Tin mới

Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc

(Mặt trận) -Những năm qua, Uỷ ban MTTQ thị trấn Tam Đảo (Tam Đảo, Vĩnh Phúc) không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tập hợp, đoàn kết giữa các tầng lớp nhân dân. Qua đó, tạo sự đồng thuận của người dân trong thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển KT – XH, đảm bảo QP – AN ở địa phương.

Dựa vào sức dân xây dựng nông thôn mới

Khơi dậy sức dân trong xây dựng những vùng quê đáng sống

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tư Nghĩa hướng mạnh về cơ sở

 Cán bộ Ủy ban MTTQ thị trấn Tam Đảo phối hợp tuyên truyền, vận động các hộ kinh doanh khách sạn, nhà nghỉ thực hiện tốt chủ trươngcủa Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Công tác vận động, tập hợp, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy quyền làm chủ của nhân dân được Ủy ban MTTQ thị trấn và các tổ chức thành viên luôn đổi mới, đa dạng hóa hình thức hoạt động.

Các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển KT – XH, QP – AN, về đại đoàn kết toàn dân tộc, vai trò, nhiệm vụ của mặt trận được tuyên truyền, phổ biến kịp thời đến các tầng lớp nhân dân.

Các phong trào thi đua yêu nước được Ủy ban MTTQ và các tổ chức thành viên chỉ đạo triển khai với nhiều cách làm hay, sáng tạo, thu hút đông đảo cán bộ, hội viên, đoàn viên, quần chúng nhân dân hưởng ứng tham gia và mang lại hiệu quả thiết thực như: mô hình CCB làm kinh tế giỏi, mô hình CCB tự quản vệ sinh môi trường ở TDP 1; mô hình “5 không, 3 sạch” của Hội LHPN; mô hình sản xuất kinh doanh giỏi của Hội Nông dân…

Các tổ chức thành viên của MTTQ đứng ra làm tốt công tác nhận ủy thác cho hội viên vay vốn để phát triển kinh tế gia đình, cụ thể như: Hội LHPN đứng ra nhận ủy thác cho gần 90 hộ hội viên vay vốn với số tiền hơn 3 tỷ đồng; Hội CCB có 70 hộ viên vay vốn với số tiền 2,6 tỷ đồng. Từ nguồn vốn được vay, nhiều hội viên mạnh dạn đầu tư phát triển kinh doanh, nhà hàng, khách sạn....

Bà Nguyễn Thị Hương Thảo, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thị trấn Tam Đảo cho biết, từ hiệu quả của những phong trào và các cá nhân tiêu biểu trong phát triển kinh tế đã góp phần tăng mức thu nhập hàng năm của người dân thị trấn từ 68 triệu đồng (năm 2014) lên 121 triệu đồng (năm 2019), hơn nữa, nhiều năm thị trấn Tam Đảo không còn hộ dân nghèo.

Các cuộc vận động được Uỷ ban MTTQ phối hợp triển khai đẩy mạnh sâu rộng tới quần chúng nhân dân, đơn cử như Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với chương trình phát triển du lịch cộng đồng.

Năm 2016, UBND tỉnh có chủ trương đầu tư xây dựng khu công viên trung tâm, Khu tổ hợp dịch vụ, khu ẩm thực cao cấp, dự án mở rộng tuyến đường QL 2B, Ủy ban MTTQ thị trấn phối hợp các ban, ngành, đoàn thể và các tổ dân phố tích cực vận động nhân dân làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, nhờ đó, tạo sự đồng thuận của nhân dân. Năm 2019, qua bình xét, thị trấn Tam Đảo có trên 95% hộ dân đạt danh hiệu gia đình văn hóa; 2/2 tổ dân phố đạt danh hiệu TDP văn hóa.

Thông qua các Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; Qũy “Vì người nghèo” của huyện, hoạt động đền ơn đáp nghĩa hàng năm thu hút đông đảo cán bộ, hội viên, đoàn viên và người dân thị trấn tham gia, ủng hộ. Ủy ban MTTQ thị trấn vận động, quyên góp được trên 140 triệu đồng tiền mặt để tu sửa nghĩa trang nhân dân và thăm hỏi tặng quà các gia đình chính sách trong dịp 27/7, các ngày lễ, Tết.

Các tổ chức thành viên phát động các phong trào thi đua thiết thực như: Hội CCB vận động hội viên xây dựng quỹ đồng đội; Hội LHPN thị trấn vận động hội viên ủng hộ mái ấm tình thương, bộ đội tỉnh Hà Giang; Hội Chữ thập đỏ thị trấn phối hợp các doanh nghiệp, nhà hàng, khách sạn và nhân dân thị trấn ủng hộ được trên 180 triệu đồng, 48 tấm chăn, 1 tấn quần áo giúp đỡ đồng bào miền Trung, các tỉnh gặp thiên tai và một số hộ khó khăn đột xuất trên địa bàn.

Ngoài tập hợp, đoàn kết nhân dân tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, Ủy ban MTTQ thị trấn tích cực vận động nhân dân phát huy quyền làm chủ, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh và giữ vững mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, chính quyền với các tầng lớp nhân dân.

MTTQ phối hợp tham gia hòa giải 52 vụ việc liên quan đến tranh chấp đất đai, các vụ việc kiến nghị của nhân dân. Ban Công tác Mặt trận Tổ dân phố phát huy tốt vai trò, uy tín tham gia hòa giải các vụ việc mâu thuẫn nội bộ trong nhân dân, tạo sự ổn định, gắn bó nhân dân trên địa bàn.

Tập hợp các ý kiến, tích cực góp ý vào văn kiện đại hội Đảng bộ thị trấn Tam Đảo nhiệm kỳ 2020 – 2025; tham gia làm tốt công tác giám sát, phản biện xã hội; cụ thể hóa việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” bằng những việc làm thiết thực gắn với các phong trào thi đua, các cuộc vận động…

Với những nỗ lực cao độ, Ủy ban MTTQ thị trấn Tam Đảo thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia sinh hoạt trong các tổ chức đoàn thể; xây dựng, củng cố, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân, tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân, góp phần tích cực vào việc phát triển KT – XH, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Thanh Tuyền

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản