Tin mới

Phát huy vai trò MTTQ trong xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu

(Mặt trận) -Sau 10 năm triển khai Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), đến nay toàn tỉnh Phú Thọ đã có 93 xã đạt chuẩn NTM. Bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, Ủy ban MTTQ các cấp tỉnh Phú Thọ đã phát huy tốt vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động người dân phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, góp phần thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM tại địa phương, hướng tới xây dựng xã NTM nâng cao, khu dân cư NTM kiểu mẫu trong giai đoạn tiếp theo. 

Mặt trận Tổ quốc thị xã Nghĩa Lộ phát huy vai trò trong xây dựng nông thôn mới

MTTQ các cấp tỉnh Bắc Giang quyết liệt xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người nghèo

MTTQ Hải Phòng: Nhiều mô hình bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu

Lấy thành quả làm tiền đề

Thực hiện chung tay xây dựng NTM, Ủy ban MTTQ các cấp tỉnh Phú Thọ đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về mục tiêu, ý nghĩa của Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM đến mọi tầng lớp nhân dân, giúp người dân hiểu được quyền lợi, trách nhiệm trong xây dựng NTM. Uỷ ban MTTQ các cấp cũng đã xây dựng kế hoạch, cụ thể hóa thành những chương trình hành động thiết thực, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong xây dựng NTM. Đồng thời lồng ghép nội dung tuyên truyền xây dựng NTM vào các hội nghị, phát động triển khai sâu rộng các phong trào, hoạt động cụ thể ở các địa phương... qua đó tạo sức lan tỏa rộng khắp, từng bước nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân, phát huy vai trò chủ thể của nhân dân trong xây dựng NTM.

 Nhờ sự vào cuộc tích cực của cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể và nhân dân, đến nay, hệ thống giao thông ở xã Dân Quyền, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ được xây dựng khang trang, sạch đẹp, tạo thuận lợi cho sản xuất và đời sống.

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”  được Ủy ban MTTQ các cấp triển khai trên cơ sở kế thừa kết quả sau 20 năm thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” đã huy động được sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, khơi dậy nguồn lực trong nhân dân để phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo; đóng góp xây dựng các công trình hạ tầng cơ sở, bảo vệ môi trường, xây dựng xã đạt chuẩn NTM. 

Những năm đầu thực hiện xây dựng NTM, huyện Thanh Thuỷ còn nhiều khó khăn và thách thức về cơ sở vật chất, đường giao thông, đặc biệt thu nhập của người dân chỉ đạt 10 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo chiếm 10,52%… nhưng nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, quan trọng hơn là tinh thần chủ động, đồng lòng, cố gắng, nỗ lực của người dân trong quá trình xây dựng NTM, đến nay Thanh Thủy là địa phương đứng thứ 2 của tỉnh hoàn thành Chương trình xây dựng NTM; đạt 9/9 tiêu chí huyện NTM; 14/14 xã được công nhận đạt chuẩn NTM; thu nhập bình quân đầu người đạt 31,5 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,78%;... diện mạo nông thôn có nhiều khởi sắc, kinh tế - xã hội ngày càng phát triển, đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân được nâng cao... Cùng với Thanh Thuỷ, Lâm Thao, thị xã Phú Thọ, thành phố Việt Trì có 100% số xã đạt chuẩn NTM; diện mạo nông thôn có sự chuyển biến rõ rệt; hệ thống cơ sở hạ tầng thiết yếu ở các xã được đầu tư đồng bộ, phục vụ tốt nhu cầu sinh hoạt và sản xuất của người dân, tạo động lực trong phát triển kinh tế - xã hội tại các địa phương.
Xác định việc đánh giá sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng NTM  là một trong những kênh thông tin quan trọng giúp cho cấp ủy, chính quyền và các ngành chức năng kiểm chứng lại quá trình xây dựng NTM, Ủy ban MTTQ tỉnh đã chủ trì phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể tại các địa phương, phối hợp giữa các tổ chức thành viên của mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội tổ chức lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân ở các địa phương; qua đó nắm bắt được ý chí, nguyện vọng, thấy được vai trò của nhân dân trong việc tham gia, giám sát quá trình xây dựng NTM. Đây là cơ sở quan trọng cho MTTQ các cấp làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng NTM, đô thị văn minh. Trong năm 2019, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã chủ trì phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ thị xã Phú Thọ lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng NTM tại thị xã Phú Thọ, kết quả tỷ lệ người dân hài lòng đạt 98,6%.

 MTTQ xã Ninh Dân, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ cùng đại diện khu dân cư và người dân kiểm tra công tác vệ sinh môi trường, góp phần xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu.

Hướng tới xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu

Trên cơ sở những kết quả quan trọng đã đạt được trong Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM, để duy trì, nâng cao chất lượng đạt chuẩn NTM, tỉnh chỉ đạo thực hiện xây dựng xã NTM nâng cao và khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu (NTMKM). Theo đó, xã NTM nâng cao đảm bảo 17 tiêu chí, khu dân cư NTMKM được thực hiện tại các địa phương đã hoàn thành xây dựng NTM với 13 tiêu chí. 

Sau 2 năm triển khai xây dựng, đến cuối năm 2019, khu 10, xã Dân Quyền, huyện Tam Nông đã hoàn thành 13/13 tiêu chí, trở thành khu dân cư đầu tiên của tỉnh được công nhận là khu dân cư NTMKM. Ông Nguyễn Xuân Quế - Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban công tác mặt trận khu 10 cho biết: “Ngay sau khi có Nghị quyết của Đảng ủy, Kế hoạch của UBND xã, Chi bộ khu đã họp đưa ra Nghị quyết lãnh đạo, triển khai đến khu dân cư, ban công tác mặt trận, các tổ liên gia và nhân dân để tuyên truyền vận động, quyết tâm xây dựng khu đạt khu dân cư NTMKM năm 2019”. 

Trong quá trình xây dựng khu dân cư khu dân cư NTMKM, toàn khu đã huy động nguồn lực xã hội hóa được 1,5 tỷ đồng, nhân dân đóng góp 650 ngày công lao động và tự nguyện hiến hàng nghìn mét vuông đất, giải tỏa cây cối, vật kiến trúc trên đất phục vụ giải phóng mặt bằng để thi công các công trình giao thông, phúc lợi xã hội. Đến nay, 1 tuyến đường trục xã và 28 tuyến đường ngõ xóm được cứng hóa trên 80%, đời sống vật chất, tinh thần của người dân trong khu ngày càng được cải thiện, nâng cao; tỷ lệ hộ nghèo còn 0,99%. Năm 2020, Dân Quyền phấn đấu xây dựng thêm một khu NTMKM. 

Là địa phương có 50% đồng bào công giáo sinh sống trên địa bàn, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, xã Ninh Dân, huyện Thanh Ba đã tập hợp sức mạnh toàn dân đồng lòng, chung sức và hoàn thành Chương trình xây dựng NTM vào năm 2017. Giai đoạn 2020 - 2025 Ninh Dân đặt mục tiêu phấn đấu trở thành xã NTMKM của huyện. Để đạt được mục tiêu này, trước mắt địa phương xây dựng 2 khu dân cư NTMKM. 

Tại nhiều địa phương khác trong tỉnh, xây dựng khu dân cư NTMKM cũng đang được các cấp ủy, chính quyền quan tâm triển khai thực hiện. Để từng bước nâng cao hiệu quả và chất lượng NTM, hướng tới xây dựng xã, khu dân cư NTMKM, thời gian tới Ủy ban MTTQ các cấp tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mỗi người dân và cộng đồng; tăng cường các hoạt động, huy động mọi nguồn lực, xã hội hóa; động viên nhân dân phát huy nội lực, đóng góp công sức, cơ sở vật; tích cực tham gia phát triển kinh tế khu vực nông thôn; đẩy mạnh liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị; liên kết sản xuất nhóm kinh tế tổ hợp, hợp tác xã...

Lệ Oanh

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản