Tin mới

Phú Yên: Cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh: Nói phải đi đôi với làm

(Mặt trận) -Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Yên vừa tổ chức hội nghị hiệp thương, thống nhất triển khai cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” (CVĐ) năm 2023 giữa Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Yên và các tổ chức thành viên. Theo đó, hội nghị hiệp thương đã thống nhất tập trung bám sát nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh và chức năng, nhiệm vụ của MTTQ và các tổ chức thành viên để thực hiện hiệu quả CVĐ này.

MTTQ TP Hà Nội: Xây dựng đội ngũ cán bộ năng động, sáng tạo, thích ứng với tình hình mới

Những người “ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng” trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Mặt trận Tổ quốc huyện Mường Tè: Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động

 Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Yên Hồ Hồng Nam chủ trì hội nghị hiệp thương và triển khai CVĐ năm 2023 với các tổ chức thành viên của Ủy ban MTTQ tỉnh. Ảnh: THÚY HẰNG

Thống nhất hành động

Hội nghị hiệp thương triển khai CVĐ giữa Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Yên và các tổ chức thành viên do Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Hồ Hồng Nam chủ trì với sự tham gia của các tổ chức thành viên. Hội nghị đã thông qua nội dung báo cáo kết quả đăng ký nhiệm vụ của MTTQ và các tổ chức thành viên. Qua đó, các đại biểu đã thảo luận, thống nhất các nhiệm vụ trọng tâm của Ủy ban MTTQ tỉnh và các tổ chức thành viên thực hiện CVĐ năm 2023, gồm: Đa dạng các hình thức tập hợp Nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân vững mạnh; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và Nhân dân; đảm bảo ở mỗi xã, phường, thị trấn đều có các công trình, mô hình thực hiện nông thôn mới, đô thị văn minh. Tập trung vào việc giám sát thực hiện các chủ trương, chính sách, quy hoạch xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững; giám sát việc xét công nhận đối với địa phương đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, địa phương đạt chuẩn đô thị văn minh. Giám sát việc phân bổ và sử dụng nguồn vốn của Nhà nước, nguồn vốn xã hội hóa, nguồn vốn do Nhân dân đóng góp xây dựng nông thôn mới…

“Việc triển khai thực hiện CVĐ phải được tiến hành đồng bộ, sát với tình hình thực tế ở cơ sở, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của MTTQ và các tổ chức thành viên; các hoạt động đảm bảo chất lượng, tránh hình thức”, ông Hồ Hồng Nam nhấn mạnh.

Theo các đại biểu, thuận lợi trong tuyên truyền, vận động thực hiện CVĐ trong các năm qua là luôn được sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị với phương châm mưa dầm thấm lâu, luôn có sự sáng tạo, đổi mới hình thức tuyên truyền, vận động phù hợp với từng đối tượng, từng lúc, từng nơi, từng thời điểm. Kinh nghiệm rút ra trong công tác huy động nguồn lực vào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh là cần phải có sự tập trung phối hợp chỉ đạo cụ thể, liên tục, đồng bộ và huy động được sự tham gia của cả hệ thống chính trị. Mỗi địa phương trên địa bàn tỉnh có cách làm chủ động, sáng tạo, phù hợp với điều kiện và đặc điểm của địa phương mình, tránh sự rập khuôn, máy móc. Ông Nguyễn Trung Thành, Trưởng ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh, cho hay: “Thuận lợi lớn nhất trong quá trình triển khai CVĐ là Nhân dân luôn tin vào sự chỉ đạo, điều hành của Đảng, Nhà nước nên các dự án, công trình luôn có sự tham gia đóng góp và được sự hưởng ứng cao của Nhân dân. Đây là thuận lợi cơ bản góp phần quan trọng vào sự thành công của CVĐ trên địa bàn tỉnh trong những năm qua. Trong năm 2023, chúng ta nên tiếp tục phát huy lợi thế này để lan tỏa CVĐ trong thực tiễn cuộc sống”.

 Người dân xã Hòa Trị, huyện Phú Hòa tham gia làm đường bê tông nông thôn. Ảnh: THÚY HẰNG

Tập trung những việc làm cụ thể, mang tính chiều sâu

Những năm qua với sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị các cấp, CVĐ đã tạo thành phong trào rộng khắp và đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh trong từng địa bàn khu dân cư, từng bước cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân.

Thống nhất cao với kế hoạch phối hợp và thống nhất hành động giữa Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Yên và các tổ chức thành viên, theo đại diện Tỉnh đoàn, trong năm 2023, Tỉnh đoàn sẽ tổ chức các hoạt động tham gia xây dựng nếp sống văn minh đô thị, như vận động thanh niên và gia đình thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và nếp sống văn minh đô thị theo các quy định của trung ương, địa phương và quy ước của tổ dân phố. Đẩy mạnh triển khai cuộc vận động “Thanh niên với văn hóa giao thông”; thành lập mới hoặc củng cố, duy trì các đội thanh niên xung kích, tuần tra, tự quản, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông tại địa bàn khu dân cư và trường học. Triển khai xây dựng các tuyến phố khu vực đô thị (đường, hẻm) văn minh với các tiêu chí sáng - xanh - sạch - đẹp - văn minh - an toàn. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, tham gia xây dựng nông thôn mới, như thúc đẩy, hỗ trợ thanh niên chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. Tăng cường hỗ trợ thanh niên ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số và chuyển đổi số trong phát triển kinh tế nông thôn theo hướng kinh tế tuần hoàn và kinh tế số. Hỗ trợ thanh niên làm kinh tế, xây dựng nông thôn văn minh, hiện đại gắn với giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống. Tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu để tạo lập môi trường, cảnh quan nông thôn xanh, sạch, đẹp, an toàn, giàu bản sắc văn hóa truyền thống; đưa nông thôn trở thành “nơi đáng sống”, “làng quê đáng sống”…

Còn bà Trần Thị Binh, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh chia sẻ: Thực hiện CVĐ trong năm 2023, các cấp hội phụ nữ tiếp tục triển khai thực hiện các mô hình: Chi hội phụ nữ xây dựng gia đình 5 có, 3 sạch; Tổ truyền thông cộng đồng nhằm tuyên truyền, vận động người dân tại cộng đồng thay đổi nếp nghĩ, cách làm, góp phần xóa bỏ các định kiến giới, khuôn mẫu giới trong gia đình và cộng đồng thuộc Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.

Đối với Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Phú Yên, hội sẽ tiếp tục chỉ đạo các cấp hội trong toàn tỉnh tổ chức tuyên truyền đến từng hội viên về truyền thống quê hương, đất nước, giáo dục pháp luật; thực hiện phong trào CCB tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với thực hiện mô hình CCB gương mẫu; CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi, CCB tham gia bảo vệ môi trường, vận động các hộ gia đình và khu dân cư tích cực hưởng ứng phong trào trồng cây xanh; xây dựng mô hình cổng nhà sân vườn, đường làng, ngõ xóm, khu phố sáng, xanh, sạch, đẹp... Đồng thời chỉ đạo hội CCB cấp huyện, cấp xã xây dựng ít nhất 2-3 mô hình CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi; 2-5 mô hình thực hiện phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng chống tội phạm, ma túy, tệ nạn xã hội...

Mỗi thành viên mỗi việc làm cụ thể tương ứng với nhiệm vụ được giao. Trên cơ sở này, các tổ chức thành viên sẽ triển khai linh hoạt chương trình công tác gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh, của đơn vị; chú trọng triển khai các nội dung trọng tâm bằng những phần việc cụ thể, thiết thực, hiệu quả, nói đi đôi với làm. Qua đó sẽ góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh. 

Trên cơ sở chương trình phối hợp và hiệp thương, phân công thực hiện 5 nội dung của CVĐ, chúng tôi sẽ không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của mình, tập trung hướng mạnh về cơ sở để theo dõi, hướng dẫn cơ sở thực hiện cho đúng với tinh thần đây là CVĐ lấy khu dân cư làm địa bàn triển khai, thực hiện đúng chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và yêu cầu, nguyện vọng của Nhân dân.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Yên Hồ Hồng Nam

THÚY HẰNG

 

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản