Tin mới

Phát huy vai trò của Mặt trận trong xây dựng nông thôn mới

(Mặt trận) -Thời gian qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tỉnh Bình Thuận đã phát huy vai trò nòng cốt tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân, khơi dậy lòng yêu nước, sức mạnh nội lực trong cộng đồng dân cư, góp phần thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), thực hiện tiêu chí NTM nâng cao...

Ấm tình đoàn kết

Lai Châu: Kết nối tiêu dùng hàng Việt ở vùng cao

Lâm Thao: Chung sức xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh

Đức Linh xây dựng NTM nâng cao

Năm 2020, Đức Linh là huyện đầu tiên trên đất liền của tỉnh vinh dự được Thủ tướng Chính phủ công nhận là huyện nông thôn mới. Đóng góp vào thành công chung đó, phải kể đến vai trò của Ủy ban MTTQ Việt Nam trong công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện hiệu quả “Phong trào chung sức, chung lòng xây dựng nông thôn mới”. Tiêu biểu, giai đoạn 2012-2020 Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đức Linh đã chủ trì thực hiện các tiêu chí về nhà ở dân cư, nâng cao thu nhập giảm nghèo. Trong đó, đã phát huy được cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” hỗ trợ xây dựng được 530 căn nhà tình thương, trị giá trên 7,5 tỷ đồng, tặng 189.887 suất quà cho hộ nghèo với tổng số tiền trên 38 tỷ đồng. Vận động nhân dân đẩy mạnh phong trào giúp vốn, vật tư, cây trồng, vật nuôi các loại… bằng nguồn vốn nhàn rỗi với số tiền trên 5,65 tỷ đồng và 125.000 ngày công lao động. Ngoài ra, Mặt trận đã phối hợp vận động nhân dân xã hội hóa làm đường giao thông nông thôn, xây dựng mô hình ánh sáng an ninh, mô hình camera an ninh đến nay đã phủ đều, rộng khắp các xã, thị trấn tạo diện mạo mới cho bộ mặt nông thôn huyện.

 Huyện Đức Linh xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong giai đoạn 2021 – 2025, huyện Đức Linh được chọn làm điểm xây dựng nông thôn mới nâng cao. Theo đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đức Linh xác định đây là nội dung trọng tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị các cấp trong huyện. Điểm nổi bật trong xây dựng nông thôn mới nâng cao ở huyện Đức Linh là đã tập trung tuyên truyền, vận động mỗi cộng đồng dân cư, nhân dân đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, tương thân, tương ái trợ giúp gia đình khó khăn… Qua đó, đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ của đa số người dân và đạt nhiều kết quả tích cực, từng bước làm thay đổi toàn diện đời sống về kinh tế, văn hóa - xã hội địa phương. Minh chứng, trong năm 2022, hệ thống Mặt trận các cấp trong huyện tiếp tục vận động nhân dân thực hiện 4 công trình an sinh xã hội, vì cộng đồng, bảo vệ môi trường với tổng kinh phí 418 triệu đồng; vận động các nguồn lực cho công tác xóa đói, giảm nghèo đã hỗ trợ xây dựng 10 căn nhà nhân ái cho hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở với tổng số tiền 600 triệu đồng… Cùng với đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đức Linh đã chủ trì lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới. Đây là cơ sở quan trọng giúp MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên các cấp trong huyện làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp và đoàn kết các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh.

 Các tuyến đường giao thông nông thôn được bê tông hóa ở huyện Đức Linh.

Phát huy quyền làm chủ của người dân

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có vai trò rất quan trọng trong việc vận động, phát huy quyền làm chủ của người dân trong tiến trình thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Thông qua việc triển khai thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, thời gian qua Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh cụ thể hóa các nội dung, tiêu chí về xây dựng nông thôn mới. Chủ động phối hợp triển khai tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trong hỗ trợ nhân dân phát triển kinh tế, góp phần thực hiện có kết quả công tác giảm nghèo bền vững của địa phương.

Cùng với đó, Mặt trận các cấp đã phát huy vai trò giám sát của MTTQ và nhân dân trong việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. MTTQ các cấp tiếp tục phối hợp duy trì và thực hiện các mô hình đã xây dựng, từng bước nâng cao chất lượng thực hiện cuộc vận động, nhất là trên lĩnh vực phòng, chống tội phạm, trật tự an toàn giao thông, xây dựng tuyến phố văn minh, đảm bảo vệ sinh môi trường. Từ đầu năm đến nay đã phối hợp triển khai thực hiện hoàn thành được 29 tuyến đường “Ánh sáng an ninh”, với tổng kinh phí hơn 1 tỷ đồng, vận động nhân dân đóng góp 422,5 triệu đồng và hiến đất san lấp, sửa chữa đường giao thông nông thôn, nạo vét kênh mương nội đồng…

Theo đánh giá của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Thuận, những kết quả đạt được đã góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua rộng khắp trong các tầng lớp nhân dân, khơi dậy lòng yêu nước, sức mạnh nội lực trong cộng đồng dân cư. Mặt khác, việc chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân ngày càng tốt hơn, dân chủ cơ sở được mở rộng, bộ mặt nông thôn, đô thị khởi sắc từng ngày. Tuy nhiên, bên cạnh cũng có những mặt chưa được nên sắp tới, đơn vị sẽ triển khai sâu một số chương trình tuyên truyền, phát huy vai trò giám sát của Mặt trận và nhân dân... để tạo sự đồng thuận trong xã hội ngày càng cao, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu chính trị, kinh tế, văn hóa- xã hội, quốc phòng, an ninh của các địa phương.

THANH THỦY

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản