Tin mới

Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong xây dựng nông thôn mới

(Mặt trận) -Những năm qua, Ủy ban MTTQ các cấp huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La đã có nhiều cách làm hay, hiệu quả trong vận động, tập hợp nhân dân thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, góp phần quan trọng vào quá trình xây dựng nông thôn mới (NTM) của địa phương.

Lào Cai: Những công trình thắm tình đoàn kết

An Giang: Chung sức để người nghèo “an cư lạc nghiệp”

Bắc Giang phấn đấu hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo trong năm 2024

 Nông dân xã Cò Nòi (Mai Sơn, Sơn La) chăm sóc cây ăn quả.

Tìm hiểu tại xã Mường Chanh, là xã thứ 2 đạt chuẩn NTM của huyện Mai Sơn vào năm 2017. Đến nay, xã vẫn tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM. Có được kết quả trên là nhờ sự vào cuộc của hệ thống chính trị, trong đó, vai trò nòng cốt của MTTQ xã. Ông Phạm Xuân Bắc, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Mường Chanh, cho biết: MTTQ  Việt Nam xã đã tích cực phối hợp với các hội, đoàn thể tuyên truyền hội viên, đoàn viên, người dân đẩy mạnh các phong trào thi đua gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Nhờ đó, đã vận động, tập hợp nhân dân chung sức tham gia xây dựng NTM. Hết năm 2019, theo Bộ tiêu chí nông thôn mới nâng cao của tỉnh giai đoạn 2018-2020, Mường Chanh đã đạt 8/17 tiêu chí, gồm: Nhà ở; vườn hộ và công trình chăn nuôi; thu nhập; hộ nghèo; văn hóa; vệ sinh môi trường; hệ thống chính trị và an ninh trật tự xã hội; chấp hành quy ước, hương ước và các quy định khác của tổ chức.

Từ năm 2010 đến nay, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mai Sơn đã phối hợp với các đoàn thể, cơ quan, đơn vị các xã triển khai thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Trên cơ sở thực hiện 5 nội dung của Cuộc vận động, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã tổ chức hàng trăm hội nghị tuyên truyền, phổ biến, quán triệt đến các tầng lớp nhân dân về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nội dung, tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Trung tâm Truyền thông Văn hóa huyện đã xây dựng 24 phóng sự phát sóng trên Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện, phát sóng 272 bản tin tuyên truyền về gương người tốt, việc tốt, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về xây dựng NTM đến đông đảo người dân; Ủy ban MTTQ các xã, thị trấn đã cấp phát 249 bộ tài liệu, 130 cuốn lịch, 190 áp phích; 178 cuốn sổ tay tuyên truyền NTM cho nhân dân...

Theo ông Vì Văn Sùm, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Mai Sơn: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được gắn với các phong trào thi đua của các tổ chức thành viên đã tập hợp đông đảo nhân dân trong huyện hăng hái tham gia. Điển hình là phong trào thi đua “Sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” của Hội Nông dân. Nhiều hộ dân đã chủ động chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mở rộng quy mô sản xuất nông, lâm nghiệp và dịch vụ, mạnh dạn đầu tư, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất; xây dựng các mô hình kinh tế. Phát huy hiệu quả các mô hình: “5 không, 3 sạch gắn với bảo vệ môi trường”, Câu lạc bộ “Xây dựng gia đình hạnh phúc” của Hội Liên hiệp Phụ nữ; Mô hình “Đoạn đường Thanh niên tự quản”, “Thắp sáng đường quê” của Đoàn Thanh niên... Bên cạnh đó, vận động người dân tham gia hiến đất, ủng hộ ngày công, vật liệu xây dựng làm đường giao thông nông thôn, xây dựng nhà văn hóa bản, tiểu khu; các công trình công cộng. Hơn 10 năm qua, toàn huyện đã được đầu tư xây dựng 41 công trình thủy lợi; 5 trụ sở xã; 10 công trình nước sinh hoạt; 1 trạm y tế; 7 nhà văn hóa xã; 121 nhà văn hóa bản, tiểu khu; nâng cấp, xây mới 31 công trình lớp học. Triển khai thực hiện 10 km đường xã và đường từ trung tâm xã đến đường huyện; bê tông gần 100 km đường trục bản, tiểu khu và đường liên bản, tiểu khu; 110 km đường ngõ, xóm, với tổng kinh phí hơn 450 tỷ đồng, trong đó huy động nhân dân đóng góp hơn 160 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, nhằm hỗ trợ, giúp đỡ người nghèo ổn định cuộc sống, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện còn vận động các tổ chức cá nhân, nhà hảo tâm tham gia đóng góp ủng hộ và xây dựng “Quỹ Vì người nghèo”, trong đó, đã có 210 căn nhà “Đại đoàn kết” được xây dựng với tổng trị giá 3 tỷ đồng. Tình đoàn kết, tương thân tương ái của cộng đồng dân cư cũng được thể hiện qua các hoạt động, như: Giúp đỡ các gia đình chính sách, gia đình neo đơn, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn xây nhà, hỗ trợ khi bị thiên tai, hỏa hoạn... Mặt trận Tổ quốc các cấp còn huy động các nguồn lực tặng 798 suất quà cho hội viên nghèo, gia đình chính sách với tổng giá trị 262 triệu đồng. Đến nay, bình quân các xã huyện Mai Sơn đã đạt 11,38 tiêu chí/xã; 6 xã đã đạt chuẩn nông thôn mới là Chiềng Ban, Mường Chanh, Hát Lót, Mường Bon, Cò Nòi, Chiềng Sung; phấn đấu xã Nà Bó đạt chuẩn NTM trong năm 2020; 4 xã đạt từ 10-12 tiêu chí; các xã còn lại đạt từ 6-9 tiêu chí.

Thời gian tới, MTTQ và các tổ chức chính trị thành viên tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chương trình xây dựng NTM cho các tầng lớp nhân dân bằng nhiều hình thức phong phú, cụ thể hóa các phần việc sát với điều kiện thực tiễn; chú trọng hoạt động giám sát; huy động sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tham gia xây dựng NTM...

Nguyễn Thư

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản