Tin mới

Nỗ lực xây dựng nông thôn mới nâng cao

(Mặt trận) -Thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao, MTTQ các cấp tỉnh Lào Cai đã tập trung vận động nhân dân cùng đồng thuận hưởng ứng giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí. Tại các địa phương, Mặt trận đã phối hợp với chính quyền, các tổ chức đoàn thể nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của các mô hình tự quản ở khu dân cư.

Ủy ban MTTQ thành phố Long Xuyên chăm lo đời sống Nhân dân

Gần dân, hiểu dân

Ủy ban MTTQ thị xã Duyên Hải (Trà Vinh): Lấy “Chăm lo đời sống cho Nhân dân” làm mục tiêu hoạt động

 Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh Lào Cai tham gia làm đường giao thông nông thôn tại huyện Văn Bàn.

Năm 2014, sau khi về đích NTM, xã Tà Chải ( huyện Bắc Hà) tiếp tục phát huy nội lực của cả hệ thống chính trị và sự ủng hộ của nhân dân địa phương để nâng cao hiệu quả các tiêu chí đã đạt. Bám sát các nội dung, tiêu chí đặt ra trong xây dựng NTM kiểu mẫu, Ban Chỉ đạo xây dựng NTM của xã đã cụ thể hóa và ban hành những cơ chế phù hợp để phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương.

Để giữ vững các tiêu chí và xây dựng NTM nâng cao, Mặt trận và các tổ chức đoàn thể đã có những cách làm sáng tạo để tuyên truyền, vận động nhân dân cùng đồng thuận hưởng ứng đóng góp tiền của, hiến đất, ngày công lao động để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng. Cùng với việc huy động các nguồn lực xã hội hóa, Mặt trận và các đoàn thể đã phối hợp với chính quyền khuyến khích bà con nhân dân thi đua phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững; xây dựng các mô hình kinh tế trang trại, phát triển du lịch cộng đồng.

Kể từ khi triển khai thực hiện chương trình xây dựng NTM nâng cao, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội của xã đã có những chuyển biến tích cực. Hiện, các tuyến đường trục thôn, xóm, ngõ xóm của Tà Chải đã được bê tông hóa đảm bảo xanh, sạch, đẹp; Tỷ lệ hộ được sử dụng điện lưới quốc gia đạt 100%; hơn 98% số hộ có nhà ở đạt tiêu chuẩn của Bộ Xây dựng...

Đặc biệt, cơ cấu kinh tế từng bước có sự chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp - dịch vụ, nâng cao chất lượng - hiệu quả sản xuất, nhất là các sản phẩm thế mạnh của xã như cây ăn quả, rau an toàn, chăn nuôi, du lịch, dịch vụ... Thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn xã năm 2021 đạt hơn 38,6 triệu đồng/người/năm. Số hộ nghèo của xã theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2016-2025 toàn xã chỉ còn chưa đầy 2%.

Cùng với xã Tà Chải, sau khi cán đích chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, không bằng lòng với những thành tích đã đạt được nhiều xã trên địa bàn tỉnh Lào Cai tiếp tục rà soát, đánh giá thực trạng, mức độ hoàn thành đảm bảo tính bền vững của các tiêu chí đã đạt được.

Với mục tiêu đưa địa phương hoàn thành xây dựng NTM nâng cao, Ban Chỉ đạo xây dựng NTM xã Liên Minh (thị xã Sa Pa) đã tập trung xây dựng các mô hình cụ thể khai thác các tiềm năng thế mạnh của địa phương để phát triển kinh tế. Đến nay, trên địa bàn xã đã hình thành những mô hình hiệu quả như mô hình nuôi cá nước lạnh, mô hình trồng cam mang lại thu nhập cao cho người dân. Với việc hoàn thành 18/18 tiêu chí của xã NTM nâng cao, trong tháng 4/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai đã ký quyết định công nhận xã Liên Minh đạt chuẩn xã NTM nâng cao năm 2021.

Ông Giàng Seo Vần - Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Lào Cai cho biết, để giữ vững các tiêu chí và xây dựng NTM nâng cao, Mặt trận các cấp đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền tuyên truyền vận động người dân hiểu rõ vai trò, trách nhiệm của mình trong việc xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu.

Tại các địa phương, Mặt trận đã phối hợp với chính quyền, các tổ chức đoàn thể nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của các mô hình tự quản ở khu dân cư. Trong năm 2021, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tiếp tục hướng dẫn MTTQ cấp huyện, xã duy trì 302 mô hình hoạt động có hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội; thành lập mới 88 mô hình tự quản ở các khu dân cư.

Với nỗ lực của hệ thống Mặt trận các cấp, công cuộc xây dựng NTM ở Lào Cai đã có những kết quả đáng ghi nhận, bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc, đời sống vật chất, tinh thần của người dân tiếp tục được cải thiện và nâng cao. Đến nay, toàn tỉnh có 62/127 xã đạt chuẩn NTM; 2 xã được công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao; bình quân đạt 15,73 tiêu chí/xã; UBND cấp huyện đã công nhận 177 thôn kiểu mẫu, 168 thôn NTM. Thành phố Lào Cai và huyện Bảo Thắng được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM.

TRUNG HIẾU

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản