Tin mới

Phát huy quy chế dân chủ trong xây dựng nông thôn mới ở xã Hải Long

(Mặt trận) -Những năm qua, cấp ủy, chính quyền xã Hải Long (Như Thanh, Thanh Hóa) luôn xác định xây dựng nông thôn mới (XDNTM) gắn với việc thực hiện tốt quy chế dân chủ (QCDC) là yếu tố then chốt trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của đảng bộ xã. Với sự chỉ đạo sát sao của đảng ủy, sự triển khai tích cực của UBND xã và sự vào cuộc của các tổ chức đoàn thể, các tầng lớp Nhân dân, xã Hải Long đã được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao.

Vĩnh Long: Phát huy hiệu quả mô hình tự quản về an ninh trật tự

Tánh Linh (Bình Thuận): Nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả trong các phong trào thi đua ở địa phương

Chào mừng Đại hội Mặt trận các cấp thành phố Hà Nội bằng nhiều việc làm thiết thực

Ngay sau khi được công nhận đạt chuẩn NTM năm 2016, xã Hải Long bắt tay vào XDNTM nâng cao, thôn NTM kiểu mẫu. Trong quá trình triển khai thực hiện, xã Hải Long luôn xác định XDNTM nâng cao, thôn NTM kiểu mẫu là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên của cấp ủy, chính quyền, trong đó xã lựa chọn những phần việc trọng tâm, đột phá để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các tiêu chí đạt chuẩn NTM sát với thực tiễn; thường xuyên lắng nghe ý kiến, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân và vai trò tiên phong, gương mẫu của đảng viên. Đồng thời xác định người dân là chủ thể có vai trò đặc biệt quan trọng trong quá trình XDNTM.

Cùng với việc ban hành nghị quyết chuyên đề, xã đã kiện toàn ban chỉ đạo XDNTM, xây dựng kế hoạch, phương án triển khai và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên. Đảng ủy xã chỉ đạo UBND xã và ban chỉ đạo XDNTM rà soát từng tiêu chí, đánh giá mức độ đã đạt được và chưa đạt để xây dựng kế hoạch, cụ thể hóa thành phong trào thi đua, vận động tới toàn đảng bộ, chi bộ, các ban, ngành, đoàn thể, các thôn, các hộ gia đình, gắn với trách nhiệm người đứng đầu ở địa phương, đơn vị và trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên. MTTQ và các đoàn thể đảm nhận những phần việc cụ thể, thiết thực, như: MTTQ với phong trào “Toàn dân đoàn kết XDNTM, đô thị văn minh”; hội LHPN với phong trào xây dựng đường hoa, tuyến đường kiểu mẫu, mô hình “5 không, 3 sạch”; hội nông dân với phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”; hội cựu chiến binh với phong trào “Anh Bộ đội Cụ Hồ trong trận tuyến mới”; đoàn thanh niên với phong trào “Thanh niên tình nguyện tham gia giải quyết các vấn đề an ninh xã hội, phát triển cộng đồng và bảo vệ môi trường sống xanh - sạch - đẹp”... Thông qua công tác tuyên truyền, vận động, nắm bắt được tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân, từ đó cấp ủy, chính quyền đề ra chủ trương lãnh đạo sát đúng, phù hợp, tạo được sự đồng thuận cao của Nhân dân, góp phần thực hiện có hiệu quả phong trào XDNTM trên địa bàn.

Trong quá trình thực hiện, xã luôn chú trọng công tác giám sát cộng đồng, nhất là các công trình xây dựng liên quan Nhân dân và Nhà nước cùng làm. Nhân dân đã tích cực hiến đất, góp công sức, tiền bạc xây dựng các công trình theo phương châm: “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”, “Nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ”, “Dân biết, dân bàn, dân góp vốn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát và dân hưởng thụ”. Nét nổi bật trong thực hiện QCDC trong XDNTM ở xã Hải Long là các chương trình, dự án được đầu tư ở địa phương, cũng như các chính sách liên quan đến đời sống của người dân, đều được đảng ủy, UBND xã công khai, minh bạch và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân. Các kế hoạch triển khai thực hiện XDNTM nâng cao, thôn NTM kiểu mẫu đã được UBND xã và các thôn xây dựng chi tiết và niêm yết công khai tại trụ sở UBND xã, nhà văn hóa thôn và thông báo trên hệ thống loa truyền thanh. Đặc biệt trong các buổi họp thôn, xóm để người dân tham gia, đóng góp ý kiến trong các khâu lựa chọn công trình, hình thức tổ chức xây dựng, các chính sách về huy động nguồn lực như xây dựng cơ sở hạ tầng, nâng cấp nhà văn hóa, khu thể thao, điện chiếu sáng, đường giao thông liên xã, đường thôn, ngõ xóm, giao thông nội đồng, kênh mương thủy lợi, xây dựng cảnh quan môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp... Những thắc mắc, kiến nghị của người dân đều được giải quyết kịp thời. Việc thực hiện tốt QCDC đã phát huy vai trò chủ động, tích cực của người dân, góp phần hạn chế thất thoát, lãng phí. Trong quá trình thực hiện, Nhân dân bầu ra các tổ giám sát từ khi lên phương án thi công đến công tác thanh, quyết toán ngay sau khi hoàn thành. Bằng cách làm công khai, minh bạch như trên, người dân trong xã tự nguyện đóng góp hơn 76 tỷ đồng, chiếm trên 62% nguồn vốn huy động XDNTM của xã, góp phần đưa xã xây dựng thành công NTM nâng cao trong năm 2020 và thôn Đồng Hải được công nhận thôn NTM kiểu mẫu. Năm 2021, Nhân dân tiếp tục tự nguyện đóng góp hơn 94 tỷ đồng để xây dựng thôn NTM kiểu mẫu và 3 thôn Hải Thanh, Hải Tân và Hải Xuân được công nhận thôn NTM kiểu mẫu.

Có thể khẳng định, khi QCDC được phát huy đã khơi dậy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân thực hiện thành công Chương trình Mục tiêu quốc gia về XDNTM trên địa bàn xã Hải Long. Đây là chủ trương hợp ý Đảng - lòng dân, khi có chủ trương đúng, người dân đồng lòng, cán bộ quyết tâm thì sẽ có được kết quả cao. Nhờ những kết quả đạt được trong XDNTM nâng cao, thôn NTM kiểu mẫu, xã Hải Long đã thực sự thay đổi từ diện mạo nông thôn đến chất lượng đời sống của Nhân dân. Trên nền tảng kết quả đạt được, xã Hải Long đang tiếp tục thực hiện các giải pháp đồng bộ nhằm hoàn thiện và nâng cao chất lượng các tiêu chí phấn đấu xây dựng xã NTM kiểu mẫu gắn với đổi mới tổ chức sản xuất, nâng cao đời sống Nhân dân.

T.H

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản