Tin mới

Phú Yên: Đưa hoạt động của Mặt trận gắn kết với cộng đồng

(Mặt trận) -Toàn tỉnh Phú Yên hiện có hơn 600 ban công tác Mặt trận thôn, buôn, khu phố. Đây là cầu nối quan trọng trong việc vận động, tuyên truyền những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đến mọi tầng lớp Nhân dân.

Mặt trận Tổ quốc thị xã Nghĩa Lộ phát huy vai trò trong xây dựng nông thôn mới

MTTQ các cấp tỉnh Bắc Giang quyết liệt xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người nghèo

MTTQ Hải Phòng: Nhiều mô hình bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu

 Ban Công tác Mặt trận khu dân cư Hạnh Lâm, xã Hòa Quang Bắc (huyện Phú Hòa) tổ chức cho người dân ký kết thực hiện quy định về bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2022. Ảnh: THÚY HẰNG

Hoạt động hiệu quả từ khu dân cư

Về thôn Hạnh Lâm, xã Hòa Quang Bắc (huyện Phú Hòa), mọi con đường đều sạch sẽ, thoáng đãng. Nhân dân ai cũng có ý thức chấp hành pháp luật một cách nghiêm túc, chăm lo làm ăn, phát triển kinh tế. Các vấn đề y tế, giáo dục được quan tâm chăm lo đúng mức. Kết quả trên có được là nhờ sự đồng lòng, chung sức của chính quyền và Nhân dân trong thôn, đặc biệt là sự nhiệt tình, năng nổ, luôn đặt lợi ích Nhân dân lên hàng đầu của các thành viên ban công tác mặt trận thôn.

Với vai trò, trách nhiệm là Trưởng ban Công tác mặt trận của thôn Hạnh Lâm, ông Võ Đình Chiến luôn năng nổ, nhiệt tình, đoàn kết, phối hợp đồng bộ, tạo được lòng tin của Nhân dân trong công tác tuyên truyền vận động người dân thực hiện tốt các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước. Ông Chiến cho biết: Năm 2021, thôn Hạnh Lâm được tỉnh công nhận khu dân cư kiểu mẫu. Ban công tác mặt trận thôn được Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng bằng khen hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đạt được thành tích này là nhờ trong những năm qua, ban công tác mặt trận thôn phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức hàng trăm buổi phổ biến, tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đặc biệt là việc triển khai tổ chức thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được ban công tác mặt trận tuyên truyền, vận động với nhiều hình thức phong phú, thiết thực, phù hợp với đặc điểm, điều kiện địa phương, như vận động người dân bỏ rác sinh hoạt đúng giờ, đúng nơi quy định để giữ gìn vệ sinh môi trường; 100% trục đường chính cũng như truông nẻo đều có điện thắp sáng; trồng 1.000m đường hoa, xây dựng tiểu công viên xanh, sạch, đẹp. “Hàng năm, ban công tác mặt trận còn vận động Nhân dân đoàn kết, phát huy dân chủ, giữ vững kỷ cương, xây dựng quy ước, hương ước, nếp sống văn hóa, vì vậy, các phong trào, các cuộc vận động do các cấp triển khai ở khu dân cư ngày càng phát triển cả bề rộng lẫn chiều sâu và trở thành phong trào tự nguyện, tự giác của đông đảo các tầng lớp Nhân dân tham gia”, ông Chiến nhấn mạnh.

Không riêng gì Ban Công tác mặt trận thôn Hạnh Lâm, 603 ban công tác mặt trận thôn, buôn, khu phố trên địa bàn tỉnh với chức năng, nhiệm vụ của mình, các ban này luôn tích cực phối hợp với trưởng thôn/tổ trưởng tổ dân phố, các tổ chức hội, đoàn thể đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, vận động Nhân dân; trực tiếp tham gia giải quyết những vướng mắc nảy sinh ở địa bàn dân cư; thu thập, phản ánh tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của cử tri và Nhân dân với cấp ủy, chính quyền và ủy ban MTTQ cấp xã. Các ban công tác mặt trận động viên, hướng dẫn Nhân dân giám sát hoạt động của đại biểu dân cử, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức cư trú trên địa bàn khu dân cư. Đồng thời phối hợp thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tham gia hòa giải ở cộng đồng dân cư; thực hiện quy ước, hương ước của khu dân cư.

Cơ sở vững chắc để triển khai các phong trào thi đua

Theo Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Yên, Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư có nhiệm vụ hết sức quan trọng và mang yếu tố quyết định là tuyên truyền, vận động, tổ chức để Nhân dân thực hiện hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ cấp trên giao. “Do đó, bên cạnh tranh thủ sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền và phối hợp với các tổ chức thành viên, MTTQ tỉnh luôn đề cao vai trò của các ban công tác mặt trận ở khu dân cư trong tham gia công tác dân vận ở cơ sở. Thông qua hệ thống mặt trận cơ sở, các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được chuyển tải đến Nhân dân, những phát sinh, vướng mắc được kịp thời giải quyết”, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Hồ Hồng Nam chia sẻ.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, thực tế cũng cho thấy, hoạt động của ban công tác mặt trận ở khu dân cư vẫn còn một số mặt hạn chế, như: Công tác tham mưu cho chi ủy, chi bộ lãnh đạo việc xây dựng và thực hiện chương trình phối hợp thống nhất hành động ở một số nơi còn chưa cụ thể; ban công tác mặt trận một số nơi chưa kịp thời nắm bắt, kiến nghị và phối hợp giải quyết kịp thời những tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân; việc thực hiện cơ chế giám sát chỉ dừng lại ở mức độ “theo dõi - phát hiện”, nội dung kiến nghị còn chung chung, chưa theo sát việc giải quyết của các cơ quan liên quan đến nội dung đã kiến nghị…

Từ kết quả đạt được và những mặt hạn chế còn tồn tại, để tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của ban công tác mặt trận ở khu dân cư, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đề nghị các địa phương cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền, sự phối hợp giữa mặt trận và các ban ngành, đoàn thể từ xã đến cấp thôn/tổ. Đồng thời nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ thôn, tổ dân phố đối với hoạt động của ban công tác mặt trận. Dân vận tốt, tạo được sự đồng thuận cao trong Nhân dân là cơ sở vững chắc để triển khai thực hiện các phong trào thi đua.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Yên luôn đề cao vai trò của các Ban công tác Mặt trận thôn, buôn, khu phố trong tham gia công tác dân vận ở cơ sở. Thông qua hệ thống mặt trận cơ sở, các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được chuyển tải đến Nhân dân, những phát sinh, vướng mắc cũng được kịp thời giải quyết.

THÚY HẰNG

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản