Tin mới

Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc

(Mặt trận) -Những năm qua, MTTQ các cấp tỉnh Thái Bình đã chủ động đổi mới, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, vận động, tập hợp, đoàn kết nhân dân tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, góp phần củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Trong đó, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã tạo sức lan tỏa rộng lớn, tác động mạnh mẽ đến đời sống kinh tế - xã hội và mang lại hiệu quả tích cực, gắn với thực hiện các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương.

Hà Nam: Tập trung chuẩn bị các điều kiện tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh nhiệm kỳ 2024 – 2029

Long An: Hiệu quả từ mô hình phân loại rác tại nguồn

Đẩy lùi rác thải nhựa, bảo vệ môi trường sống xanh

Đi trên những con đường bê tông thẳng tắp của xã Vũ Đoài (Vũ Thư) mới thấy được phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới đã “biến” vùng quê nghèo khó ngày nào trở thành miền quê giàu đẹp như hiện nay. Ông Nguyễn Quang Khánh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Vũ Đoài chia sẻ: Tập hợp được nhân dân và có được sự ủng hộ, đồng thuận của người dân trong xây dựng nông thôn mới chính là yếu tố quyết định giúp Vũ Đoài hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Nhân dân đã tiếp nhận hơn 2.000 tấn xi măng, xây dựng 6.000m đường giao thông nội đồng, 1.400m kênh mương trị giá gần 4 tỷ đồng. Nhân dân đã ủng hộ làm mới 4 nhà văn hóa thôn trị giá gần 3 tỷ đồng, tu sửa nâng cấp nghĩa trang liệt sĩ hơn 1 tỷ đồng; đóng góp xây dựng cổng làng, đường điện chiếu sáng, lắp camera an ninh trị giá hàng tỷ đồng. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo toàn xã giảm còn 1,69%, riêng thôn 11 sáu năm liền không có hộ nghèo. Thông qua cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, MTTQ xã đã rút ra nhiều bài học kinh nghiệm từ đó tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động cũng như các phong trào thi đua, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

Bà Đỗ Thị Hồng Liên, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Vũ Thư cho biết: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã thực sự lan tỏa và thu hút đông đảo cán bộ, hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân tham gia. Mặt trận đã xây dựng các nội dung cụ thể để tập hợp, đoàn kết toàn dân trong phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, bảo vệ môi trường, chấp hành các quy định của pháp luật, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; đoàn kết, phát huy dân chủ, tích cực tham gia giám sát và phản biện xã hội, góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh ngay từ cơ sở. Từ việc chỉ rõ từng nội dung cần làm trong tập hợp, đoàn kết sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, huyện Vũ Thư đã vận động được trên 5 tỷ đồng xây dựng quỹ “Vì người nghèo” và sửa chữa, xóa nhà dột nát cho 154 hộ với số tiền trên 2,2 tỷ đồng; nhiều hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ sinh kế cho người dân được tổ chức, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện còn 2,7% năm 2020.

Ông Trần Trọng Phúc, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố Thái Bình chia sẻ: MTTQ thành phố đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên hăng hái thi đua phát triển kinh tế, tích cực tham gia các phong trào do địa phương phát động. Hàng năm, MTTQ các cấp đã tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân ở 100% các khu dân cư, tổ dân phố thu hút đông đảo nhân dân tham gia. Thông qua hoạt động này, chúng tôi đã vận động nhân dân đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị, chung tay thực hiện các hoạt động của thôn, tổ dân phố. MTTQ thành phố đã vận động nhân dân hiến hơn 32.700m2 đất, hơn 32.200 ngày công, vận động con em xa quê hương 40,3 tỷ đồng để xây dựng nông thôn mới. Các tổ chức thành viên đã tổ chức trên 1.000 lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật cho hơn 200.000 lượt hội viên; tín chấp với các ngân hàng hơn 208 tỷ đồng cho gần 10.000 lượt hộ gia đình vay vốn phát triển kinh tế, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn thành phố còn dưới 1,5%.

Ông Nguyễn Văn Giang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Thái Bình cho biết: Từ khi lồng gắn thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” với các phong trào thi đua của các tổ chức thành viên, việc triển khai thực hiện đã đạt được nhiều kết quả rõ nét, khắc phục dần tính chồng chéo giữa các tổ chức và tính hình thức trong thực hiện. Cuộc vận động được triển khai sâu rộng đến cơ sở theo hướng đổi mới về nội dung và phương thức thực hiện, kịp thời điều chỉnh để phù hợp với những chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước và của tỉnh. Thời gian tới, MTTQ tỉnh sẽ chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác mặt trận ở cơ sở. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước, khuyến khích những cách làm hay, hiệu quả, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã đề ra.

Tiến Đạt

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản