiệm vụ trong tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp; tiếp tục đổi mới, năng động, sáng tạo trong xây dựng và thực hiện. Phấn đấu đảm bảo là một trong bốn phong trào trọng tâm trong phong trào thi đua yêu nước trong thời kỳ đổi mới.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản