Tin mới

Phú Thọ: Lan tỏa phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới

(Mặt trận) -Thấm nhuần tư tưởng của Bác “Việc gì có lợi cho dân phải hết sức làm”, những năm qua, cùng với chú trọng nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, Đảng bộ xã Thọ Văn, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ đã phát huy vai trò lãnh, chỉ đạo nhân dân tập trung thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, tạo sức bật trong xây dựng nông thôn mới (NTM) ở địa phương góp phần từng bước nâng cao chất lượng đời sống nhân dân.

Dựa vào sức dân xây dựng nông thôn mới

Khơi dậy sức dân trong xây dựng những vùng quê đáng sống

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tư Nghĩa hướng mạnh về cơ sở

 Diện mạo nông thôn xã Thọ Văn ngày càng khởi sắc.

Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM từ năm 2011 với đặc điểm địa hình vùng trũng, diện tích đất nông nghiệp manh mún, bị chia cắt bởi địa hình đồi núi, kinh tế của người dân trong xã chủ yếu phụ thuộc vào hoạt động nông nghiệp, tỉ lệ ngành nghề dịch vụ, công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp rất thấp; thu nhập của người dân ở mức trung bình, tỉ lệ hộ nghèo cao; cùng với đó những tiêu chí cần nguồn vốn đầu tư lớn như: Giao thông nông thôn, trường học, y tế… là những khó khăn trong lộ trình xây dựng NTM của xã.

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với thực hiện cuộc vận động “Toàn dân xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Đảng bộ, Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM xã Thọ Văn đã bám sát Nghị quyết, Chỉ thị và các văn bản kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên để đề ra những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương; tổ chức tuyên truyền, quán triệt, triển khai sâu rộng trong toàn Đảng bộ, chú trọng thực hiện bằng việc làm cụ thể, gắn việc thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng NTM” là một trong các nhiệm vụ chính trị của mỗi tổ chức cơ sở Đảng, cán bộ, đảng viên. Bên cạnh việc tranh thủ tận dụng các nguồn kinh phí hỗ trợ từ các Chương trình mục tiêu Quốc gia, nguồn vốn phân bổ từ Trung ương, của tỉnh, huyện; Đảng ủy, chính quyền xã đã tích cực tuyên truyền, huy động mọi nguồn lực đầu tư từ các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, phát huy sức mạnh đoàn kết trong các tầng lớp nhân dân chung sức thực hiện xây dựng NTM theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”.

Trong suốt quá trình thực hiện, toàn xã đã huy động tổng nguồn vốn đầu tư xây dựng NTM đạt trên 22,5 tỉ đồng, trong đó: Nguồn vốn từ Chương trình mục tiêu Quốc gia đạt trên 3,6 tỉ đồng; vốn ngân sách Nhà nước và các nguồn huy động khác đạt trên 14,8 tỉ đồng; nguồn vốn huy động trong nhân dân và các nguồn vốn khác đạt trên 4 tỉ đồng. Đặc biệt, dưới sự vận động của đảng ủy, chính quyền xã, nhân dân trong xã đã tự nguyện hiến gần 6.000m2 đất, ủng hộ hàng nghìn ngày công lao động xây dựng hàng chục km đường giao thông nông thôn, nâng cấp nhà văn hóa khu dân cư; tu sửa, cải tạo hàng trăm tuyến kênh mương thoát nước; xây dựng nhiều tuyến đường hoa đảm bảo cảnh quan môi trường xanh, sạch đẹp…

Nhiều tấm gương tốt, những việc làm hay ở cộng đồng dân cư, giúp phong trào xây dựng NTM ngày càng đi vào chiều sâu, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng dân cư. Tiêu biểu như việc đoàn kết, tự nguyện hiến hơn 1.000m2 đất xây dựng nhà văn hóa ở Chi bộ khu dân cư số 4 , hiến trên 500m2 đất lâu năm xây dựng khu tập kết rác thải ở Chi bộ khu dân cư số 5…

Đồng chí Nguyễn Cao Cường - Bí thư Đảng ủy xã Thọ Văn cho biết: “Học và làm theo Bác trong xây dựng NTM, BCH Đảng bộ xã luôn chú trọng nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân, biết tiếp thu, lắng nghe ý kiến của nhân dân trong quá trình triển khai thực hiện nhờ đó nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, tạo chuyển biến trong nhận thức của mỗi cán bộ, đảng viên từ đó, củng cố, nâng cao niềm tin, lan tỏa phong trào thi đua xây dựng NTM trong các tầng lớp nhân dân. Xác định thực hiện “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh cùng với quan điểm xuyên suốt là: “Xây dựng NTM có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc”, thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền xã tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, tập trung lãnh đạo thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội nhằm hướng đến mục tiêu cao nhất là nâng cao đời sống vật chất, tinh thần nhân dân và phấn đấu xây dựng quê hương phát triển ngày càng giàu đẹp”.

Về Thọ Văn hôm nay, chúng tôi cảm nhận rõ diện mạo làng quê như “khoác áo mới”, nhà cao tầng mọc lên san sát, đường làng ngõ xóm được cứng hóa, cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng cao từng ngày. Thu nhập bình quân đạt trên 36 triệu đồng/người/năm; tỉ lệ hộ nghèo giảm còn 3%; trên 80% đường giao thông nông thôn được cứng hóa; 100% trường học, trạm y tế đạt chuẩn Quốc gia; 100% khu dân cư có nhà văn hóa kiên cố… Với xuất phát thấp 5/19 tiêu chí, Thọ Văn từ xã thuần nông còn nhiều khó khăn, dưới sự chung sức đồng lòng của cấp ủy, chính quyền, nhân dân địa phương, đến năm 2021, xã Thọ Văn đã hoàn thành 19/19 tiêu chí, đạt 49/49 chỉ tiêu, cán đích sớm một năm so với mục tiêu Nghị quyết Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

Thùy Phương

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản