Phú Yên: Chuẩn hóa công tác bảo vệ môi trường ở khu dân cư

(Mặt trận) -Công tác bảo vệ môi trường (BVMT) luôn được đông đảo người dân ở các khu dân cư trên địa bàn tỉnh Phú Yên tích cực tham gia. Thông qua công tác BVMT, nhận thức, hành vi của người dân thay đổi theo hướng tích cực.

Điện Biên: Hiệu quả chương trình giảm nghèo bền vững

Gia Bình: Chung sức xây dựng Nông thôn mới nâng cao

Tăng cường đồng thuận trong dân

 Người dân huyện Phú Hòa dọn rác, khơi thông cầu cống, kênh mương để đảm bảo vệ sinh môi trường.

 Đa dạng tuyên truyền về BVMT

Vừa qua, MTTQ các cấp trên địa bàn huyện Phú Hòa đồng loạt phát động xây dựng các mô hình BVMT, xây dựng khu dân cư xanh - sạch - đẹp trên toàn huyện. Theo bà Huỳnh Thị Son, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Phú Hòa, công tác BVMT luôn được mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn huyện quan tâm. Tùy tình hình địa phương mà mỗi khu dân cư chọn xây dựng mô hình BVMT phù hợp. Đến nay, người dân sinh sống trong các khu dân cư trên địa bàn huyện cơ bản có ý thức BVMT. Việc giữ gìn vệ sinh tại khu dân cư có nhiều chuyển biến rõ nét, người dân tích cực tham gia làm vệ sinh ở các khu vực sinh sống, trồng cây xanh ở các khu vực công cộng, thu gom các loại rác thải đúng nơi quy định...

Xác định rõ vị trí và vai trò của người dân, chủ thể trong công tác BVMT, những năm qua, ủy ban MTTQ và các tổ chức thành viên phối hợp với Sở TN&MT tuyên truyền vận động, nâng cao nhận thức của mỗi người dân, từng gia đình, cộng đồng dân cư, các doanh nghiệp và các cơ sở sản xuất, kinh doanh nắm vững và thực hiện nghiêm túc các chủ trương của Đảng, Nhà nước về quản lý, sử dụng tài nguyên thiên nhiên hợp lý và BVMT. Ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh cũng đã cụ thể hóa các nội dung, tiêu chí BVMT với cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và gắn vào nội dung đánh giá, bình xét, công nhận các danh hiệu gia đình, khu dân cư văn hóa.

Đặc biệt, hằng năm, trong dịp tổ chức ngày Môi trường thế giới (5/6), ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11), ủy ban MTTQ các cấp tổ chức cho các khu dân cư, hộ gia đình ký cam kết tham gia BVMT. Cùng chung tay trong công tác BVMT, các tổ chức hội, đoàn thể cũng đã phát động phong trào thi đua phù hợp với hoạt động của tổ chức mình như: Đoàn thanh niên với phong trào Thanh niên xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng; hội phụ nữ với cuộc vận động Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch; hội nông dân tham gia BVMT, sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông nghiệp an toàn…

Xây dựng mô hình điểm

Để nâng cao chất lượng hoạt động BVMT ở khu dân cư theo hình thức tự quản, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Yên vừa triển khai kế hoạch xây dựng mô hình BVMT, ứng phó với biến đổi khí hậu tại cộng đồng dân cư giai đoạn 2023-2025 gắn với triển khai cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Theo kế hoạch này, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Yên chọn 3 khu dân cư trên địa bàn tỉnh để hướng dẫn xây dựng mô hình điểm, gồm khu dân cư Hiệp Đồng, xã Hòa Xuân Đông (TX Đông Hòa); khu dân cư Phước Đồng, xã An Hòa Hải (huyện Tuy An) và khu dân cư Đồng Phú, xã Đức Bình Tây (huyện Sông Hinh). Đối với cấp huyện, cấp xã, ban thường trực ủy ban MTTQ cấp huyện, cấp xã lựa chọn 1 khu dân cư ở địa phương để hướng dẫn triển khai xây dựng mô hình ở cấp mình.

Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Yên Hồ Hồng Nam cho biết: Khi triển khai mô hình điểm, MTTQ các cấp, ban công tác mặt trận khu dân cư phối hợp chặt chẽ với chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội xây dựng, phát động các phong trào thi đua phù hợp với hoạt động của tổ chức mình; đồng thời tổ chức cho đoàn viên, hội viên, từng gia đình ký cam kết tham gia BVMT. Ủy ban MTTQ tỉnh sẽ tổ chức tập huấn cho cán bộ MTTQ các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội, ban công tác mặt trận ở khu dân cư, chức sắc tôn giáo (nếu có) và người uy tín tiêu biểu ở khu dân cư được chọn xây dựng mô hình điểm về phương pháp tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, tín đồ tôn giáo và các tầng lớp nhân dân trong việc BVMT, ứng phó với biến đổi khí hậu; nhất là việc thay đổi thói quen sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, nói không với túi ni lông khó phân hủy, thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường... Định kỳ 6 tháng, 1 năm, ban công tác mặt trận khu dân cư báo cáo kết quả triển khai thực hiện mô hình gửi về Ủy ban MTTQ tỉnh.

“Việc tuyên truyền và triển khai xây dựng mô hình điểm khu dân cư tự quản về BVMT, ứng phó với biến đổi khí hậu sẽ góp phần nâng cao nhận thức cho đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về công tác BVMT; nhìn nhận rõ thực trạng, nguy cơ và các hiểm họa tác động từ ô nhiễm môi trường tới cuộc sống con người… Từ đó tiến tới nhân rộng mô hình đối với các khu dân cư còn lại trên địa bàn xã được triển khai xây dựng mô hình điểm”, ông Nam nhấn mạnh. 

Công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức của người dân trong việc BVMT từng bước đi vào chiều sâu, mang lại hiệu quả thiết thực, giúp người dân hiểu rõ hơn về BVMT, qua đó hình thành được ý thức giữ gìn vệ sinh, cảnh quan sáng - xanh - sạch - đẹp, sống thân thiện với môi trường. Bà Huỳnh Thị Son, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Phú Hòa

Theo Thúy Hằng – Báo Phú Yên

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản